11. mesiac života dieťaťa

V 11. mesiaci je  čas na prvé krôčiky.  Z lezúňa či plaziaceho sa hadíka sa pomaly, ale isto, stáva drobec - chodec.

Rozvoj chôdze v 11. mesiaci

Najprv sa to začína drobnými, neistými úkrokmi do strán, obchádzaním okolo postieľky, nábytku, až postupne drobec-chodec skúša kroky aj do priestoru.

Spočiatku najmä s pomocou rodičov či iných osôb, ktorým dôveruje. A rovnako, ako sa učí chodiť, učí sa aj padať, čo môže trochu uberať na odvahe, no s povzbudzovaním a bezpečným priestorom okolo (je vhodné odstrániť drobné koberčeky, na ktorých by sa dieťa mohlo šmyknúť, a obuť obuv s protišmykovou podrážkou) sa dieťatku otvára celý svet.

Teda, zatiaľ nie úplne celý, ale pre malého človeka je aj malá izba obrovským priestorom, ak ju má prejsť SÁM. Avšak, o skutočnej chôdzi hovoríme až vtedy, ak dieťa vie počas kráčania zastaviť, zmeniť smer a pokračovať bez pádu ďalej. To, od prvých krôčikov, môže trvať niekoľko týždňov až 2 – 3 mesiace.

Čo všetko dokáže dieťa vo veku 11. mesiacov?

  • Lezie bez problémov po štyroch, nevadia mu ani prípadné prekážky
  • Samo sa vie postaviť, ak sa opiera o pevný kus nábytku
  • V polohe v stoji vydrží dieťa oveľa dlhšiu dobu a zvládne sa držať aj jednou rukou a druhou sa hrať alebo  kŕmiť.
  • Pokúša sa o prvé krôčiky. Pridŕža sa pri tom zábradlia postieľky a  robí úkroky do boku. Ak ho chytíte za obe rúčky, snaží sa prekladať nôžky jednu cez druhú.
  • Niektoré deti už robia prvé krôčiky bez opory.
  • Rado napodobňuje svoje okolie - robí domáce práce ako mama, opravuje počítač ako tato.
  • Dieťa pozná časti svojho tela a vie ukazovať na ne (očko, nos, uško,vlásky, pusa)
  • Vie udržať v ruke lyžičku a stále s väčším úspechom sa snaží kŕmiť sa.

Hra dieťa v 11. mesiaci

V tomto období deti rady skúmajú a tvoria. V letnom období je hrou č. 1 pieskovisko. V zimnom čase je vhodné pripraviť veľa podnetov doma. Dovoľte drobcovi hrať sa so štipcami, vyťahovať bielizeň z práčky, ukladať varešky, vyskúšať si metličku.

Všetko komentujte a nezabúdajte ani na slovné hry, napr. Hlava, ramená, kolená... alebo Baran, baran buc ap. Vaše dieťa už dobre rozumie aj hre na naháňačku, skrývačku a zbožňuje hry pri kúpaní, napr. prelievanie vody.

Vďaka pesničkám a riekankám sa učí rytmike a tiež napr. pomenúvať časti svojho tela, učí sa činnosť začať a skončiť, učí sa čakať, ale i očakávať (napr. pochvalu ap.).

Dieťa má stále väčšiu predstavivosť a snaží sa všetko napodobňovať a opakovať. Toto je veľmi dôležité pre osvojovanie si základných sociálnych návykov a je to jedno z dôležitých kritérií zdravého psychického vývoja dieťaťa. Aj vďaka týmto hrám, neustálemu napodobňovaniu a opakovaniu sa zlepšuje motorika prstov dieťatka, zraková koordinácia, sluch, dlaňový úchop, reč atď.

Dieťa túži skúmať svet okolo neho

Túžba skúmať a skúšať je u detí veľmi silná. Niektoré želania si chce dieťa presadiť. Rozprávajte sa s ním a spolupracujte. Zároveň však trvajte na svojom, prípadne hľadajte alternatívne riešenia, ktoré nie sú až také nebezpečné ako želania detí.

Napr. Ak chce dieťa vyskúšať horúcu žehličku a neverí, že páli, prejdite ňou pred ním po žehliacej doske alebo oblečení a nechajte ho vyskúšať aké zostane horúce, aby si vedelo predstaviť aké to je.

Dieťa chce v tomto období poznávať svoje okolie a skúša prísť na to, ako funguje svet okolo neho. Následkami svojho konania je dieťa častokrát prekvapené a preto to skúša stále znovu a znovu, kým vec nepochopí.

Byt je pre dieťa úžasným miestom plným nových a neznámych zákutí, kde sa môže vydávať na rôzne výzvedné cesty. Stále však potrebuje stály kontakt s mamou alebo otcom a uistenie, že sú tu.

Mama musí byť pripravená viac ako kedykoľvek predtým poskytovať dieťaťu útechu, pretože v tomto období sú časté pády. Väčšinou však deti na bolesť veľmi rýchlo zabudnú a vracajú sa k aktivite. Je na rodičoch, aby sa rozhodli, ktoré predmety v byte sú vhodné na to, aby s nimi dieťa mohlo experimentovať a ktoré sú príliš nebezpečné, jedovaté alebo cenné a preto je ich potrebné odstrániť z dosahu dieťaťa.

Vývin reči v 11. mesiaci

Drobec už vie pekne spolupracovať, napr. pri obliekaní, papaní, hoci niekedy je to skôr nespolupráca. Všimli ste si, ako sa niekedy teší, keď sa nahneváte?

Rozumie často viac, ako rodič predpokladá a má to svoju logiku. Reči totiž predchádza porozumenie. Aj preto treba neustále rozširovať slovnú zásobu a dieťaťu primeraným spôsobom vysvetľovať, čo sa deje, čo robíte, kam idete, pomenúvať predmety, s ktorými sa hrá. Aj dieťa samotné sa snaží komunikovať so svojím okolím a dáva najavo, čo sa mu páči, čo nie, čo chce...

Prvé slová prichádzajú pomaly a často sú spojené s osobami alebo predmetmi, ktoré sú dieťaťu blízke (napr. mama, havo, auto). Udáva sa, že ak sa slovná zásoba dieťaťa rozšíri na cca 20 slov, začnú pribúdať nové slová rýchlejším tempom. Pri reči sa treba vyhýbať komoleniu slov, nárečovým a zdrobneným slovám.

Rodič by mal hovoriť jednoducho, čisto a správne, iba tak si aj dieťa osvojí reč správne. No a, samozrejme, chváliť, chváliť a chváliť – to zaberá na všetky deti v každom veku, vášho drobca nevynímajúc.

Vývin osobnosti dieťaťa

Keďže si stále viac uvedomuje svoje JA, treba pokračovať aj v stanovovaní hraníc a v učení sa, čo je dovolené, a čo nie. V tomto životnom období sa začínajú medzi dieťaťom a dospelými odohrávať prvé boje o moc.

Dieťa sa stretáva so zákazmi a príkazmi, ktoré predtým pre neho neexistovali – nesmie sa dotýkať kvetov, sporáka, elektroniky. Zákazy veľmi rýchlo zabúdajú, pretože sú vedené túžbou po poznávaní a skúmaní.

Táto „hra“ na porušovanie zákazov je pre dieťa príjemná o to viac, že mu mama venuje väčšiu pozornosť, keď sa približuje k veciam, ku ktorým nemôže. Dieťa skúša ako rodič reaguje a ako postupuje v boji o moc.

Dôležitým pravidlom vo výchove je, aby následky zakázaného správania logicky súviseli s jeho predchádzajúcim chovaním a musia nasledovať bezprostredne po prečine, nikdy nie o 5 – 10 minút alebo 1 hodinu neskôr, pretože dieťa si to už nepamätá.

