10. mesiac života dieťaťa

10. mesiac možno nazvať aj mesiacom zdokonaľovania sa. Platí to vo všetkých oblastiach vývoja – v reči, pohybe, hre, ale i v citových prejavoch. Dieťa prekvapuje stále viac a viac.

Motorický vývin v 10. mesiaci

10-mesačný drobec sa právom nazýva lezúň. Niektoré deti v tomto veku uprednostňujú lozenie po štyroch, iné sa zasa radšej plazia (ako hadíci). Ba čo viac, určite už rodičia vedia, že štveranie sa na gauč, stoličky či iný nábytok alebo schody – je veľká zábava! O to viac predvídavosti to od nich vyžaduje.

Veru tak, dieťa už nebaví iba sedenie, to dokonale ovláda. Vie si sadnúť z akejkoľvek pozície na zemi, niektoré deti už dokonca skúšajú chodiť okolo nábytku. Na samostatnú chôdzu si však treba ešte trochu počkať. Rodičia by však nemali dieťa nútiť do akéhokoľvek pohybu. Mohlo by to narušiť jeho vývin a ohroziť zdravie.

Čo dokáže dieťa v 10. mesiaci?

  • Dokáže loziť po celom byte, tiež vyliezť a zliezť z pohovky.
  • Dokáže sa postaviť pri nábytku a chodiť okolo neho, pričom sa ho pevne drží.
  • Niektoré deti práve v 10. – 11. mesiaci začínajú chodiť.
  • Dieťa rado uchopuje drobné predmety, nitky, zrnká jemným pinzetovým úchopom – koncom palca a ukazováka.
  • Tiež už dokážu vedome uvoľniť úchop a pustiť napr. kocku do nádoby.

Hra v 10. mesiaci

U detí vždy platí, že najviac sa naučia, keď sa hrajú. Rodičia by im preto mali dávať čo najviac príležitostí k hre. Samostatná hra je v tomto období ešte nedokonalá, ale už sa objavujú jej náznaky, dieťa si chvíľu dokáže samo ukladať kocky na seba ap.

Samozrejme, pochvala rodiča (pohladenie, zatlieskanie) ho motivujú. Samostatnosť však neznamená nechávať dieťa osamote, bez dozoru. 

Práve naopak, ostražitosť a pozornosť dieťa vyžaduje čoraz viac, pretože jeho zvedavosť a pokusy hýbať sa naberajú na obrátkach. Pri výbere hry by rodičia mali skúsiť napr. naháňačku – rodič je v polohe na štyroch, rovnako ako dieťa, a motivuje ho k chytaniu alebo k robeniu vláčika.

Táto hra učí dieťa loziť do všetkých strán. Skákanie – na gymnastickej lopte – všetky deti to zbožňujú. Rodič si môže na lopte vziať dieťa do lona, alebo ho položiť na loptu na bruško či na chrbátik a pridržiavajúc ho hojdať. Schovávačka – rodič sa schová za nábytok, za dvere a volá na dieťa: „Kuki kuk!“. Dieťa ho po objavení odmení smiechom.

Rozvoj kognitívnych schopností

Rôzne manipulácie s predmetmi umožňujú dieťaťu získavať fyzikálne skúsenosti o predmetoch – napr. že existujú ľahšie a ťažšie predmety, že padajú na zem, že kocky treba dať presne na seba, aby veža nespadla..., ale tiež geometrické – napr. zistí, že možno menšiu kocku dať do väčšej, ale naopak to nejde, menšiu musíme vložiť do väčšej kolmo, pretože šikmo sa tam nezmestí....

Dieťatko samozrejme nepozná slová ako veľkosť, kolmica, rovnobežka – tieto javy samotné však spoznáva z praktických činností a pri svojich manipuláciách sa ich učí rešpektovať.

Koncom 10.mesiaca začína dieťa reagovať na 3. rozmer predmetov a dáva ich do vzťahu. Zaujíma sa o duté predmety, ktoré ohmatáva zvonku aj zvnútra. Veľmi rado vkladá rôzne predmety do iných, otvára, zatvára zásuvky, zasúva do otvorov paličky, či rôzne iné predmety. Poznáva pritom, že predmety možno na seba stavať, ukladať vedľa seba, spájať, rozoberať ....

Hráme sa v kuchyni

Kuchyňa už prestáva byť iba maminým kráľovstvom. Drobec zbožňuje popri lození a štveraní sa vyťahovať zo zásuviek varešky, naberačky ap. Aby to kuchyňa „prežila“, vyhraďte dieťaťu jednu zásuvku, v ktorej bude mať bezpečné kuchynské predmety, ktoré ho fascinujú, zabavia a okrem toho aj zlepšia jeho jemnú motoriku.

