Prísne matky vychovávajú úspešné deti

Prísne matky vychovávajú úspešné deti
21.11.2018 v kategórii Mama, autor Marika Koscelníková, foto: istockphoto.com

Odborníci tvrdia, že primeraná prísnosť a náročnosť na deti má svoj význam. Najmä, ak vychádza zo strany matky. Prečo je to tak?

Ericka G. Rascon-Ramirezová, profesorka na univerzite v Essexe, vypracovala štúdiu, ktorá ukázala, že náročné matky vychovávajú úspešné dcéry. 

Prísna matka má nároky na dieťa

Desať rokov skúmala Ramirezová 15 000 teenagerov a z výsledkov jasne vyplynulo, že prísnejšia výchova, ktorá v sebe zahŕňa pravidlá a nároky, je pre budúci úspech dieťaťa dôležitá a podstatná.

"Poďakuješ sa mi neskôr", aj vy ste toto počúvali od svojej mamy, keď ste sa namiesto flákania s kamarátmi museli učiť, trénovať, plniť si povinnosti v domácnosti? Je to tak, vaša matka mala pravdu.

Táto štúdia nebola zameraná na matky, ktoré "tyranizujú" deti fyzickým, či psychickým zlakom a kontrolujú každý ich krok. "Neznesiteľná matka" je len matkou, ktorá dáva rady, poúča, vytvára pravidlá a trvá na ich dodržiavaní.

Náročné matky pracujú na budúcnosti svojich detí 

Vo všeobecnosti tieto matky robia všetko, čo väčšina teenagerov nenávidí, hovorí vedkyňa Ramirezová.

Profesorka vysvetlila, že prísne matky sú náročné na vzdelávací proces svojich detí, trvajú na získaní dobrých známok a povzbudzujú ambície dieťaťa. 

Takéto deti sa v budúcnosti stávajú sebavedomými a vytrvalými. 

Deti, do ktorých matky vkladajú veľké nádeje sú sebavedomejšie a úspešnejšie. 

Z 10 ročnej štúdie vyplynulo, že takmer všetky deti prísnych, alebo očami teenagerov "neznesiteľných"  matiek, majú dobré vzdelanie a dobrú prácu. Ramirezová vysvetlila, že odporúčania rodičov vždy ovplyvňujú rozhodovanie ich detí, aj keď ho prirodzene odmietajú prijať.

Všetci rodičia sa pýtajú: "Ako mám vychovať dieťa? Čo je lepšie: cukor, alebo bič? Žiaden extrém nie je dobrý, založiť svoj vzťah s deťmi na strachu, alebo naopak, nechať ich, nech si robia, čo chcú nie je účinné.  Je dôležité nájsť cestu medzi otvorenou komunikáciou, rodičovskou pozornosťou a vysokými očakávaniami.

Každé dieťa má potenciál a každá matka ho vie odhadnúť a pomôcť rozvíjať. Hoci občas pre dieťa "neznesiteľným" spôsobom v podobe povinností a pravidiel.