MUDr. Marek Brenišin, PhD.

MUDr. Marek Brenišin, PhD.

Medicínu vyštudoval na UPJŠ v Košiciach v roku 2013. Potom krátko pôsobil na gynekologickej ambulancii a ambulancii urologickej gynekológie v BrenCare, s.r.o. v Poprade. Od roku 2015 pôsobí na Ústave patologickej fyziológie Lekárskej fakulty UPJŠ.

Vo svojej práci sa zaoberá najmä poruchami metabolizmu sacharidov a lipidov počas tehotenstva, cudzie mu nie sú ale ani ostatné témy z gynekológie a pôrodníctva.
Vzdelanie:
Prax: