Rodina by mala byť bezpečným prístavom

Rodina by mala byť bezpečným prístavom

Aké sú výhody pozitívnych rodinných vzťahov neskoršom živote? Možno ste už niekedy zachytili tvrdenie, že pre vývin osobnosti dieťaťa je podstatných najmä prvých šesť rokov jeho života. Ak máte pocit, že už je toto obdobie nenávratne za vami a vy už sa na vývin svojich detí môžete len bezmocne prizerať, nezúfajte.

Na rodine záleží

Portál Psychology today uverejnil štúdiu o tom, ako rodinné vzťahy ovplyvňujú duševné zdravie detí v dospelosti. Zaujímali ich pritom deti vo veku od 12 rokov.

Pediatrička Carolyn Roy-Borstein, M.D. v článku píše o tom, ako v jej pediatrickej praxi jeden otec nedávno spomenul, že zmenil prácu z plného úväzku na čiastočný úväzok, aby sa pri vstupe do puberty viac zapojil do života svojich synov.

"Moja žena bola doma, keď boli chlapci mladší," povedal jej. „Teraz je rad na mne.“ Aj keď rozhodnutie tejto rodiny mohlo jednoducho odzrkadľovať úsilie rodovo vyrovnať povinnosti okolo starostlivosti o deti, nedávna štúdia z University of North Caroline v Chapel Hill naznačuje, že ich rozhodnutie môže mať dlhodobý pozitívny prínos pre celú rodinu.

Deti potrebujú lásku a podporu

Výskum publikovaný v októbri časopisom American Medical Association Pediatrics, sa zameral na vplyv pozitívnych rodinných vzťahov počas dospievania detí v rodine na rozvoj depresie v dospelosti . Analyzoval údaje z Národnej longitudinálnej (dlhodobo prebiehajúcej) štúdie na celonárodnej reprezentatívnej skupine s viac ako 18 000 jednotlivcami, vo veku od 12 rokov (a v čase ukončenia štúdie vo veku do 42 rokov).

Študovali sa dva aspekty rodinných vzťahov: súdržnosť rodiny a konflikty medzi rodičmi a deťmi. Súdržnosť sa merala na základe opýtania sa adolescentov, do akej miery im ich rodinní príslušníci venovali pozornosť a rozumeli im a či sa spolu so svojou rodinou zabávali. Reakcie boli odstupňované od „vôbec nie“ po „veľmi“. Podobne sa konflikt medzi rodičmi a deťmi posudzoval tak, že sa dospievajúcich opýtali, či za posledný mesiac mali vážnu hádku kvôli ich  správaniu s jedným alebo oboma rodičmi.

Rodina by mala byť bezpečným prístavom

Vo všeobecnosti boli hladiny depresívnych symptómov nižšie u adolescentov s vyššou úrovňou súdržnosti rodiny. Muži aj ženy, ktorí uviedli vysokú úroveň súdržnosti rodiny a nízke úrovne konfliktu medzi rodičmi a deťmi, hlásili celkovo menej depresívnych symptómov od 12 do 42 rokov. Ženy zažili vyššiu úroveň depresie počas skorej adolescencie. Tieto klesali až do ich 30 rokov, potom opäť vzrástli, zatiaľ čo u mužov došlo k kratšiemu obdobiu adolescentnej depresie a potom, keď sa symptómy zvýšili, boli stabilné do 30 a 40 rokov.

Dôsledky nepriaznivých skúseností v detstve a toxického stresu na duševné a fyzické zdravie v dospelosti, ako aj ochranné účinky pozitívnych vzťahov v tomto časovom období skúmalo v minulosti viacero výskumov.  Pre túto novú štúdiu je však také povzbudivé to, že tieto ochranné skúsenosti - ako je súdržnosť rodiny, môžu mať vplyv na dospievanie a neskorší život. 

„Ako náhradnému rodičovi dvoch mladých dospelých (ktorý dostal dievčatá v dospievajúcich rokoch), mi dáva veľkú nádej, že láska a podpora, ktorú som im dala, môžu byť dosť na to, aby ich udržali pri ďalšom vzdelávaní, budovaní kariéry, vstupovaní do romantických  vzťahov a založenia rodiny, napriek ich skalným začiatkom v živote.“, píše ďalej pediatrička. 

„Vo svojej praxi možno nebudem schopná pracovať na čiastočný úväzok ako spomínaný otec. Môžem si však nájsť čas na stretnutia so svojimi deťmi, spýtať sa na ich deň, venovať im svoju pozornosť. Všetky tieto činnosti majú potenciál budovať súdržnosť rodiny a chrániť pred budúcim poklesom duševného zdravia.“.

Bezpečný prístav pre deti by mala byť RODINA

Bezpečný prístav môžete svojim deťom budovať kedykoľvek, od ich narodenia, cez ich dospievanie, ba aj počas ich skorej dospelosti. Vždy je pre nich dôležitý pocit, že sa majú kam vrátiť, že je tu človek, ktorý ich vypočuje a podporí, vedomie, že majú svoje miesto, kde sa cítia milovaní a prijatí.

Napriek tomu, že niektoré deti nemali najšťastnejší štart do života, je tu stále priestor na to, v akomkoľvek čase, vytvoriť im miesto prijatia, lásky a bezpečia, čo bude mať dopad na ich ďalší život.

Zdroj: ttps://www.psychologytoday.com/intl/blog/last-stop-the-struggle-bus/202001/the-benefits-positive-early-family-relationships-later-in

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: