Keď sa dieťa nenarodí. Aký potrat som prekonala?

MUDr. Peter Brenišin | 16. august 2018
Keď sa dieťa nenarodí. Aký potrat som prekonala?

Potrat je veľmi častou komplikáciou tehotenstva. Existuje niekoľko druhov potratu. Jedno však majú spoločné. Cestu za bábätkom skomplikujú.

Keď žene hrozí potrat alebo čo znamená Abortus (A.) imminens?

Znamená hroziaci potrat pri neporušenej gravidite, čiže keď ešte nedošlo k porušeniu plodového vajca. Medzi základné liečebné opatrenia patrí pokoj na lôžku (pacientka musí ležať a obmedziť pohyb na minimum), podáva sa podporná hormonálna liečba, ktorá pomáha udržať graviditu.

Veľmi dobre v tomto ohľade pôsobí aj podávanie magnézia. Pokiaľ ide o hroziaci potrat vo vyššom štádiu tehotenstva, podávajú sa aj tokolytiká = lieky znižujúce napätie maternice.

Ak je príčinou hroziaceho abortu cervikálna insuficiencia, čiže nedostatočnosť krčka maternice, a gravidita prekročila 1. trimester, krček sa operačne „zošije“ – aplikuje sa steh, ktorý priblíži vnútorné časti krčka k sebe a tým podporí udržanie gravidity.

Tomuto zákroku hovoríme serkláž. Ako alternatíva sa niekedy používa cervikálny pesar, ktorý sa zvonku založí na krčok a tak pomáha zabrániť jeho otváraniu sa.

Serkláž a pesar sa odstránia na konci 38. týždňa gravidity (2 týždne pred predpokladaným termínom pôrodu) alebo v prípade, že sa objavia neustávajúce kontrakcie.

Nech ide o hroziaci abort v akomkoľvek štádiu gravidity, podmienkou liečby zameranej na udržanie tehotenstva je vždy tzv. dôkaz vitality plodu, čiže musí byť jasné, že ide o zachovanú a neporušenú tehotnosť.

Keď už plod nie je živý alebo A. incipiens

Začínajúci potrat, pri ktorom už nie sú prítomné známky vitality plodu. Príznaky môžu byť rovnaké ako u hroziaceho abortu, avšak opatrenia na zachovanie gravidity sú v tomto prípade nežiaduce.

Naopak – a to platí pri každom aborte, kde plod už nie je živý – maternicu treba čo najskôr vyprázdniť, pretože mŕtvy plod by mohol byť zdrojom infekcie a vážne ohroziť zdravie a život matky.

Pri vyprázdnení dutiny maternice sa venuje osobitná pozornosť krčku maternice, s ohľadom na zachovanie jeho funkčnosti pre budúce tehotenstvá.

Čo znamená zamĺknutý potrat, teda Missed abortion?

Predstavuje tzv. „zamĺknutý“ potrat, ktorý sa spravidla neprejavuje typickými príznakmi, ako je krvácanie či bolesti v podbrušku. Po odumretí plodu sa totiž plodové vajce zmení na tzv. molu.

Keďže tento abort sa vyskytuje skôr v ranom štádiu tehotenstva, zistí sa zvyčajne až pri gynekologickom vyšetrení. Lekára naň upozorní to, že veľkosť maternice je menšia, ako by mala byť v danom týždni tehotnosti. Pri ultrazvukovom vyšetrení chýba akcia srdca plodu.

Aký je to cervikálny potrat?

Je určitým variantom zamĺknutého potratu, pri ktorom sa vypudené plodové vajce zachytí v krčku maternice. Stáva sa to preto, že uzavretá vonkajšia bránka krčka bráni jeho úplnému vypudeniu.

Cervikálny abort však na rozdiel od zamĺknutého býva sprevádzaný intenzívnym krvácaním a silnými bolesťami, ktoré môžu pripomínať napr. bolesti pri zápale slepého čreva.

Postupuje sa podobne, ako pri iných typoch – pri operačnom zákroku sa vyprázdni dutina maternice. V niektorých prípadoch však dôjde k obzvlášť silnému narušeniu ciev v oblasti krčka a dolnej časti maternice, takže silné krvácanie nie je možné zastaviť inak než odstránením maternice v záujme záchrany života ženy. Je jasné, že po takomto zákroku už žena nemôže otehotnieť.

A. incompletus - neúplný potrat

„Nekompletný“ alebo „neúplný“. Plod síce odumrel, no maternica sa vyprázdnila iba čiastočne, zvyšky po gravidite zostali. Nebezpečné je silné, život ohrozujúce krvácanie. Čo najskôr je potrebný zákrok, ktorý zbaví dutinu maternice zvyškov po gravidite a takto pomôže zastaviť krvácanie.

A. completus čiže kompletné vypudenie plodu

Je úplný, pretože ide o kompletné vypudenie plodového vajca. Keďže však spravidla nie je možné zistiť, či bola dutina maternice úplne vyprázdnená, aj v tomto prípade sa robí kyretáž.

Ide o pomerne ľahký výkon, pretože krček maternice je už dostatočne otvorený. Kyretáž sa robí preto, aby prípadné zvyšky gravidity nespôsobovali zbytočné krvácanie, prípadne infekciu.

A. febrilis znamená potrat sprevádzaný vysokou horúčkou

Horúčkový, je sprevádzaný teplotou presahujúcou 38 °C, ktorá je následkom infekcie, vzniknutej vo vnútri maternice po aborte, pričom v ťažších prípadoch sa infekcia môže rozšíriť ďalej do brušnej dutiny, príp. spôsobiť otravu krvi.

V týchto prípadoch sa zvyčajne s kyretážou trochu čaká – liečba začína podávaním antibiotík. Kyretáž sa robí v clone antibiotík, ideálne až po poklese teploty.

Habituálny potrat sa ako termín používa pre označenie opakujúcich sa, po sebe nasledujúcich, pričom sa môžu od seba líšiť.

Kedy je kyretáž nutná?

Kyretáž sa robí ako liečebný výkon:

  • pri aborte, ktorý je už tak silne rozbehnutý, že sa tehotenstvo nedá zachrániť,
  • po aborte.

Pre zachovanie zdravia ženy je dôležité dutinu maternice šetrne, ale dôkladne zbaviť zvyškov plodu a plodového vajca, inak tieto zvyšky môžu privodiť krvácanie a infekciu.

Na rozdiel od iných úkonov sa v týchto prípadoch používa tzv. tupá kyreta, ktorá zvyšky odstráni jemne a šetrne, pričom nepoškodí endometrium (výstelku maternice), ale naopak – napomôže jeho regenerácii, hlavne v prípadoch, ak bol abort spojený so silným krvácaním.

Kyretáž je šetrnejšia aj preto, že krček je po aborte (okrem výnimiek) zvyčajne jemne rozšírený, takže nie je potrebné ho násilne rozširovať. Obsah dutiny maternice, ktorý sa kyretou vyprázdni, sa odosiela na histologické vyšetrenie, ktoré môže veľa napovedať o príčinách abortu.

Hrozí mi po potrate ďalší?

Riziko, že sa abort zopakuje pri ďalšej gravidite, je relatívne vysoké a stúpa s každým ďalším. Udáva sa, že:

  • riziko, že sa zopakuje aj pri ďalšej gravidite, je u každej 6. ženy.
  • toto riziko vzniká už u každej 3. ženy a po 3 abortoch dokonca u 4 z 5 žien.

Je teda logické, že tehotenstvu po aborte treba venovať mimoriadnu pozornosť a zvyčajne býva automaticky považované za tzv. rizikové. Riziko sa dá čiastočne znížiť, ak je známa príčina a pri ďalšom tehotenstve sa ju podarí eliminovať.

Problém je v tom, že príčiny môžu mať rôznorodý charakter a navyše sa môžu vzájomne kombinovať. Je preto potrebné dôkladne vyšetriť nielen ženu, ale aj jej partnera, a to ešte pred ďalším otehotnením – hovoríme o predkoncepčnom vyšetrení.

Niekedy sa však ani pri najväčšej snahe nepodarí príčinu odhaliť. Názory na ďalšie otehotnenie (a úspešné donosenie plodu) po aborte sa rôznia. Aby sa však dokázal organizmus ženy pred ďalším tehotenstvom dostatočne zregenerovať, odporúča sa dodržať medzi nimi minimálne 6-mesačný odstup.

V súčasnosti je k dispozícii široká paleta liečby, a hoci nie je príčina abortu vždy úplne známa, pri dobrej spolupráci pacientky a lekára je vysoká šanca na ďalšie tehotenstvo, ktoré sa podarí úspešne donosiť.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: