Neinvestujte do drahých hračiek. Deťom stačia KOCKY

Neinvestujte do drahých hračiek. Deťom stačia KOCKY
19.4.2019 v kategórii Batoľa, autor Redakcia, foto: istockphoto.com

Zaujímavý výskum potvrdzuje staré známe pravidlo. Čím menej hračiek, tým lepšie. Viete, prečo sú kocky TOP hračkou pre deti? Čítajte...

Aké hračky sú pre naše deti najlepšie?

Výlet do hračkárstva môže byť v dnešnej dobe pomerne dobrodružná udalosť. Na škatuliach hračiek „svietia“ nápisy, ako „podporuje rozvoj mozgu”, „urýchľuje rečový vývin” či „rozvíja predstavivosť“. Mnohí z nás nad výberom hračiek starostlivo premýšľajú a často investujeme nemalé peniaze v úmysle čo najlepšie rozvíjať potenciál nášho dieťaťa. Existujú však vôbec výskumné dôkazy o tom, ktoré hračky sú prospešné, a ktoré nie?

„Skupina detí, ktoré dostali kocky a mali sa s nimi hrať, prejavila väčší pokrok.“

Jednou z mála hračiek, o ktorej vplyve na detskú psychiku sa vie pomerne veľa, sú kocky. Mnoho výskumov potvrdzuje, že hra s kockami a konštrukčnými stavebnicami mnohostranne rozvíja deti každého veku.

Je ľahké predstaviť si, ako takéto hračky prispievajú k rozvoju jemnej motoriky a priestorovej predstavivosti. Majú však vplyv aj na to, ako dobre sa vie dieťa vyjadrovať? V štúdii, ktorú viedol profesor pediatrie Dimitri A. Christakis, bolo cieľom otestovať hypotézu, že hra s kockami rozvíja jazykové zručnosti.

Deti vo veku jeden a pol až dva a pol roka boli náhodne rozdelené do dvoch skupín. Jedna skupina dostala dva sety kociek podobných Duplo kockám, a ich rodičia inštrukcie, aby podporovali u detí hru s nimi. Deti v kontrolnej skupine dostali tiež kocky, ale až po ukončení experimentu, a ich rodičia nedostali žiadne inštrukcie.

Výskumníci teda porovnávali dve skupiny detí. Jednu, ktorá dostala kocky a hrala sa s nimi a druhú, ktorá ich nemala a hrala sa tak ako zvyčajne. Rodičia zaznamenávali v denníkovej forme aktivity detí, pričom nepoznali zámer ani ciele experimentu – domnievali sa, že výskumníkov zaujíma, ako deti trávia čas. Po šiestich mesiacoch každý rodič ohodnotil verbálne schopnosti svojich detí. Skupina detí, ktoré dostali kocky a mali sa s nimi hrať, prejavila väčší pokrok v rozsahu slovnej zásoby, gramatike a verbálnom porozumení. 

kocky sú najlepšou hračkou

„Deti, ktoré strávili viac času hraním sa s kockami mali viac príležitostí rozprávať sa s rodičmi.“

Nie je celkom jasné, prečo má hra s kockami tento pozitívny vplyv na rečové schopnosti. Je možné, že deti, ktoré strávili viac času hraním sa s kockami mali takto viac príležitostí rozprávať sa s rodičmi. Ďalšou hypotézou je, že hra s kockami môže pomôcť deťom rozvíjať schopnosti dôležité pre rozvoj jazyka, napríklad schopnosť plánovať, či rozpoznať príčinu a dôsledok.

Výskumníci v skupine, ktorá dostala kocky, zaznamenali aj trend menej pozerať televíziu. Hoci tento výsledok nebol štatisticky významný, poukazuje na to, že hranie s kockami má dosah aj na návyky, ktoré sa týkajú trávenia času.

Aj keď nie je celkom jasné ako, viaceré ďalšie štúdie potvrdzujú vzťah hry s kockami s rozvojom verbálnych schopností. Mnohé štúdie potvrdili aj iné výhody takejto hry, ako rozvoj priestorových a matematických schopností, spolupráce, či tvorivosti a divergentného myslenia. Praktickou implikáciou viacerých výskumov je teda jasné odporúčanie: keď už investovať do detských hračiek, staré dobré kocky určite nebudú zlou voľbou.

Zdroj: Christakis, D. A., Zimmerman, F. J., & Garrison, M. M. (2007). Effect of block play on language acquisition and attention in toddlers: a pilot randomized controlled trial. Archives of pediatrics & adolescent medicine, 161(10), 967-971.