Výpočet pohlavia dieťaťa podľa čínskeho lunárneho kalendára

Predpokladá sa, že systém vytvorený Číňanmi vám predpovie pohlavie budúceho dieťaťa. Čísla nie sú len prázdne symboly, majú svoj obsah, ktorému stačí porozumieť. Určujúci je predpokladaný  mesiac počatia dieťaťa a lunárny vek matky. Číňania počítajú vek ľudí nie od narodenia, ale od počatia (už počatie dieťaťa znamená jeho život).

Tento kalendár je zaujímavý nielen pre budúce mamičky a snažilky, ale pre mamy, ktoré už svoje deti majú pri sebe.

čínsky kalendár

Čínsky kalendár na určenie pohlavia dieťaťa

Čoraz častejšie pri snažení sa o bábätko skúšame aj metódy overené skúsenosťou a rokmi. Jednou z nich je aj túžba po dieťatku určitého pohlavia.

Vstupnými  údajmi tohto čínskeho kalendára sú mesiac počatia a lunárny vek matky v dobe počatia. Kalendár  mal byť spoľahlivý na 99 %, no výskumy zo Severnej Ameriky potvrdili iba 85 % správnosť.

Tak či onak – prečo si to nevyskúšať?

Vyplňte kalkulačku nižšie. Do kolónky dátum počatia uveďte najmä MESIAC (deň nie je rozhodujúci, vyplňte ho orientačne). 

pre správny výpočet zadajte dátumy v tvare (napr. 18.05.2024)