Ďalšou možnosťou je naučiť dieťa ako s vecami narábať a vyhradiť mu priestor len pre neho – napr. v izbe poličku s „jeho“ knihami a časopismi, v kuchyni jednu zásuvku s kuchynskými potrebami, s ktorými si nemôže ublížiť.

Ako podporovať dieťa v rozvoji?

Ak dieťatko cíti pocit bezpečia a stability, preberá v tomto období problémy do vlastných rúk a aktívne hľadá riešenie, ale tiež sa naučilo, že sa môže obrátiť na druhých o pomoc.

Táto pomoc by mala byť len minimálna, aby sa dieťa vždy podieľalo na riešení samé alebo malo na riešení hlavný podiel. Tento spôsob výchovy je časovo dosť náročný.

Príkladom môže byť, keď dieťa vylezie na diván a dáva najavo, že chce ísť dolu. Najrýchlejší spôsob riešenia je dať dieťa dole. Najjednoduchší je povedať mu: „Keď si tam dokázal vyliezť, snaž sa aj zliezť.“ Dieťa možno pri zliezaní spadne a samo zastaví svoje pátracie aktivity.

Okrem toho sa naučí, že dospelí mu nechcú pomôcť pri jeho riešení. Časovo náročné, ale zmysluplné je stáť  vedľa pohovky a povzbudzovať dieťa, aby zliezlo samo, istiť ho, aby nespadlo, čo ho môže zaujať na dlhú dobu.

Ochorenie dieťaťa

Nielen sychravé počasie, ale aj stále sa prerezávajúce zúbky, najmä ak sa tlačia očné zuby a stoličky, môžu viesť k oslabenej imunite. Je to spôsobené aj tým, že si dieťa kvôli boľavým ďasnám pchá prsty do úst (tento problém môžu zmierniť zubné gély, určené pre najmenších).

Ak to zdravotný stav dovoľuje, je vhodné chodiť s dieťaťom na prechádzky aj v sychravejšom počasí, no dbať na jeho primerané oblečenie, pláštenku na kočík atď.

Aj takéto otužovanie má vplyv na imunitu. Vyhýbať sa treba nákupným centrám, priestorom s vyšším výskytom osôb a ak sa u dieťatka objaví viróza či nádcha, treba zabudnúť aj na návštevu materského centra ap. Choroby u bábätiek netreba podceňovať a vždy je lepšie sa už pri prvých príznakoch poradiť s pediatričkou a včas začať s liečbou.

Stravovanie dieťaťa v 11. mesiaci

Stúpa počet jedál, ktoré dieťa obľubuje, a tiež tých, ktoré chce jesť samo, a najmä – rukami. Ale už vie uchopiť lyžicu (hoci  ju ešte nemusí držať správne) a smerovať si jedlo do úst.

Jedálniček je už skutočne bohatý a čoraz viac sa podobá strave dospelých. Samozrejme, ešte stále sa jedlo nekorení a chýbajú v ňom viaceré ingrediencie, ako napr. huby, morské plody ap.

V tomto mesiaci už jedlo nemixujeme (iba popučíme vidličkou), pretože stále viac zúbkov v ústach dovoľuje dieťatku stravu pohrýzť, no stále je potrebné dbať na bezpečnosť. O vhodnosti jednotlivých pokrmov nájdete informácie aj na našich stránkach v časopise, na webovej stránke a určite vám poradí aj pediatrička.  

Na návšteve v poradni v 11. mesiaci

V tento mesiac  je čas na ďalšiu poradňu. Pediatrička opäť zhodnotí, koľko dieťa vyrástlo, pribralo, ako papá, ako sa zlepšujú jeho motorické či zmyslové schopnosti. Ak to zdravotný stav dieťatka dovoľuje, v 11. mesiaci (prípadne v 12.) sa pristupuje k očkovaniu.

Ide o tretiu dávku povinného (základného) očkovania kombinovanej šesťvakcíny (záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna, vírusová hepatitída typu B, hemofilové invazívne nákazy) a zároveň sa očkuje aj proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: