Dobré rady pre rodičov: Ako vychovávať dievča?

Mgr. Jarmila Hýroššová | 19. Feb 2019
Dobré rady pre rodičov: Ako vychovávať dievča?

Aké sú úskalia výchovy dievčat? V čom je výchova dievčaťa iná a akú úlohu v nej hrá matka? Ako vie otec ovplyvniť výchovu dievčaťa?

Aké sú dievčatá v dojčenskom veku?

Dievčatá sa rodia spravidla menej komplikovane a rýchlejšie (o cca 1 ½ hodiny)  ako chlapci, čo môže súvisieť s ich v priemere nižšou pôrodnou hmotnosťou. Ak pôsobí novonarodené bábätko dievčenského pohlavia spokojne, môže to spočívať v tom, že jeho pôrod prebehol ľahko a bez traumatizujúcich zážitkov.

Mnohí rodičia sa mylne domnievajú, že dievčatá sú krehkejšie a nežnejšie v porovnaní s chlapcami. Práve naopak: U dievčat totiž dochádza menej často k potratom, aj choroby, úrazy a iné komplikácie sa im vyhýbajú viac ako chlapcom. Dievčatá sú jednoducho odolnejšie ako chlapci. Prečo je to tak, sa môžeme iba domnievať. Na svedomí to má pravdepodobne stresový hormón kortizol a testosterón.

Príroda verzus výchova

Existujú teda jasné, biologicky podmienené rozdiely medzi chlapcami a dievčatami. Tieto sa však môžu posilňovať alebo zoslabovať správaním rodičov a okolia. Každý môže napríklad pozorovať, že rodičia často štylizujú svoje dievčatká do roly „princezničiek“ s dlhými vlasmi plnými rôznych ozdôb. Čo sa týka oblečenia, bývajú rodičia k chlapcom benevolentnejší (u dievčat je špinavé tričko neprípustné, u chlapcov sa to „nedá ustrážiť“). 

Dievčatá o krok vpred

Ako bábätká plačú dievčatá menej, dajú sa ľahšie upokojiť, utešia sa rýchlejšie aj samé, napr. palčekom alebo textilnou hračkou. Okrem toho už ako dojčatá reagujú s väčším záujmom na oslovenie a očný kontakt.

Najväčší rozdiel v prvých mesiacoch sa ale týka tempa, akým sa malé dievčatká vyvíjajú. Ich prírastky na výške a váhe sú vyššie a aj očné zuby sa u nich prerezávajú skôr ako u chlapcov. Vo veku 7 mesiacov sa vedia nielen otáčať zo strany na stranu a často už aj loziť, ale sú aj obratnejšie v používaní lyžice, vedia čarbať na papier a vytiahnuť si zips.

Obdobie batoľaťa u dievčat

Dievčatá sa naučia chodiť aj rozprávať rýchlejšie ako chlapci. S učením sa chodiť na toaletu je situácia podobná. Väčšina rodičov detí rozdielneho pohlavia si všimla, že dievčatá ovládajú svoj močový mechúr skôr ako chlapci.

Výskumy hovoria, že v dva a pol roku plienky nenosí 30 % dievčat a len 15 % chlapcov. V troch rokoch to zvláda už 70 % dievčat, ale len polovica chlapcov. Tento rozdiel sa odvodzuje od rozdielneho stupňa vyspelosti mozgu u rovnako starých chlapcov a dievčat. Samozrejme, že tieto všeobecné údaje majú svoje výnimky.

Medzi prispôsobením a silou presadiť sa

Dievčatá sa skôr držia pravidiel ako ich chlapčenskí rovesníci a vedia sa i lepšie ovládať. To je vidieť napríklad pri záchvatoch vzdoru, ktoré sú u jedno- a dvojročných dievčat a chlapcov normálne. Od troch rokov však mávajú dievčatá týchto záchvatov menej ako chlapci.

Taktiež majú sklon rýchlejšie sa prispôsobovať životu v predškolských zariadeniach. Túto vedecky dokázanú tendenciu byť poslušnou a prispôsobiť sa by ale nemali rodičia posilňovať za každú cenu. Je síce pohodlné mať „poslušné dievčatko“ – vyšším cieľom by však malo byť niečo iné.

Lebo pre osobný úspech v živote je dôležitá i schopnosť presadiť sa. To však neznamená neklásť dievčatám žiadne hranice. „Nie“ je dôležité! Napríklad vtedy, ak má ísť dieťa spať a ono chce ešte pozerať televíziu.

Ale pozor! Aj dieťa má mať možnosť povedať „nie“. Dcérinu odmietavú reakciu by ste mali akceptovať napríklad vtedy, keď si nechce obliecť červené tričko alebo nechce starej mame zarecitovať básničku, či nechať sa pobozkať tetou.

Viac voľnosti pre dievčatá

Niektoré dievčatá zažívajú v rodine príliš veľa zákazov, ktoré škodia ich rozvoju a inteligencii: skákať do kaluže, liezť na strom, hrať sa s blatom, vypratať skrinku s hrncami, experimentovať s lepidlom, strihať nožnicami, stáť pri sporáku a pozerať sa, ako mama varí a pod. Toto všetko sú veci, ktoré by ste mali deťom umožniť.
TIP MAMA a ja:

Dovoľte dievčatám, aby boli divoké a pokojne sa zašpinili od hlavy po päty. Cielene (a nenápadne) svoju dcéru v podobnom správaní podporujte. Tak sa naučí objavovať svoje vlastné hranice.

Rodičia musia tiež vedieť, že neexistujú zlé pocity. Hnev, zlosť a zúrivosť majú svoje oprávnenie. Dievčatá by sa mali naučiť vyjadrovať sa nahlas a možno i telesne, napríklad boxovaním do vzduchu, krikom alebo dupaním, ale zostať pritom fair, nikoho nezraňovať a nič nezničiť.
TIP MAMA a ja:
Dovoľte dievčatám hnevať sa, občas ujsť z izby a buchnúť dverami, emócie sú úplne prirodzené a hnev je tiež emócia. Je dôležité, aby sa dievčatá naučili svoje emócie uvoľňovať, miesto aby ich dusili v sebe.

Spojenie rozumu a pocitov, rozvahy a intuície

Jedným z hlavných rozdielov medzi chlapcami a dievčatami je skutočnosť, že u dievčat je most, ktorý spája obe hemisféry (tzv. corpus collosum) širší. Dievčatá a ženy preto myslia skôr komplexne, spájajú rozum a pocity, rozvahu a intuíciu. Túto schopnosť možno podporovať napríklad včasným hudobným pôsobením. Spievanie deťom by malo byť pre mamy a otcov samozrejmosťou.

Dievčenské kamarátstva

Pre dievčatá je veľmi dôležitý kontakt s inými deťmi, skupinou kamarátok alebo jednou „najlepšou“ priateľkou. O to ťažšie potom znášajú prípadné vylúčenie zo skupiny. 
TIP MAMA a ja:
Sledujte, či je vaša dcéra integrovaná, teda či udržiava kontakty so svojimi rovesníčkami, či už v škole alebo v domácom prostredí, a v prípade potreby jej v tom pomôžte.
Zaostávanie vo vývine alebo problémy s učením môžu byť následkom pretrhnutých dobrých vzťahov alebo vyčlenenia z kolektívu.

Ako zvládať strach

Zvládanie strachu u dievčat možno výrazne ovplyvniť výchovou rodičov, ktorá bude viesť k väčšej samostatnosti a tendencii presadiť sa. Každé dieťa niekedy pociťuje strach. Ale zatiaľ čo u mužov sa očakáva, že ho nebudú dávať najavo, ženám, a najmä dievčatám, je to povolené. Pravdepodobne preto priznajú skôr ako chlapci a muži, že sa boja.

Jerome Kagan, profesor psychológie na Harvardskej univerzite, skúmal dlhodobo strach u chlapcov a dievčat. Sledoval jednu skupinu detí po dobu niekoľkých rokov a zistil, že dievčatá sa boja viac ako chlapci už ako batoľatá.

Zatiaľ čo dojčatá oboch pohlaví reagovali na nové neznáme podnety ako silný zápach alebo pestrofarebný mobil rovnako (boli zvedavé, ale nebáli sa), v 14 mesiacoch už boli v ich reakcii ostro vyhranené rozdiely. Bojazlivejšie deti, najmä dievčatá, mali zvýšený tep, väčšie množstvo stresových hormónov v krvi, napätejší výraz v tvári a rozšírené zreničky.

Tento nadmerný strach u dievčat podľa odborníkov súvisí s nadmernou starostlivosťou, ktorej sa im dostáva od rodičov a osôb, ktoré sa o ne starajú. 

TIP MAMA a ja:

Dovoľte dievčatkám, aby mali normálne zážitky, ku ktorým patria i nehody ako pády a pošmyknutie. Potom sa naučia s takýmito situáciami lepšie vyrovnávať.

Aby si dievčatá viac verili

Zatiaľ čo väčšina chlapcov pripisuje svoj dobrý výkon svojej vlastnej inteligencii a usilovnosti, veľa dievčat skôr priaznivým okolnostiam a nie svojim silným stránkam a schopnostiam. A platí to i naopak: chlapci bežne pripisujú svoj nezdar vonkajším okolnostiam, zatiaľ čo dievčatá majú sklon pripisovať ho sebe. Tieto závery obsahujú dôležité varovanie rodičom:

Ak bude vaša dcéra robiť chyby, povzbudzujte ju, aby využívala to, čo sa z chýb naučila. „Nepodarilo sa to? Nabudúce to určite zvládneš. Len na to musíš ísť inak. Môžeme spolu porozmýšľať ako.“

Matky a dcéry

Vzťah matka-dcéra je už od prírody veľmi úzky a rokmi sa postupne vyvíja. Päťročná dcéra matku obdivuje. Skúša si jej topánky a sukne a chce sa jej vo všetkom podobať. Mama je pre malú dcéru stelesnením všetkých kladných vlastností.

Malé dievčatká sa hrajú na mamičku s bábikami a snažia sa k nim správať presne tak, ako sa mamy správajú k nim. V puberte sa vzťah často mení, dievča hľadá svoju vlastnú cestu, mama je pre ňu synonymom konvenčnosti a zastaralých názorov.

Dieťa dievčenského pohlavia má spravidla svoj rolový model neustále pred sebou. Len čo približne v troch rokoch zistí, že je ženou – a nie mužom – orientuje sa vedome na správanie matky. Ak má však mama problémy so svojou ženskou identitou, sama má neuspokojené potreby, ktoré má naplniť jej dcéra, alebo iné nevedomé predstavy, ktoré prenáša na dieťa, môžu sa dostaviť ťažkosti.

Napríklad ak má matka pocit, že jej nevyšlo niečo vo vzdelaní, v kariére alebo v zamestnaní, môže niekedy tlačiť na svoju dcéru, aby robila to, čo ona sama prepásla. S najlepšími úmyslami je dcére predkladané očakávanie, ktoré nezodpovedá jej vlastným potrebám.

Dievča, ktoré by sa rado venovalo športu, môže byť nútené, aby sa venovalo klavíru alebo chodilo na balet. Takéto dcéry môžu mať potom pocit, akoby žili vo zvieracej kazajke, a často neskôr podniknú nejaký radikálny bolestný čin, aby sa oslobodili.

Lekcia z rodinnej histórie

  • Rozprávajte svojej dcére o ženách v jej rodine – o sebe, tetách, sesterniciach, babičkách, prababičkách – tak ďaleko do minulosti, ako ste len schopná. Zistite, čo tieto ženy dokázali.
  • Pre vašu dcéru je dôležité, aby chápala, že ženy boli v histórii nositeľkami mnohých vedomostí a schopností. Len si predstavte všetky tie prekrásne ručné práce, ktoré ženy v minulosti vytvorili, ako plietli, háčkovali, šili šaty, a pritom varili, prali, upratovali a robili veľa ďalšieho.
  • Čo o týchto schopnostiach viete? Ktoré z nich ovládate?

Prvý muž v živote dievčaťa

... je otec. Láskavý, zodpovedný otec môže dať svojej dcére do vienka veľký dar. Môže jej sprostredkovať to, čo nevie alebo nedokáže matka. Podľa jeho schopností sú to konkrétne činnosti, ako napríklad nafúkať koleso na bicykli alebo pribiť obraz na stenu, ale aj mužské cnosti, ako napr. výdrž, odvaha, humor a ráznosť.

Výskumy ukázali, že takmer všetky úspešné ženy mali otcov, ktorí sa im intenzívne venovali. Otcov pozitívny príklad bude ovplyvňovať i budúce partnerské vzťahy jeho dcéry. Ako dospelá žena  bude totiž posudzovať všetkých mužov práve podľa svojho otca. 

TIP PRE OTCOV:

Hrajte sa so svojimi dcérami, či už so stavebnicami, bábikami alebo akýmikoľvek inými hračkami. Nájdite si pre ne toľko času, koľko je to len možné a nechajte ich zúčastňovať sa do istej miery aj na vašom pracovnom živote a záľubách. Rozprávajte jej príbehy z vášho života a „sveta mužov“ a dovoľte jej neskôr, aby kráčala svojou cestou ako žena.

Podporte záujem o matematiku a prírodné vedy

Keďže dievčatá sa rady hrajú s bábikami a zvieratami, vzniká nebezpečenstvo, že matematicko-prírodovedné schopnosti u nich zostanú nedostatočne vyvinuté.

Tieto sa však dajú podporovať pomocou stavebného a konštrukčného materiálu (napr. lego) a matematikou všedného dňa, napr.: „Ideme prestrieť stôl: Koľko nožíkov potrebujeme? A ak ocko chýba alebo je brat na návšteve?“ 

Otcovia a dcéry
Prečítajte si tiež:

Otcovia a dcéry

Nestrážiť dcéru ako oko v hlave

Rodičia majú tendenciu dievčatá rozmaznávať a chrániť ich až príliš, ale snažiť sa strážiť svoju dcéru ako oko v hlave je veľkou chybou. Odporúča sa naopak dať dievčatám voľnosť, nechať ich získavať vlastné skúsenosti a poučiť sa z chýb, ktorých sa dopustili.

TIP MAMA a ja:

Využite možnosť a prihláste svoju dcéru na džudo alebo iný kurz sebaobrany. Tieto kurzy nielenže posilňujú sebavedomie, ale sprostredkúvajú aj právo brániť sa a podporujú koncentráciu. Vysoké sebavedomie a prirodzené vystupovanie sú najlepšou ochranou pred tým, aby sa dievča stalo obeťou zločinu.

Dievčatá von na čerstvý vzduch

Veľa dievčat rado maľuje, modeluje alebo si číta knihy a časopisy, ale v porovnaní s chlapcami sa oveľa menej hrajú vonku. 

Mať dievča môže byť vzrušujúce a energizujúce. Pokúste sa nájsť činnosti, ktoré vás bavia a pravidelne ich spolu uskutočňujte. Možno je to varenie alebo spoločné raňajky, pešia turistika alebo čítanie kníh. Snažte sa udržať toto spojenie, kým sa len dá. Aj keď je to niekedy veľmi ťažké, oceňte zvláštne puto, ktoré zdieľate so svojou dcérou.

Čo ma naučila moja dcéra
Prečítajte si tiež:

Čo ma naučila moja dcéra

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: