Ako sa hrať a stimulovať aktivitu dieťaťa v 8. mesiaci života?

PhDr. Andrea Baranovská | 17. november 2016
babo babatko dieta vyvoj stilulacia hry v 8. mesiaci

Ako sa hrať s bábätkom v 8. mesiaci a ako pri tom rozvíjať jeho schopnosti? Ponúkame vám tipy na hry a činnosti s 8-mesačným bábätkom. Pohybové riekanky.

Lozím, lozíš, lozíme

Pre toto obdobie je charakteristické lozenie alebo snaha o lozenie - ku koncu 7. až začiatkom 8. mesiaca by sa mal tento pohyb zautomatizovať  a dieťa dokáže liezť po byte ako veľmi rýchly malý chrobáčik. Je to veľmi dôležitý krok v ich vývine.

Cvičenia na rozvíjanie hrubej motoriky:

1. cvik - Rúčkovanie doľava a doprava

Otec, ktorý leží na zemi na chrbte,  položí dieťa bruškom na seba, aby sa obomi dlaňami vzpieralo o jeho hruď a roznožené nohy, aby objímali jeho pás – dieťa teda leží rozkročmo na otcovi. Napravo a naľavo od boku otca vo vzdialenosti asi 25 – 40 cm položíme hračku. Dieťa sa snaží rúčkovaním doľava a doprava zmocniť oboch hračiek.

2. cvik - Preliezanie cez otca ležiaceho na boku

Otec leží na ľavom boku a dieťa kľačí za jeho chrbtom a opiera sa rukami buď o jeho pravý bok, alebo leží trupom cez otcov pravý bok a vzpiera sa rukami o zem pred otcom. Asi 20 cm mimo dosahu leží pred dieťaťom lákavá hračka, ktorej sa dieťa snaží zmocniť. Prekážku môžeme zvýšiť, ak otec pripaží pravú ruku. Ak otec zapaží ľavú, môže tak dieťaťu výkon uľahčiť, pretože sa dieťa môže lepšie vzoprieť nôžkami.

3. cvik - Lezenie z kopca

Jednu stranu gauča alebo žehliacej dosky zvýšime, aby mala sklon asi 15 stupňov. Dieťa, ktoré sa udrží na štyroch, dáme na ňu, aby mohlo liezť po svahu dole. Lezenie týmto smerom je oveľa ľahšie ako po vodorovnej rovine.

Ak sa má dieťa naučiť liezť, je vhodné, aby malo nahé nožičky – najmä kolienka. Ak lezie v nohaviciach, či teplákoch napr. po linoleu, gume, plávajúcej podlahe a iných hladkých plochách, kolienka sa mu šmýkajú a nácvik lezenia je veľmi sťažený.

V súčasnosti hľadajú niektoré mamičky pre svoje deti chrániče na kolienka pri lezení – aby si neodreli kolienka – ale tým neuľahčujú dieťaťu jeho pohyb, ale naopak ho sťažujú, pretože dieťa má potom väčšie problémy udržiavať rovnováhu na kolienkach. Dieťatku neublíži liezť po kolienkach, rozvíja sa tým jeho poznanie.

Zrak dieťaťa ešte nie je celkom vyvinutý

ale už sa dokáže pozerať striedavo jedným alebo druhým očkom – a práve v 8. mesiaci sa snaží túto činnosť skoordinovať, aby sa pozeralo súčasne obomi očami, ale mozog ešte nevie obrazy spojiť – pozerá sa súčasne obomi očami, ale vníma každým okom samostatne – preto sa môže stať a stáva sa, že dieťa narazí do niečoho – čo má priamo pred sebou.

Nasledujúce cviky zdokonaľujú lezenie dieťaťa: 

4. cvik - Lezenie po rovine a v rôznych podmienkach

Keď sa dieťa naučí trochu liezť po rovnej dlážke, dáme mu možnosť, aby liezlo po rovine, ale v nohaviciach, po koberci, po parketách, v piesku, v tráve, plytkej vode ... Dbáme na to, aby sa neporanilo (o kamienky, triesky ...) a aby plocha, po ktorej lezie, bola čo najčistejšia. Dbáme tiež, aby sme dieťaťu umyli ruky predtým, ako si ich bude klásť do pusy.

5. cvik - Naháňačka na štyroch

Do 10. mesiaca by sa malo dieťa naučiť liezť rôznymi smermi – vpred, vzad, doprava, doľava, otáčať sa ... Táto hra mu môže pomôcť. Otec alebo mama lezú za dieťaťom a kričia na neho žartom – "chytím ťa". Dieťa sa obvykle so smiechom  snaží uniknúť rýchlym lezením rôznymi smermi. Hra rozvíja nielen motorické, ale aj sociálne zručnosti dieťaťa.

6. cvik - Lezenie medzi predmetmi

Na podlahe necháme väčšie krabice, stoličky a podobné predmety tak, aby sa im dieťa ak sa chce dostať k hračke, alebo k nám, muselo vyhýbať z priamej dráhy. Toto cvičenie je spojené so zdravým ohýbaním chrbtice na obe strany.

7. cvik - Sadanie si pri mriežke postele

Položíme dieťa tesne vedľa mriežky postele a držíme nad ním lákavú hračku – dieťa sa chytí priečok a pritiahne sa do sedu.

O lození a jeho význame pre bábätko si môžete prečítať v tomto článku.

Riekanka pri lození:

Prelezieme hore-dolu,
prelezieme všetko spolu.
Dolu hlavou, hore hlavou,
do tunela s jednou nohou.
Hop sem, hop tam,
ja už to tu všetko poznám
!

Riekanky pri váľaní sudov:

Guli guli gulička,
poslúchaj ma trošička.
Guli guli gulička,
kotúľaj sa trošička
.

Gúľame sa gúľame,
jak dve malé loptičky,
lebo nás už od chodenia
rozboleli nožičky
.

Odborníci však radia: „Nebuďte netrpezliví a príliš ctižiadostiví!“ To, že vaše bábätko ešte nelozí, hoci rovnako stará Marienka od susedov už nielenže lozí, ale robí aj svoje prvé krôčiky, nemusí ešte znamenať, že vaše dieťatko zaostáva vo vývine.

Ako pomôcť vášmu bábätku, keď nelezie? Prinášame vám cvičenia na podporu lezenia.

Základné charakteristické znaky vývinu jemnej motoriky dieťaťa v tomto období:

 • Dieťaťu sa spresňujú a zjemňujú pohyby rúk, ktoré stále častejšie využíva na riešenie úloh a získavanie skúseností. Rukami dieťa poznáva svet rovnako intenzívne ako zrakom a sluchom. Rozvíjanie pohybov ruky a manipulačných schopností je dôležitým predpokladom priestorovej predstavivosti a praktického a verbálneho myslenia.
 • Pribúdajú zámerné pohyby a cieľavedomé aktivity a ubúdajú reflexy a reflexívne konanie. Pribúdajú pohyby a aktivity, ktoré sú zamerané na určitý cieľ a majú obsah a zmysel.

Z toho vyplýva, že cvičenie a zamestnanie dieťaťa v tomto období nesmie byť iba vykonávaním bezduchých pohybov, ale má byť dosahovaním cieľov, riešením úloh a prekonávaním prekážok.

Pozrite si aj:  Vývoj vášho dieťatka v 8. mesiaci.

Na čo sa zameriavame pri hre s dieťatkom v 8. mesiaci?

 • uchopovať menšie ležiace predmety
 • učiť sa pôsobiť rukou a predmetom na predmet
 • klásť a stavať predmety
 • otvárať, vyprázdňovať a plniť zásuvky a krabice
 • spracovávať materiál rôznych kvalít
Pozrite si aj naše Tipy na hru s bábätkom v 7. mesiaci, mnohé z nich sú v tomto období ešte stále aktuálne.

Hra s prevŕtanou doštičkou

Dáme dieťaťu doštičku s prevŕtanými otvormi (priemer asi 1 cm). Dieťa ohmatáva doštičku, strká prsty do otvorov. 

Ťahací panáčik, zvonček

Umožníme dieťaťu, aby zistilo, že zatiahnutím za povrázok sa zazvoní, alebo sa pohnú ruky a nohy panáčikovi.

Tlieskanie rukami

Uchopíme dieťa za zápästie a názorne mu ukážeme, ako sa tlieska. Dieťa začne rýchlo samé aktívne tlieskať. 

Vyprázdňovanie a plnenie

Poskytneme dieťaťu nejakú nádobu, alebo zásuvku naplnenú menšími predmetmi. Dieťa sa učí vyprázdňovať priestory nielen postupne vyťahovaním jednotlivých predmetov, ale aj jednorázovým otočením nádoby hore nohami. Ak dieťa dokáže vyprázdniť nádobu, ešte to neznamená, že ju vie aj naplniť – túto schopnosť si osvojuje až neskôr.

Aktívne nadväzovanie kontaktu

Otec alebo mama si sadnú ďalej od dieťaťa chrbtom k nemu a navonok si ho nevšímajú. Začnú robiť niečo zaujímavé – napr. vhadzovať kocky do nádob a vysypávať ich – dieťa je na zemi a má možnosť k nim priliezť. Dieťa pozoruje rodiča, potom k nemu prilezie a buď ho len pozoruje, alebo sa dokonca samé do hry zapojí. Najskôr cvičíme aktívne nadväzovanie kontaktov s rodičmi, potom so známymi a nakoniec s menej známymi osobami.

Žiadanie o pomoc

Na viditeľné miesto takmer na dosah ruky dieťaťa postavíme predmet, ktorý by dieťa chcelo. Sami sa postavíme blízko dieťaťa chrbtom k nemu. Po určitom úsilí zmocniť sa predmetu nás dieťa nejakým spôsobom upozorní na hračku a dáva najavo, že chce, aby sme mu ju podali. Cvikom sa má dieťa naučiť používať druhého človeka ako nástroj na dosiahnutie cieľa a dávať najavo svoje priania.

Áno a nie

Sadneme si s dieťaťom k stolu a na dosah ruky dáme dva predmety – hračku a nejaký nevhodný predmet pre dieťa – napr. nožnice. Dieťa sa díva na predmety a po niektorom siahne. Ak sa načahuje za hračkou, kývame súhlasne hlavou a hovoríme – Áno, hračku si vezmi, ak siahne za nožnicami – zavrtíme hlavou, povieme – Nie, neber nožnice – a odsunieme ich. Dieťa má sedieť tak, aby videlo našu tvár.

Súhlasné prikyvovanie áno dopĺňame úsmevom a záporné zavrtenie spolu s nie, sprevádzame prísnym pohľadom. Dieťa sa má naučiť rozlišovať medzi našim súhlasom a nesúhlasom, ktorý vyjadrujeme gestom – pohyb hlavy – mimikou – úsmev, zamračenie – a slovom – áno – nie. Súčasne učíme dieťa vyjadrovať súhlas a nesúhlas pohybom hlavy – vyzývame ho, aby urobilo hlavičkou áno  a nie.

Aké hračky sú vhodné pre 8-mesačné dieťa?

Rozširujeme súbor hračiek o nové hračky:

 • lopty,
 • kocky plné a duté,
 • detské kladivko,
 • bubienok a paličky,
 • gumené zvieratká,
 • hračky na kolieskach...

Rovnako pridávame:

 • rôzne plechové krabičky rôzne naplnené,
 • košíčky, zvonček, hadicu...
 • obrázky a obrázkové knižky – leporelá.

Dieťatko pri jednotlivých činnostiach motivujeme, aby samé chcelo sa zúčastniť aktivít. Ak je dieťa unavené, či namrzené činnosť prerušíme a zabávame sa rôznymi inými relaxačnými činnosťami.

Mohlo by vás zaujímať aj:
Ako stimulovať vývin novorodenca v 1. mesiaci?
Tipy na hry s dieťatkom v 2. mesiaci života
Ako sa hrať a stimulovať aktivitu dieťaťa v 3. mesiaci života?
Ako sa hrať a stimulovať aktivitu dieťaťa v 4. mesiaci?
Ako sa hrať a stimulovať aktivitu dieťaťa v 5. mesiaci?
Ako sa hrať a stimulovať aktivitu dieťaťa v 6. mesiaci života?
Ako sa hrať a stimulovať aktivitu dieťaťa v 7. mesiaci života?

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: