Zásady nakladania s osobnými údajmi

Vážený návštevník, sme veľmi radi, že sa zaujímate o naše stránky. Oboznámte sa, prosím, vopred s podmienkami spracovania osobných údajov. Pomôže nám to predísť prípadným nedorozumeniam a nejasnostiam. 

Osobné údaje získané na portáli mamaaja.sk cez babybag.mamaaja.sk a/alebo súťaží v rámci podstránok mamaaja.sk a/alebo registráciou užívateľského profilu v portáli a/alebo v moduli Predplatné na mamaaja.sk (ďalej len „portál“) sú spracované spoločnosťou ORBIS IN, s.r.o., IČO 35842008, so sídlom Ondavská 4, Bratislava 821 08 (ďalej len „prevádzkovateľ“) podľa  zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Súhlas so spracovaním osobných údajov platí do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

 

Získavanie a spracovávanie osobných údajov: Vaše osobné údaje sa zaznamenajú jedine v prípade, že nám ich poskytnete z vlastnej vôle, napríklad vyplnením prihlasovacieho formulára do súťaže alebo prihlásením sa na odber newslettera alebo registráciou v užívateľskom module portálu alebo v module Predplatné či v Klube mamičiek babybag.mamaaja.sk, a vyjadrením Vášho súhlasu s ich spracovaním. Týmto súhlasom nám umožňujete spracovať Vaše osobné údaje, za účelom, ktorý je osobitý pre nasledujúce prípady:

Predplatné časopisu:

Prevádzkovateľ spracováva nasledovné údaje: titul, meno, priezvisko, e-mail, telefón, ulica, mesto, PSČ.

Tieto údaje sú spracované len za účelom spravovania a zasielania časopisu predplatiteľovi, prípadne doručenia výhry. Osobné údaje môžu byt použité na kontaktovanie predplatiteľa ohľadom overenia  informácií súvisiacich s predplatným, reklamáciou, a prieskumom spokojnosti. Osobné údaje môžu byt poskytnuté tretej strane, distribučnej spoločnosti len za účelom doručenia predplatného.

Súťaž:

Prevádzkovateľ spracováva nasledovné údaje: meno, priezvisko, e-mail, telefón, ulica, PSČ, mesto.

Tieto údaje sú spracované len za účelom žrebovania, spravovania a zasielania prípadnej výhry súťažiacemu.  Osobné údaje môžu byt použité na kontaktovanie súťažiaceho ohľadom overenia informácií, reklamácie, a prieskumu spokojnosti. Osobné údaje môžu byt poskytnuté tretej strane, distribučnej spoločnosti alebo kuriérskej službe len za účelom doručenia predplatného.

V prípade, že sa zúčastňujete niektorej z našich súťaží, spracúvame Vaše osobné údaje za účelom kontaktovania a odoslania výhry. Osobné údaje spracúvame tiež za účelom demografického vyhodnotenia účasti v súťažiach, na základe čoho môžeme v budúcnosti tvoriť kvalitnejšie a relevantnejšie súťaže. Jedná sa najmä o osobné údaje ako meno, priezvisko, adresa bydliska a e-mailová adresa. Demografické vyhodnocovanie súťaží uskutočňujeme po dobu neurčitú, teda aj Váš súhlas udeľujete na dobu neurčitú. Máte však právo tento súhlas kedykoľvek odvolať.  Viac o možnosti odvolania Vášho súhlasu sa dočítate nižšie, v časti odvolania súhlasu.

Newsletter

Prevádzkovateľ spracováva nasledovné údaje: meno, e-mail, dátum pôrodu, vek dieťaťa, počet detí.

Tieto údaje sú spracované za účelom spravovania a kontaktovania používateľa cez email novinkami z web stránky (newsletterom), reklamnými akciami, ponukami a inými marketingovými službami. Osobné údaje môžu byť poskytnuté tretej strane - spoločnosti, ktorá odosiela e-maily (len za účelom doručenia mailu).