Takúto zásuvku môžete mať tiež v obývačke, spálni a pridajte do nej nové hračky, ktoré dieťa naučia niečo nové, napr. jednoduché hudobné nástroje (bubienok, paličky), škatuľky, uzavreté plechovky s ryžou ap.

Po dohraní sa učte dieťa, že hračky treba uložiť naspäť do zásuvky. Z hračky, varešky či plechovky sa tak stane aj edukačný predmet. :) Takéto malé špeciálne hračky (kúpené alebo vlastnoručne vyrobené) majte aj v kabelke vždy vtedy, ak vás čaká napr. návšteva lekára. Dieťa pri čakaní zaujmú aj preto, že preň nebudú opozerané.

Vývin reči v 10. mesiaci

Významný je aj vývoj reči. Do konca 12. mesiaca sa rozvinie pasívne porozumenie reči tak, že k tomu vedené dieťa porozumie takmer všetkému, ak mu pomaly a zreteľne rozprávate o známych každodenných situáciách súvisiacich s ním. Môžu sa objavovať prvé náznaky slov: ma-ma, ta-ta, da-da, bác... Táto „prvotná“ reč poukazuje na rozvoj motoriky úst a koordináciu s dýchaním.  

  • Priemerne v 10. – 11. mesiaci dieťa vysloví prvé aktívne slovo.
  • Niekedy môžeme počuť ako si dieťa rozpráva samé pre seba a vedie dlhý monológ. V takomto rozhovore využíva napodobnenie dospelých – napodobňuje melódiu reči a trénuje si tak základy používania hlasu.
  • Pri monológu sa môže objaviť aj napodobňovanie mimiky a gestikulácie.

Pre dieťa sú dôležité hranice

Je to čas rozvíjať pochopenie toho, čo je správne, a čo nie. Rodičia to učia tak, že vyjadrujú súhlas alebo nesúhlas s tým, čo dieťa robí, chce ap. K slovám „áno a nie“ pridávajú aj mimiku a gestá (krútenie hlavou, úsmev, zatlieskanie, mračenie sa, hrozenie ukazovákom ap.).

Nacvičovať to môžu, keď sa spolu hrajú, keď dieťa papá atď. Spontánnym a nenásilným precvičovaním si rodičia nielen upevňujú svoju autoritu, ale pomáhajú dieťaťu po malých krôčikoch rozlišovať aj to, čo je správne, čo nie, čo im robí radosť a čo ich, naopak, môže zarmútiť.

Dieťa ešte nechápe pojmy - dobro a zlo

Spolu s celou osobnosťou sa rozvíjajú aj emócie dieťaťa. Dieťa prejavuje svoju lásku k mame – príde ju pohladiť, objať, dá pusu. Snaží sa svojím rodičom urobiť radosť napr. aj tým, že ukazuje, čo sa naučilo, pretože ich chce pobaviť a potešiť.

Jeho odmenou je mu prejavená radosť, ktorá sa stala cieľom hry. Práve v tomto období je významným a veľmi účinným výchovným prostriedkom odmena dieťaťa.

Dieťa v tomto období ešte nechápe pojmy – dobro a zlo. Nevie, čo môže a nemôže. Najlepšie si pamätá činnosti, ktorými svojich rodičov potešilo, rozveselilo. Preto naše citové reakcie a náš spôsob správania ako odozva na správanie dieťaťa by mali byť vždy v rovnakých situáciách rovnaké, aby sme pomohli pochopiť dieťaťu, čo je dobré a čo nie.

To znamená, že ak sa jeden deň smejeme tomu, čo robí a druhý deň ho chceme za to potrestať – dieťa to nedokáže pochopiť, prečo je to tak a zbytočne ho to zneisťuje. Ak mu dáme jasne najavo, že sa nám to nepáči a neželáme si to, musíme byť zásadoví a trvať na tom v každej situácii – bez výnimky. Dieťa nechápe relatívnosť – všetko je pre neho čierne alebo biele.

Strava v 10. mesiaci

Neustále sa rozširuje, avšak s rešpektovaním osobnosti dieťaťa, aj jedálniček. Okrem doposiaľ zavedených druhov ovocia, zeleniny, mäsa... môže menu spestriť aj biely plnotučný jogurt. Niektoré deti môžu v 10. mesiaci prekvapiť štrajkom, teda odmietaním potravín a príkrmov, ktoré doteraz obľubovali. Môže to súvisieť aj s prerezávaním zúbkov, ktoré drobca môžu potrápiť. Rodičom ostáva iba jedno – trpezlivosť a skúšať podávať dieťaťu viacero druhov jedla. Ak aj jedlo odmieta, nemalo by odmietať mlieko a tekutiny.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: