8. mesiac života dieťaťa

Dieťaťu sa v 8. mesiaci čoraz viac zlepšuje porozumenie a zdokonaľuje sa aj jeho pohybový aparát. Nastáva čas aj na jednoduché slovné hry, ktorým dieťatko už začína rozumieť.

Ako však mnohé mamičky dosvedčia, ak sa už drobec naučil loziť, najväčšia zábava býva preňho v kuchyni. A preto, skrinky a zásuvky, majte sa na pozore!

Vývin v 8. mesiaci

Ak ste doposiaľ mali pocit, že ste rodičmi pokojného bábätka, v 8. mesiaci asi zmeníte názor. Pre toto obdobie je typické, že sa dieťa učí obratne podliezať stoly a stoličky, vyliezať na nižšie schody. Podliezaním, preliezaním, vyliezaním a zliezaním si cvičí celé telo, čo sa prejavuje v zlepšujúcej sa schopnosti sedieť.

Postupne by malo dokázať sadnúť si z ktorejkoľvek polohy. Zlepšuje sa aj jemná motorika. Ak sa vášmu drobcovi páči nejaká hračka či predmet, už ju nielen so záujmom drží v rukách, ale vie ju aj otáčať, prekladať si ju z ruky do ruky, a prípadne pridať do rúk ďalší predmet. Pre dospelákov sú to úplné maličkosti, pre dojčatá obrovský pokrok v ich vývoji.

Čo dokáže dieťa v 8. mesiaci?

  • Akonáhle sa dokáže dieťatko pohybovať po byte ako chrobáčik – rovnako rýchlo a šikovne, naučí sa aj veľmi obratne vyliezať po šikmom alebo aj zvislom rebríku.
  • Dieťa sedí úplne samo bez držania a s rovnou chrbticou.
  • V tomto období sa samé posadí na rovnej podlahe, kde sa už nemá čoho pridržať
  • Keď sa mu podarí  zvládnuť lezenie štvornožky tak dokáže sa pri ohrádke alebo niečom podobnom vytiahnuť do vzpriameného kľaku a postaviť sa na jednu nohu a potom prechádza do vzpriameného kľaku na jednom kolene.
  • Často sa hneď postaví na obe nohy a vytiahne sa do vzpriameného stoja. Toto sa mu podarí v 8. až 9. mesiaci. Spočiatku stojí nepohnute a veľmi pevne sa drží, avšak potom začne prenášať váhu tela z nohy na nohu, pričom uvoľnenú nohu trochu dvihne, takže stojí na zlomok sekundy na jednej nohe. Súčasne začína pohybovať rukami – najprv ich zohýba a naťahuje, čím odťahuje a priťahuje trup a hlavu od zábradlia, ktorého sa drží.


Vývin jemnej motoriky u 8-mesačného dieťaťa

Zatiaľ čo doposiaľ hra dieťaťa spočívala najmä v chytaní a púšťaní predmetov, v 8. mesiaci sa jej charakter mení. Dieťa sa už inak hrá napr. s kockou, inak s čistou plienkou – dá si ju na hlavu, fľašou – otočí ju, aby kvapkala... ap. Stále viac rozoznáva špecifické vlastnosti predmetov a skúša a skúša.

Neporiadok, ktorý je čoraz väčší po takýchto „skúškových okamihoch“, je toho jasným dôkazom. Súhlasíte? Avšak, keďže máme stále iba jeden pár očí (hoci rodičia by ich mali mať asi viac), treba z dosahu dieťaťa odstrániť veci, ktoré sú nebezpečné. Pri manipulácii s nimi sa môžu ulomiť či uvoľniť niektoré časti, ktoré môžu ľahko skončiť v ústach dieťatka. Následky môžu byť fatálne.

Vývin reči v 8. mesiaci života dieťaťa

Značný pokrok pozorujeme vo vývine reči. V 7. mesiaci sa dieťa naučilo vyslovovať dvojhláskové slabiky – opakovať a žvatlať – napr. ma-ma-ma-ma, be-be-be-be .Dieťa slabiky duplikuje napr. ma-ma, ba-ba...

Prvé slová v 8. mesiaci

Ak dieťa vyslovuje ma-ma pri rôznych príležitostiach a ak je zrejmé, že sa jedná o hru s hovoridlami majú hlasové prejavy charakter žvatlania. Slabiky ma-ma sa stávajú slovom, keď je zrejmé, že sú vyslovované zámerne vo vzťahu k mame.

Vývin kognitívnych schopností

Na zápis do základnej školy to ešte nie je, ale vaše dieťa sa chce, aj napriek svojmu nízkemu veku, vzdelávať. Má rado knihy a niektoré zvieratká v nich už môže skúsiť napodobniť. Rozhodne nemá rado nudu a vyžaduje stálu pozornosť.

Čoraz viac začína komunikovať svojou rečou. Veselo džavotá, opakuje rovnaké slabiky, mení melódiu svojho prejavu. Krikom sa môže snažiť upútať na seba pozornosť.

Dokonca, ak sa mu niečo páči, môže zatlieskať! Zlepšuje sa porozumenie a dieťa už môže zvládať jednoduché hry typu: „Taký veľký vyrastiem!“ (vzpažíme ruky hore), „Baran, baran, buc“ (priblížime hlavy k sebe navzájom a čelom sa jemne buchneme). Niektoré detičky už dokážu aj „dať pá-pá“.

Stanovenie hraníc

Aj sociálny vývoj napreduje, stále však môže pretrvať (alebo sa objaviť, ak doposiaľ nebola), separačná úzkosť, keď dieťa preferuje najmä mamu a má strach z cudzích osôb alebo osôb, s ktorými nie je často v kontakte. Tento stav je prirodzený a upraví sa sám. Dieťatku treba poskytovať dostatok prejavov lásky a nebagatelizovať jeho strach.

Začína tiež obdobie zavádzania pravidiel a stanovovanie hraníc. Už teraz učte dieťa, napr. ak si vkladá do pusinky nejaký predmet (kocku ap.), že je to nebezpečné. To dieťatko, samozrejme, ešte nechápe. Ale ak mu pokojne, no pevným hlasom poviete „NIE“ a predmet mu vezmete, a to sa niekoľkokrát počas hier zopakuje, dieťa to postupne začne chápať.

Avšak, má to svoj čas... Hoci, niektoré veci sú pre deti obzvlášť lákavé (napr. také otváranie zásuviek, skriniek – pomôžu šnúrky alebo detské poistky). V každom prípade, stanovovanie hraníc je úloha na dlhé roky... :)

Čo papá dieťa v 8. mesiaci?

Mlieko (materské, alebo ak dojčenie nie je možné, tak umelá formula) naďalej ostáva dôležitou, avšak už nie hlavnou potravinou. Strava vášho drobca by už mala obsahovať všetky základné zložky, vhodné pre detský vek, t. j. zelenina, ovocie, mäso, obilniny. Samozrejme, nemyslíme tým všetky druhy zeleniny, ovocia, mäsa.

Je toho ešte veľa, čo by dieťatko nemalo jesť, pretože jeho tráviaci systém zatiaľ nie je na niektoré potraviny pripravený. Tiež platí, že jedlo sa dieťatku podáva v kašovitej konzistencii a  nesolí sa, nekorení, ani neprisládza. O zavádzaní príkrmov a (ne)vhodnosti niektorých potravín vás určite oboznámi aj pediatrička.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: