Ako sa hrať a stimulovať aktivitu dieťaťa v 11. mesiaci života?

aktivity hry v 11. mesiaci bábätka
10.12.2016 v kategórii Bábätko, autor PhDr. Andrea Baranovská, foto: istockphoto.com

Ako sa hrať s bábätkom v 11. mesiaci a ako pri tom rozvíjať jeho schopnosti? Ponúkame vám tipy na hry a činnosti s jedenásťmesačným dieťatkom.

Cvičenia na rozvíjanie schopností a zručností 11-mesačného bábätka

Predtým, ako sa začítate do tipov, ako stimulovať k aktivite v tomto mesiaci, pozrite si ešte naše tipy na hru v predchádzajúcom, 10. mesiaci, mnohé z nich sú pre vás stále aktuálne.

Vstávanie z kľaku, sedu, predklonu...

Vstávanie s pomocou nízkych predmetov

Prilákame dieťa k nízkej lavičke alebo bedničke –asi 20 cm – a držíme nad ním lákavú hračku tak vysoko, aby na ňu dosiahlo len keď bude stáť.

Dieťa, ktoré priliezlo k lavičke, vzoprie sa o ňu rukami do vzpriameného kľaku, potom sa postaví na nohy vzpierajúc sa v predklone rukami o lavičku a konečne sa rukami odrazí a z predklonu sa vzpriami.

Vstávanie bez pomoci

Keď dieťa zvládne predchádzajúci cvik, zopakujeme ho ešte niekoľkokrát so stále nižšími pomôckami, aby sa dieťa vzpriamilo z ešte hlbšieho predklonu. Potom skúsime tento vztyk a vzpriamenie sa bez akejkoľvek pomôcky, teda rovno z podporu kľačmo.

Ponúkneme dieťaťu hračku v strede izby, kde sa nemôže ničoho držať. Dieťa prejde zo vzporu kľačmo – poloha, v ktorej lezie – do vzporu drep, potom sa rukami odrazí od podlahy, napriami sa a súčasne sa vztýči z drepu do stoja.

Prečítajte si aj:  9 veľkých krokov k prvým krôčikom

Predchádzajúce cviky skúšame tiež zo sedu

Dieťa prejde zo sedu do kľaku a potom pokračuje už popísaným spôsobom.

Dvíhanie predmetov z podlahy

Pred dieťa, ktoré stojí v strede miestnosti, položíme hračku. Dieťa urobí mierny predklon a podrep, chytí hračku a opäť sa vztýči a vzpriami. Spočiatku mu podáme prst.

Rozvíjanie jemnej motoriky v 11. mesiaci dieťatka

Kladenie rovnako veľkých predmetov na seba

Dieťaťu dáme rovnako veľké kocky, aby ich stavalo na seba. Keď sa mu to podarí nešetríme chválou a obdivom.

Zručné dieťa postaví koncom 1. roka vežičku z viac ako dvoch kociek. Najskôr necháme dieťa stavať s veľkými kockami – hrana kocky 5 – 10 cm – potom s menšími – hrana 2 – 3 cm.

Zasúvanie a vysúvanie zátky

Dieťaťu dáme fľašu a ukážeme mu, ako sa vyťahuje a dáva naspäť gumová zátka. Zátka má mať tvar lomeného kužeľa, aby sa užší koniec dal ľahko zastrčiť do hrdla fľaše a aby súčasne zátka do fľaše nespadla. Pri tomto cviku musíme dieťaťu najskôr fľašu držať, aby sa dieťa mohlo sústrediť na pracujúcu ruku a nemuselo súčasne pridržiavať predmet druhou rukou.

Vkladanie rôzne veľkých valcovitých mištičiek do seba

Dáme dieťaťu rôzne veľké valcovité mištičky z umelej hmoty, alebo sadu drevených matriošiek. Princíp je v tom, že dieťa musí jednotlivé diely zasúvať podľa veľkosti – vždy menšie do väčších – a tým sa nielen učí odhadovať vzájomnú veľkosť predmetov, ale uvedomuje si, že sú predmety väčšie a menšie.

V kuchyni môže dieťa túto schopnosť cvičiť na sade rôzne veľkých kastróloch a hrncoch. Neskôr mu to môžeme sťažiť tým, že mu dáme zasúvať kocky, ktoré je omnoho ťažšie zasunúť ako valec, pretože musia byť aj správne otočené. Na zasúvanie môžeme využiť aj rôzne kocky s výrezmi, ktoré dostať v hračkárstve.

Navliekanie krúžkov na stojan

Na tyčku učíme dieťa navliekať rôzne krúžky – či už z umelej hmoty alebo z kovu. Môžeme použiť krúžky zo záclon.

Prečítajte si aj:  Vývoj Vášho dieťatka v 11. mesiaci

Zdokonaľovanie schopnosti spracovávať materiál

Zapichovanie

Dieťaťu urobíme zo zbytku cesta niekoľko guličiek a ukážeme mu, ako je tam možné zapichovať špajle, zápalky.

Trhanie a spájanie cesta

Na kúsku cesta si ukážeme, že je ho možné roztrhať na kúsky a pritisnutím k sebe znovu spojiť. Môžeme použiť aj hru s netoxickou plastelínou. S cestom môžeme robiť rôzne iné činnosti – váľkať ho, formovať, vykrajovať formičkami, krájať nožom, urobiť z neho hada alebo guličku...

Osvojovanie si pracovných a sebaobslužných návykov v 11. mesiaci života

Čmáranie ceruzkou po papieri

Ukážeme dieťaťu ako sa čmára pastelkou na veľký baliaci papier rozložený na zemi alebo stole – tam dieťa môže čmárať sediac rodičom na kolenách.

Utieranie úst servítkou alebo plienkou

Po jedle podáme dieťaťu servítku alebo plienku, aby si utrelo pusu. Dieťa sa o to pokusí, aby zo začiatku si skôr jedlo po tvári rozotrie ako utrie.

Utieranie prachu

Keď mama utiera nábytok, požičia dieťaťu plieku, aby jej pomohlo. Dieťa napodobňuje utieranie nábytku.

Otváranie a zatváranie krabičky od zápalok

Dáme dieťaťu prázdnu krabičku od zápalok alebo podobnú krabičku a ukážeme mu, ako sa otvára a zatvára. Táto manipulačná aktivita je vhodnou príležitosťou ako naučiť pracovať dieťa obomi rukami.

Stolovanie

Nechávame dieťa jedávať spolu s nami pri stole vo vysokej stoličke. Stále častejšie mu dovoľujeme, aby jedlo samé lyžičkou. Treba pamätať na to, že neporiadok bude značný a prispôsobiť tomu prostredie. Túžba po poznaní a poznávaní núti dieťa vyskúšať každý pokrm nielen ústami, ale aj rukami.

 

Rozvíjanie aktívnej reči dieťaťa v 11. mesiaci

Rodičia majú využívať každú situáciu a s dieťaťom sa o nej rozprávať. Pri prechádzke po vonku sa rozprávať o dianí na ulici – čo ide po ceste?... Podnecujeme dieťa k ďalším aktívnym slovám, ktoré spevňujeme opakovaním, pochvalou a úsmevom.

Pozrite si aj:  Vývin reči medzi 1. a 2. rokom alebo Hurá, moje dieťa hovorí!

Predvádzanie scénok s hračkami

Otec sa posadí ku stolu a s dieťaťom na kolenách predvádza jednoduché scénky s medvedíkom – poskakuje, kýva labkami, schováva sa za krabicu, vykukuje na dieťa... Otec sa vždy spýta, čo robí medvedík a dieťa podnecuje k tomu, aby rozpávalo robí – hop-hop, pá-pá, bác...

Hračky, ktoré motivujú 11-mesačné dieťa:

Mohlo by vás zaujímať aj:
Ako stimulovať vývin novorodenca v 1. mesiaci?
Tipy na hry s dieťatkom v 2. mesiaci života
Ako sa hrať a stimulovať aktivitu dieťaťa v 3. mesiaci života?
Ako sa hrať a stimulovať aktivitu dieťaťa v 4. mesiaci?
Ako sa hrať a stimulovať aktivitu dieťaťa v 5. mesiaci?
Ako sa hrať a stimulovať aktivitu dieťaťa v 6. mesiaci života
Ako sa hrať a stimulovať aktivitu dieťaťa v 7. mesiaci života?
Ako sa hrať a stimulovať aktivitu dieťaťa v 8. mesiaci života?
Ako sa hrať a stimulovať aktivitu dieťaťa v 9. mesiaci života?
Ako sa hrať a stimulovať aktivitu dieťaťa v 10. mesiaci života?