Ako obrazovky ovplyvňujú detský mozog?

sledovanie televízie, vplyv obrazovky, žiarenie z obrazovky

Skenovanie mozgu u detí, ktoré používali obrazovky sedem alebo viac hodín denne, ukázalo predčasné zoslabenie mozgovej kôry.

Deti dnes vyrastajú vo svete, ktorému dominuje technológia. Pre mnohých rodičov je však často veľkou dilemou, ako rozlíšiť, koľko času stráveného za obrazovkami, alebo s technologickými vymoženosťami, je ešte v poriadku. Deťom všetkých vekových skupín je k dispozícii veľké množstvo  technológie - televízia, tablety, smartfóny, počítače...

Koľko je priveľa?

Názory sa značne líšia, od nulového použitia obrazovky pod určitý vek až po „otvorené obdobie“ v každom veku. Ako uvádza zahraničný portál pre rodičov  bellybelly.com , väčšina rodičov sa však snaží robiť to intuitívne čo najlepšie.

Ako obrazovka ovplyvňuje detský mozog?

Ako spomínaný portál uvádza, Americký národný inštitút zdravia zverejnil prvé výsledky svojej hlavnej štúdie. Ukazujú, že používanie spomínaných technológií môže zmeniť štruktúru mozgu. Štúdia kognitívneho vývoja mozgu u dospievajúcich (ABCD) je najväčší dlhodobý výskum vývoja mozgu a zdravia detí v Spojených štátoch. Cieľom štúdie je porozumieť tomu, ako zážitky z detstva ovplyvňujú vývin mozgu dieťaťa. Zahrnuté sú tieto aktivity/skúsenosti: šport; spánkové vzorce; fajčenie; sociálne médiá; a videohry.

Ako štúdia prebieha?

Do štúdie ABCD bolo pozvaných viac ako 11 800 detí vo veku od 9 do 10 rokov. Vedci sledujú biologický vývin a vývin správania detí počas dospievania do mladej dospelosti. Štúdia sa zameriava na skenovanie mozgu detí počas 10 rokov, aby sa zistilo, ako v skutočnosti použitie obrazovky ovplyvňuje mozog.

Skenovanie mozgu u detí, ktoré používali obrazovky sedem alebo viac hodín denne, ukázalo predčasné zoslabenie mozgovej kôry. Kôra je rozdelená do štyroch častí; každá sekcia je zodpovedná za spracovanie rôznych typov senzorických informácií. Deti, ktoré používali obrazovky dlhšie ako dve hodiny denne, tiež dosiahli nižšie skóre v testovaní myslenia a v jazykových testoch. Dlhodobé štúdium bude účastníkov sledovať desať rokov.

Očakáva sa, že na konci štúdie by sme mali viac porozumieť vplyvu času stráveného pri obrazovke na vyvíjajúci sa mozog. Vedci dúfajú, že dlhodobé výsledky, ako aj vplyv na štruktúru mozgu, poskytnú lepší prehľad o tom, či sú obrazovky návykové.

Prečo je tento výskum o pôsobení obrazoviek na detský mozog dôležitý?

V dospievaní sa odohrávajú dramatické zmeny v štruktúre a funkcii mozgu. Vďaka najnovšiemu technologickému pokroku sú teraz vedci schopní bezpečne študovať toto obdobie vývinu mozgu. Vedci dúfajú, že uvidia, ako sociálne, behaviorálne, akademické a zdravotné výsledky ovplyvňujú ďalšie faktory (napríklad šport, spánok a drogy).

Sledovaním vývinu mozgu u účastníkov počas 10 rokov vedci dúfajú, že budú vedieť, ako zmeny ovplyvňujú vývoj mozgu v priebehu rastu účastníkov. Napríklad  ako ovplyvní vývin mozgu fajčenie alebo užívanie drog? Má zvýšené používanie obrazovky vplyv na funkciu mozgu? Dĺžka štúdie by mala poskytnúť vedcom oveľa jasnejší pohľad na vývin mozgu u dospievajúcich.

Odporúčané limity

Pre tých, ktorí práve vychovávajú deti, to zatiaľ nemusí byť obzvlášť užitočné alebo upokojujúce. Samozrejme nemôžete odložiť rodičovstvo o 10 rokov až do ukončenia štúdie.

Ako teda viete, či robíte správne rozhodnutia, pokiaľ ide o čas vašich detí strávený pri obrazovke?

Americká akadémia pediatrie odporúča rodičom dojčiat a batoliat, aby uprednostňovali voľnú, neštruktúrovanú  hru pred technológiami a zariadeniami.

Rodičia môžu zaviesť vysoko kvalitné vzdelávacie programy, v období, keď majú deti okolo 18 mesiacov. Ak dieťa sleduje médiá, mali by ich však so svojimi deťmi sledovať aj rodičia, aby sa ubezpečili, že deti chápu to, čo sledujú.

Problémy začínajú, keď technológia začína nahrádzať normálnu hru, interakciu a skúmanie skutočného sveta. Staršie deti a dospievajúci môžu mať s technológiami pozitívne skúsenosti. Je však dôležité, aby sa rodičia aktívne zapájali do spolupráce s deťmi alebo dospievajúcimi pri navigácii vo svete technológií.

Stanovenie limitov pre vaše deti

Americká akadémia pediatrie odporúča nasledujúce techniky na zavedenie a udržanie zdravého používania obrazoviek vo vašej rodine:

  • Popremýšľajte o tom. Urobte si vlastný prieskum, zistite si o tejto téme nejaké informácie  a potom ako rodina diskutujte o tom, ako by ste mohli dosiahnuť, aby odporúčania fungovali. Každá rodina je jedinečná; to, čo funguje pre jednu rodinu, nemusí nutne fungovať pre druhú.
  • Stanovte limity. Ako rodičia máte zodpovednosť za stanovenie hraníc pre svoje deti. Zistite, s kým komunikujú online a aké aplikácie používajú. Hovorte o kybernetickej bezpečnosti a pravidelne ich kontrolujte.
  • Uprednostnite čas „offline“. Uistite sa, že vaše deti majú dostatok času na to, aby sa ponorili do neštruktúrovanej tvorivej hry. Zaraďte do každého dňa dostatok času bez obrazovky; to je zvlášť dôležité pre mladšie deti.
  • Vychutnajte si nejaký čas pri obrazovkách spoločne. Pridajte sa k svojim deťom, keď sledujú televíziu alebo videá na sociálnych sieťach. Pozerajte filmy spolu ako rodina, spolu hrajte videohry a venujte pozornosť tomu, čo vaše deti robia online.
  • Nebuďte pokryteckí. Uistite sa, že vytvárate zdravý model prístupu k technike. Ak strávite osem hodín denne prilepení k telefónu, nebudete mať nohu, na ktorej by ste mohli stáť, keď poviete svojim deťom, aby sa odhlásili.
  • Vytvorte zóny bez technológií. Stanovte si rodinné pravidlá, vďaka ktorým sú na určitých miestach alebo v určitých časoch technologické vymoženosti neprístupné. Rodinné a spoločenské stretnutia, jedálenský stôl a spálne by sa mali stať zónami bez technologických zariadení. Pravidlá by sa mali vzťahovať aj na dospelých. Chráni sa tým kvalitný rodinný čas, podporuje to lepšie stravovacie návyky a taktiež zdravý spánok.

Ako podporujete zdravý prístup k technológiám  u vás doma?

Zdroje:
Originál článku: https://www.bellybelly.com.au/parenting/how-does-screen-use-affect-childrens-brains/
Odporúčanie Americkej akadémie pediatrie pre používanie médií: https://www.aap.org/en-us/about-the-aap/aap-press-room/Pages/American-Academy-of-Pediatrics-Announces-New-Recommendations-for-Childrens-Media-Use.aspx

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: