MUDr. Monika Antošová

MUDr. Monika Antošová je pediater – neonatológ.

Ukončila štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Jozefa Pavla Šafárika s vyznamenaním. Absolvovala atestáciu prvého stupňa z pediatrie a nadstavbovú atestáciu z neonatológie. Pracovala 3 roky na anesteziologicko resuscitačnom oddelení. 17 rokov pracovala v Detskej fakultnej nemocnici v Bratislave, z toho 8 rokov ako zástupca primára novorodeneckého oddelenia. Tu vykonávala aj pedagogickú činnosť pre študentov lekárskej fakulty.

Absolvovala  3 mesačný študijný pobyt na Detskej klinike v Bazilei vo Švajčiarsku. V roku 2006 a 2007 bola zástupcom  SR v Európskej liekovej agentúre EMEA so sídlom v Londýne, ako člen pracovnej skupiny pre účinnosť liekov Od roku 2009 vedie všeobecnú ambulanciu pre deti a dorast.

Je autorkou a odborným garantom edukačného portálu choredieta.sk

Publikuje v rôznych časopisoch, vystupuje v televíznych  reláciách z oblasti medicíny.

Je spoluautorkou kníh:

  • Testujme a rozvíjajme svoje dieťa
  • Tehotenstvo v obrazoch

Je autorkou knihy Sprievodca detskými chorobami. Pôsobí ako certifikovaný školiteľ pre Slovenskú zdravotnícku univerzitu.

Vzdelanie

Prax

Viac informácií na: Detská ambulancia MUDr. Antošová