Zoznam autorov

MUDr. Andrea Hervayová

MUDr. Andrea Hervayová

Odmalička som liečila plyšákov či bábiky. Spomínam si, ako som v kúpeľni „pichala infúzie“ dovtedy, kým všetky hračky neboli totálne mokré a potom som ich musela sušiť vonku. Celý dom som si tak trochu preorganizovala na fiktívnu nemocnicu. To boli moje doktorské začiatky.

Čítať viac..

MUDr. Peter Brenišin

MUDr. Peter Brenišin

Medicínu vyštudoval na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. Do roku 2011 pracoval na Gynekologicko-pôrodníckom oddelení Nemocnice Poprad. Od roku 2011 má súkromnú gynekologicko-pôrodnícku ambulanciu a ambulanciu gynekologickej urológie.

Čítať viac..

Mgr. Jana Cabaj (Eliášová)

Mgr. Jana Caban

Psychológiu som vyštudovala na Trnavskej univerzite v Trnave, 5-ročné jednoodborové magisterské štúdium. Psychoterapeutické vzdelanie som získala v dlhodobom výcviku geštalt psychoterapie v Dialógu – Slovenskom inštitúte pre výcvik v geštalt terapii, a tiež vo výcviku v psychotraumatológii a EMDR v SIPE – Slovenskom inštitúte pre psychotraumatológiu a EMDR.

Čítať viac..

BSc. (HONS) Denisa Mertl, MChS.

BSc. (HONS) Denisa Mertl, MChS.

Podiatrička, členka komory britských podiatrov.

„Analýza ľudského chodidla a chôdze je špecifická hlavne v tom, že ponukou riešení dokáže pomôcť pacientom vrátiť sa k plnohodnotnému spôsobu života v pomerne krátkom čase. A to nielen obyčajným ľuďom, ale aj vrcholovým športovcom.“

Čítať viac..

MUDr. Monika Antošová

MUDr. Monika Antošová je pediater – neonatológ.

Ukončila štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Jozefa Pavla Šafárika s vyznamenaním. Absolvovala atestáciu prvého stupňa z pediatrie a nadstavbovú atestáciu z neonatológie. Pracovala 3 roky na anesteziologicko resuscitačnom oddelení. 17 rokov pracovala v Detskej fakultnej nemocnici v Bratislave, z toho 8 rokov ako zástupca primára novorodeneckého oddelenia. Tu vykonávala aj pedagogickú činnosť pre študentov lekárskej fakulty.

Čítať viac..

MUDr. Marek Brenišin, PhD.

MUDr. Marek Brenišin, PhD.

Medicínu vyštudoval na UPJŠ v Košiciach v roku 2013. Potom krátko pôsobil na gynekologickej ambulancii a ambulancii urologickej gynekológie v BrenCare, s.r.o. v Poprade. Od roku 2015 pôsobí na Ústave patologickej fyziológie Lekárskej fakulty UPJŠ.

Čítať viac..