Ako sa hrať a stimulovať aktivitu dieťaťa v 7. mesiaci života?

Redakcia | 12. november 2016
Ako sa hrať a stimulovať aktivitu dieťaťa v 7. mesiaci života?

Ako sa hrať s bábätkom v 7. mesiaci a ako pri tom rozvíjať jeho schopnosti? Ponúkame vám tipy na hry a činnosti so 7-mesačným bábätkom.

Aktivity na rozvíjanie hrubej motoriky v 7. mesiaci:

Predtým si ešte pozrite naše Tipy na hru s bábätkom v 6. mesiaci, mnohé sú ešte stále aktuálne.

Nácvik posadenia sa

Dôležité upozornenie – dieťa učíme posadiť sa – nie sedieť.      

Posadenie sa pomocou krúžkov

Krúžky podržíme pred dieťaťom takmer nehybne, čakáme a povzbudzujeme dieťa, aby sa samé chytilo a len minimálne mu pomáhame, aby sa pomocou krúžkov pritiahlo do sedu takmer samé.      

Posadenie sa na naklonenej rovine

Sadneme si na gauč alebo na zem, zakloníme sa a oprieme sa lakťami o zem – dieťa čiastočne sedí tvárou k nám na našich stehnách, čiastočne leží chrbtom na našom bruchu. Pred dieťa zavesíme alebo podržíme pred ním  plienku – ak sa dieťa chytí plienky, ktorá nad ním visí, ľahko sa posadí.

Odporúčanie: Dieťatko, ktoré sa samé neposadí, nenechávame sedieť dlho! To však neznamená, že si ho nemôžeme niekoľkokrát denne posadiť na kolená, nakŕmiť ho takto, pohrať sa s ním. Dieťa sa však musí opierať o náruč a brucho mamy a skôr na mame ležať, ako jej sedieť na kolenách. Okrem toho by mala mama alebo otec dieťa pridržiavať pod pazuchami, takže dieťa sedí rovno a chrbtica je pri tom zaťažená minimálne.

Odlišný charakter má posadzovanie 4 – 7 mesačných detí do rohu postieľky a podopieranie ich vankúšmi alebo perinkami, aby nespadli. Toto pasívne posadzovanie a pasívne udržiavanie dieťaťa v sede nesie v sebe nebezpečenstvo návyku na nesprávne sedenie, pretože dieťa nemá ešte dostatok sily na udržanie chrbtice v správnej polohe.

Aktivity na rozvíjanie jemnej motoriky v 7. mesiaci 

Uchopovanie predmetov rôznej veľkosti, tvarov a v rôznej polohe

Často podávame dieťaťu predmety zvláštnych tvarov, s ktorými má menej skúsenosti a ktoré nie je možné uchopiť akokoľvek – napr. veľký balón, ktorý možno chytiť len oboma rukami, menšie kocky, ktoré môže chytiť dve do jednej ruky. Dieťa sa musí naučiť odhadnúť veľkosť, tvar a polohu predmetu a podľa toho upraviť ruku, keď ju k predmetu približuje.

Prispôsobovanie ruky pred uchopením možno precvičovať podávaním podlhovastých alebo plochých predmetov – varešky, pokrievky a pod. v rôznej polohe. Dieťa musí úplne inak otočiť ruku, ak mu podávame varešku vodorovne, zvislo či naprieč. 

Pozrite si aj: Ako sa vyvíja vaše bábätko v 7. mesiaci 

Uchopovanie predmetov v pohybe

Podáme dieťaťu nejaký lákavý predmet, ale potom akoby zo žartu pohybujeme premetom pomaly sem a tam, aby dieťa ešte stačilo predmet v pohybe u chopiť. Postupne môžeme rýchlosť a rozsah pohybu zväčšovať a tým úlohu postupne sťažiť.     

Uchopovanie predmetov v rôznych nádobách

Pred dieťa dáme predmet, ktorý chce, do nádoby a potom ho vyzveme, aby si ho vzalo. Začíname s nádobami s veľkým otvorom a postupne prechádzame stále k menším nádobám s menšími otvormi. Postupne ponúkame dieťaťu nádoby v rôznej polohe – napr. otvorom smerom k dieťati, otvorom hore, dole. Práve tieto cviky rozvíjajú u dieťaťa jeho priestorovú a tvarovú predstavivosť a myslenie.

Aktivity vedúce k sebaobslužným úkonom

Na začiatku 7. mesiaca je dieťa schopné vykonať jednoduché manipulácie, ktorými uspokojuje svoje potreby alebo sa na ich uspokojenie pripravuje.

Chytenie fľašky a vedenie k ústam

Ak sme v predchádzajúcich mesiacoch dávali dieťaťu do ručičky fľašu, tak v 7. mesiaci už ju dokáže uchopiť samé, keď mu ju ponúkneme  a vedie si ju smerom k ústam. Koncom 7. až začiatkom 8. mesiaca si dieťa vie podržať fľašu pri pití už samé (z dôvodov jeho bezpečnosti iba pod naším dozorom) ·        

Podávanie lyžičky k ústam

Ak dáme dieťaťu do ruky lyžičku, tak v 7. – 8. mesiaci si ju dáva do úst samo. Pred kúpaním môžeme dieťaťu dať na lyžičku nejakú kašu, ktorá sa na nej udrží – dieťa si ju samé dá do pusy a olíže ju. Po týchto pokusoch však musíme dieťa obvykle okúpať, pretože kašu má všade, kým sa naučí presne trafiť do úst.  

Riekanky, spojené s aktivitami:

Šucha-rucha gevenducha,
vošlo prasa do kožucha.
Mece sa tam, volá kvik!
Nečuje ho ale nik
.         

(Beháme prstami po telíčku dieťatka, na konci zľahka jemne pošteklíme.)

Ťapi – ťapi

Keď dieťa začne rozumieť slovám, začíname s ním precvičovať rôzne pohyby na slovné výzvy. Napríklad zoberieme dieťa za ručičky, tlieskame s ním a pritom hovoríme takúto riekanku, napr.:

Ťap, ťap, ťapušky,
išli mačky na hrušky,
podriapali kožúšky,
povešali na vráta,
popadali do blata,
príde kocúr, zapláta
.

Keď hru s dieťaťom niekoľkokrát opakujeme, začne dieťa na výzvu: „Urob ťapi, ťapi" samé aktívne tlieskať ručičkami. Podobne nacvičujeme aj iné pohyby na slovnú výzvu. Napr. „Ukáž aký si vysoký." alebo "Aký vysoký vyrastieš?“ a ukazuje rukami smerom hore. Alebo Urob pá-pá“ a zamávame ručičkou dieťatka.

Samostatná hra dieťatka

Rodičia by mali dať dieťaťu čo najviac možností a čo najčastejšie možnosť, aby sa hralo samé. Veľmi skoro sa tak presvedčia, že dieťa vykonáva spontánne mnoho činností, ku ktorým nebolo vedené, ale väčšina z nich je pre dieťa a jeho vývin veľmi užitočná.

Dbáme na to, aby predmety, ktoré dávame dieťatku k dispozícii neohrozovali jeho zdravie a bezpečnosť, neboli ostré, krehké, jedovaté, malé. Rovnako aj priestor v ktorom sa dieťa hrá, má byť bezpečný – bez ostrých hrán, rohov, horúcich, či ľadových predmetov.

Je potrebné skôr nežiaducim činnostiam dieťaťa predchádzať ako ich zakazovať, lebo vo výchove má prevládať podnecovanie, povzbudzovanie, pochvala a zákazy, vyhrážky a tresty, ktoré narušujú vzťah medzi dieťaťom a rodičom majú byť používané VÝNIMOČNE.
Mohlo by vás zaujímať aj:
Ako stimulovať vývin novorodenca v 1. mesiaci?
Tipy na hry s dieťatkom v 2. mesiaci života
Ako sa hrať a stimulovať aktivitu dieťaťa v 3. mesiaci života?
Ako sa hrať a stimulovať aktivitu dieťaťa v 4. mesiaci?
Ako sa hrať a stimulovať aktivitu dieťaťa v 5. mesiaci?
Ako sa hrať a stimulovať aktivitu dieťaťa v 6. mesiaci života?

 

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: