Predčasný pôrod či potrat: Život sa neskončil, iba zastavil...

Predčasný pôrod či potrat: Život sa neskončil,  iba zastavil...
7.6.2017 v kategórii Tehotenstvo, autor MUDr. Peter Brenišin, foto: istockphoto.com

Úsmev na tvári pri pohľade na pozitívny tehotenský test, „náhodné“ zablúdenie do oddelenia detských potrieb v nákupnom centre, snívanie o dekoráciách do detskej izby... A ZRAZU je KONIEC. Prečo?!

Žiaľ, nejde o ojedinelý úkaz. Ukončenie tehotenstva (potrat) patrí skôr medzi často sa vyskytujúce nepravidelnosti v tehotenstve.

Kedy hovoríme o potrate?

Laici niekedy dokonca nerozlišujú medzi termínom potrat a predčasný pôrod. Potrat je definovaný predčasným vypudením mŕtveho plodu pred ukončením 28. týždňa gravidity, pričom jeho hmotnosť nedosahuje ani 1 kg. Plod je hlboko nedonosený, bez známok života.

Je rozdiel, v ktorom štádiu tehotenstva k nemu došlo. Ak sa tak stalo do 16. týždňa (vrátane) od začiatku poslednej menštruácie, hovoríme o včasnom potrate.

Ak nastal od 16. do 28. týždňa od poslednej menštruácie, ide o neskorý. Celkový počet potratov nie je známy, existuje totiž pomerne vysoký počet včasných, ku ktorým dochádza v prvých týždňoch gravidity.

Väčšina žien ich ani nezaregistruje, prebehnú bez komplikácií a ženy ich vnímajú ako pravidelné či nepravidelné menštruačné krvácanie.

Pokiaľ k nim dochádza v období, keď už žena o svojom tehotenstve vie, tieto sú (aspoň na Slovensku) evidované a tam je už štatistika presnejšia. Udáva sa, že ich pomer k pôrodom je 1 ku 5, až 1 ku 10.

Potrat má niekoľko príčin

Vždy je to bolestivá záležitosť, najmä po psychickej stránke, ktorá zasiahne ženu osobitne vtedy, ak ide o prvé tehotenstvo, alebo ak je vytúžené, dlho očakávané.

Určite sa v takej chvíli vynorí otázka: „Prečo sa to stalo práve nám?“ Túto otázku si kladú aj lekári, ale ich „prečo“ smeruje skôr k príčine. Dôvody totiž môžu byť veľmi rôznorodé a zvyčajne sa delia do týchto kategórií:

  • Príčiny u matky
  • Príčiny u plodu a placenty
  • Spermatogénne potraty
  • Iné druhy

Aké sú príčiny potratu u matky?

Delia sa na 2 skupiny. Jednu predstavujú určité poruchy v oblasti pohlavných orgánov, druhú mimogenitálne anomálie, kde príčina síce tkvie v organizme matky, ale ide spravidla o  ochorenie, ktoré sa nevzťahuje k pohlavným orgánom ženy.

  • poruchy v oblasti pohlavných orgánov – bývajú veľmi rôznorodé.

Môže ísť o vývojové poruchy maternice, ku ktorým patrí veľmi malá maternica, jej netypický tvar či dvojitá maternica, ale aj nádory maternice – tzv. myómy, poruchy endometria (výstelky maternice), ktoré môžu byť zapríčinené hormonálne alebo poškodením po opakovaných čisteniach maternice (kyretáže z dôvodov diagnostických, pri umelom prerušení gravidity a pod.)

Taktiež zápalové ochorenia – predovšetkým zápal endometria a zápal krčka, zvýšená pohyblivosť maternice, napr. pri vysokých teplotách či pri psychovegetatívnych poruchách. Zaraďujeme sem aj nedostatočnú funkciu krčka maternice, ktorý sa začne pod váhou rastúceho plodu „otvárať“ (zvyčajne v 2. trimestri).

  • mimogenitálne (extragenitálne) príčiny – zahŕňajú rôzne endokrinné ochorenia matky (cukrovka, poruchy štítnej žľazy a iné), ale aj vírusové a bakteriálne infekcie.

Tieto infekcie sú nebezpečné, pretože môže pri nich dôjsť k infekcii plodu, na druhej strane vyššia telesná teplota matky zvyšuje motilitu maternice.

K mimogenitálnym príčinám sa zaraďuje aj anémia alebo rôznorodé vážnejšie ochorenia, ktoré spôsobujú vysilenie organizmu. A nesmieme zabudnúť ani na príčiny psychického charakteru, ako sú silný úľak, trauma, veľký stres.

Prečítajte si: Anémia v tehotenstve: čo robiť, ak je málo železa?

Príčiny u plodu a placenty

Druhú skupinu príčin predstavujú fetoplacentárne, čiže príčiny u plodu a placenty. Príčiny u plodu sa týkajú jeho vývojových porúch, spôsobených chromozómovými aberáciami (odchýlkami).

K poruchám placenty zaraďujeme nepostačujúce cievne zásobenie, nedostatočne vyvinutú placentu, nevhodne (zvyčajne nízko) umiestnenú placentu, ktorá čiastočne alebo úplne prekrýva ústie maternice nad krčkom, placentu uchytenú v mieste predošlej jazvy po cisárskom reze.

Do tejto skupiny patria aj poruchy imunotolerancie, keď sa telo matky snaží zbaviť plodu (ide o podobnú reakciu, aká môže nastať pri odmietnutí transplantovaného orgánu – telo ho vníma ako čosi cudzorodé, čo sa snaží z tela vypudiť), alebo ak sa vonkajší obal plodového vajca správa tak agresívne, že plod vlastne – zjednodušene povedané – vstrebe a tehotnosť zanikne.

Prečítajte si: Prevencia a liečba hroziaceho predčasného pôrodu

Spermatogénny potrat

Má príčiny v anomáliách spermií, chromozómov. Vo všeobecnosti ide o najrôznejšie genetické defekty, ktoré sa takto prenášajú.

Ostatné príčiny

Patrí sem napr. ionizačné či krátkovlnné žiarenie, požitie určitých typov liekov, niektoré druhy očkovania a pod. Zaraďuje sa sem aj prerušenie gravidity (interrupcia) vykonané na žiadosť pacientky, alebo indikované z dôvodu ohrozenia zdravia alebo života pacientky.

Ak by sme mali príčiny potratov zoskupiť z časového hľadiska, do 12. týždňa gravidity patria medzi najčastejšie endokrinné poruchy matky, nedostatočná funkcia endometria, chromozómové aberácie plodu a anomálie spermií. Po 12. týždni dominujú najmä vývojové poruchy maternice a nedostatočná funkcia krčka maternice.

Veľa rôznych faktorov i riešení

Vznik potratu je ovplyvňovaný celým radom príčin a faktorov, ktoré vplývajú aj na jeho priebeh. Na základe toho sa potom zvolí prístup k riešeniu vzniknutého problému.

Pre jednotlivé typy sa používajú označenia, ktoré pozostávajú zo slova „abortus“ (latinsky „potrat“) a z prívlastku, ktorý daný typ potratu charakterizuje.

Prečítajte si: Čo môže spustiť predčasný pôrod?

Prečítajte si: Môže za spontánny potrat interrupcia?