Mgr. Jana Cabaj (Eliášová)

Mgr. Jana Caban

Psychológiu som vyštudovala na Trnavskej univerzite v Trnave, 5-ročné jednoodborové magisterské štúdium. Psychoterapeutické vzdelanie som získala v dlhodobom výcviku geštalt psychoterapie v Dialógu – Slovenskom inštitúte pre výcvik v geštalt terapii, a tiež vo výcviku v psychotraumatológii a EMDR v SIPE – Slovenskom inštitúte pre psychotraumatológiu a EMDR.

Vo svojej praxi v Centre pre rast osobnosti v Trnave sa venujem deťom, dospievajúcim, aj dospelým s rôznymi okruhmi problémov.

Vzdelanie

Viac informácií a kontakty sú dostupné na webovej stránke www.janacaban.sk alebo www.rastosobnosti.sk