7. mesiac života dieťaťa

Pre 7.mesiac je typický pohyb. Dieťa objavilo jeho čaro, ale pokroky nastávajú aj v iných smeroch, napr. v reči a porozumení. Niektoré detičky už krásne reagujú na svoje meno, a nielen to, svoje emócie vedia dať najavo napr. rozkošným smiechom. Ale keď sa im niečo (z)nepáči, aj ten plač stojí za to...

Každé dieťa je individualita

Každé dieťa sa vyvíja svojím tempom, a preto nemožno deti rovnakého veku úplne porovnávať. Napriek tomu existujú isté medzníky, ktoré odborníkom, ale i rodičom napovedajú, čo by deti v danom mesiaci mali dokázať. Stupeň vývoja každého dieťatka však závisí od vyzrelosti jeho nervového systému, svalov, kostí ap.

Vývoj často prebieha v skokoch, teda niečo sa dieťa môže naučiť rýchlejšie, no môže nastať aj obdobie, kedy by akoby na chvíľu „zastalo“. Často je to však iba zdanie a dieťa každým dňom čoraz viac prekvapuje svojich najbližších.

Čo dokáže dieťa v 7. mesiaci?

 • Na rozdiel od predchádzajúcich mesiacov si dieťa teraz neosvojuje pohybové zručnosti jednotlivých častí tela, ale najmä pohybové zručnosti celého tela – napr. lezenie či zdokonaľovanie lezenia, ktoré zapája celé telo.
 • Stavia na všetky štyri, zo začiatku je v tejto polohe nehybné, ale veľmi skoro začína prejavovať snahu dostať sa dopredu.
 • V polohe na štyroch sa rozhojdáva.
 • Postupne sa pripravuje na lezenie, väčšinou ku koncu 7 mesiaca a začiatkom 8. sa dieťa dokáže liezť
 • Väčšina detí stojí isto, nohy im neklesajú.
 • Keď už vie liezť na kolenách, dolezie napr. k ohrádke a s prichytením sa o priečky sa vytiahne do vzpriameného kľaku.
 • Dieťa už sedí samo, ale väčšinou neisto, je veľmi predklonené a opiera sa o ruky.

Vývoj jemnej motoriky v 7. mesiaci

Rozvíjanie jemnej motoriky veľmi úzko súvisí s rozvíjaním hry a ovplyvňuje rozvíjanie poznania, skúseností, myslenia a tiež povahové schopnosti najmä sústredenosť, presnosť, vytrvalosť.

 • Vieme, že dieťa v 6. mesiaci už dokázalo predmet uchopiť a držať len prstami, ale v 7. mesiaci už dieťa prestáva uchopovať menšie predmety všetkými prstami – najskôr sa uchopenia prestáva zúčastňovať malíček.
 • Zdokonaľuje sa schopnosť dieťaťa prekladať si predmet z ruky do ruky. Dieťa sa učí predmet v rukách otáčať rôznymi spôsobmi.
 • Tiež už dokáže udržať v každej ruke jeden predmet – dokáže si na rozdiel od predchádzajúcich mesiacov uchytiť iný predmet do druhej ruky bez toho, aby pustilo ten, čo už v prvej ruke má. Zo začiatku s nimi vykonáva súmerné pohyby – napr. s nimi búcha po stole alebo navzájom o seba. Práve tieto prvé pokusy buchnúť kockami o seba nebývajú úplne úspešné, pretože pohyby dieťaťa nie sú súmerné a dieťa sa nedokáže trafiť presne kockou do kocky.
 • U dieťaťa sa spresňujú pohyby a dokáže buchnúť  napr. do iného predmetu položeného na stole.
 • Pri prekladaní hračiek z ruky do ruky a tiež pri ďalších manipuláciách si dieťa cvičí schopnosť púšťať hračku alebo predmet z ruky. Pretože dovtedy dieťaťa predmet väčšinou ešte nepúšťalo zámerne, ale mu z ruky vypadol náhodou.


Vývoj reči v 7.mesiaci

Značný pokrok pozorujeme vo vývine reči – koncom 6. mesiaca dieťa reaguje na 2 – 3 slová, dokáže otočiť hlavu smerom k slovom označenému predmetu.
V 7. mesiaci sa dieťa učí reagovať na slová výzvy aj inými pohybmi – napr. na riekanku: „Ťapi, ťapi ...“ tlieskať rukami, či na slová: „Urob pá-pá.“ zamávať.
Začína dieťa vyslovovať dvojhláskové slabiky opakovane a žvatlať – napr. ma-ma-ma-ma, be-be-be-be...

Hra v 7. mesiaci dieťaťa

Hra je pre rozvoj dieťaťa kľúčová. V tomto mesiaci už dokáže zareagovať na výzvy k jednoduchým hrám, ako vytlieskavačka „Ťap-ťap, ťapušky...“ , schovávačka „Kuki-kuk!“ či „Barany buc“. Je to priestor aj pre oteckov, aby sa s deťmi zahrali na lietadielko, vyskúšali, ako robí vláčik ap.

Týmito hrami sa nielen rozvíja slovná zásoba, ale zlepšuje aj porozumenie, pretože dieťa začína konať na základe výzvy. Napreduje aj sociálny vývin.

Sedemmesačné dieťa už dokáže reagovať na známe osoby, na tie, ktoré sa mu páčia úsmevom, natiahnutím rúk a na tie „ostatné“ aj plačom či grimasou.  Tiež lepšie „číta“ výraz tváre inej osoby, môže sa zľaknúť či rozosmiať, ak naňho robíte grimasy.  

Ako stimulovať dieťa v 7. mesiaci?

Rodič má byť dieťaťu vzorom – vo všetkom, aj v reči. K rozvoju reči dieťa potrebuje dostatok stimulov. Povzbudzovať ho k reči je kľúčové. Netreba sa však prispôsobiť detskej reči (teda šušľať, prehĺtať hlásky), ale vyslovovať čisto a jasne. V 7. mesiaci už dieťa dokáže džavotať slabiky a môže zareagovať aj na svoje meno, otočiť hlavičkou, keď ho rodič zavolá.

Tip MAMA a ja: Či to dokáže aj vaše dieťatko, vyskúšate ľahko – schovajte sa, zavolajte na svoje dieťa a čakajte, či zareaguje.

Čo všetko dokáže dieťa v 7. mesiaci

Zlepšuje sa aj koordinácia ruka-oko. Dieťa si predmet už nielen podáva z ruky do ruky, ale vie si ho aj namieriť k ústam, napr. fľašu, lyžičku. Na uchopovanie predmetov prestáva používať všetky prsty a pokúša sa o pinzetový (kliešťový) úchop – použije ukazovák spolu s palcom.

Tento jav je však veľmi individuálny, u niektorých detí sa môže objaviť skôr, u iných neskôr. Je však veľmi dôležitý z pohľadu ďalšieho vývoja jemnej motoriky, bez ktorej by dieťa neskôr nedokázalo kresliť, písať ap.

Sedím a lozím – alebo aj nie...

Niektoré deti už dokážu samy sedieť, ale aj keď sa im to podarí, dlho nevydržia. Je dobré dať dieťa párkrát počas deň do sedu (napr. pri kŕmení v stoličke, pri hre na nohách rodiča), ale je nesprávne dávať ho sedieť napr. do rohu postieľky a chrbátik mu podoprieť vankúšom. Chrbtica dieťaťa na to ešte nie je pripravená, drobec sa za chvíľu zvalí a môže si ublížiť.

Deti, ktoré sa takto neprirodzene dávajú do sedu, môžu mať neskôr zlé držanie tela a často nelozia. Pre tento vek je kľúčové lozenie. Podmieňuje rozvoj motoriky, ako aj chrbtového svalstva. Preto sa majú rodičia snažiť, aby sa dieťa najskôr naučilo loziť, a následne sa samo naučí posadiť sa. Navyše, deti, ktoré veľa lozia, sa rýchlo naučia stavať sa na nohy. Aby dieťa lozenie bavilo, motivujte ho hračkou, ktorú pred neho položíte ap.

Dieťa sa stáva aktívne v sociálnom styku

Prehlbuje sa vzťah medzi dieťaťom a osobami okolo neho. Dieťa sa stáva aktívnym v sociálnom styku. Upozorňuje na seba hlasom, naťahuje ručičky. Lepšie chápe mimiku človeka. Reaguje úsmevom na úsmev dospelého a mračí sa na zamračenú tvár.

Dáva prednosť osobe, ktorá sa o neho najviac stará. Ale najmä v tomto období sa môže objaviť strach alebo hanbenie sa pred cudzími ľuďmi – čiže napríklad  ešte minulý mesiac nemalo dieťa problém ísť k lekárovi, ktorého nepozná a dnes sa bráni a plače.

Recept na Ovocnú kašu ako aj ďalšie receptíky pre dojčatá nájdete tu.

Čo bábätko v 7. mesiaci papá?

V 7. mesiaci má už väčšina dojčiat aspoň 1 – 2 zuby, no niektorí rekordmani ich majú viac a iní si na ne ešte počkajú. S tým súvisí aj väčšia mrzutosť, slinenie, hryzenie hračiek. Práve v tomto období už dojčené i nedojčené deti ochutnávajú tuhé príkrmy a ich jedálniček sa čoraz viac rozrastá.

V noci sa dieťa môže častejšie budiť na hlad, ale naopak, 7. mesiac je pre niektoré deti zasa zlomový v tom, že spia oveľa dlhšie a lepšie (ak ich však netrápia tie „zuby“).

Na prehliadke u pediatra v 7. mesiaci

Aj tento mesiac je potrebné navštíviť pani doktorku, ktorá v rámci poradne zhodnotí zdravotný stav od minulej prehliadky. Okrem hmotnosti, dĺžky, obvodu hlavičky ju bude určite zaujímať, ako sa dieťatko má, ako papá, ako napreduje motoricky, ako sa vyvíjajú jeho reflexy. Mamička sa môže poradiť aj ohľadne zavádzania príkrmov, a čo robiť, ak dieťa trápia boľavé ďasienka. V letnom období je dobré mať na pamäti aj pravidelný pitný režim dieťatka a jeho ochranu pred slnečným žiarením.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: