Ako sa hrať a stimulovať aktivitu dieťaťa v 5. mesiaci?

PhDr. Andrea Baranovská | 2. november 2016
Ako sa hrať a stimulovať aktivitu dieťaťa v 5. mesiaci?

Tipy na hru, aktivity a riekanky s bábätkom vo veku 5 mesiacov. Ako podporiť vývoj vášho dieťatka?

Ako rozvíjať pohybové zručnosti dieťaťa v 5. mesiaci?

 • Pohyb hlavy a sledovanie predmetov

Dieťa sa má naučiť pohybovať hlavou všetkými smermi vo všetkých polohách. V ľahu na brušku má sledovať predmety pohybujúce sa nad úrovňou očí dieťaťa.

Dieťa položíme na bruško na okraj postele tak, aby hlava trochu prečnievala cez posteľ. Dieťatku ukážeme obľúbenú hračku, ktorou pohybujeme smerom od zeme, aby dieťatko sklonilo hlavu do výšky nad úrovňou očí, aby muselo hlavičku zakloniť. Postupne môžeme cvik sťažiť tým, že hračkou pohybujeme vo výške sprava doľava a späť a tým nútime dieťa, aby sa so zaklonenou hlavou za hračkou otáčalo.

Stále pre vás a vášho drobčeka aktuálne tipy na hry môžete nájsť aj tu:  Ako sa hrať a stimulovať aktivitu dieťaťa v 4. mesiaci?

 • Priťahovanie sa do sedu a stoja

S dieťatkom môžeme trénovať úchop, aby sa  udržalo, keď ho neskôr budeme ťahať do stoja na nohách. A aby bolo schopné  pomocou rúk doplaziť sa asi o pol metra vpred a udržať sa na štyroch.

Dieťaťu podáme prsty alebo povraz, paličku, či krúžok. Keď ho uchopí oboma rukami, ťaháme ho opatrne do sedu.

Dôležité upozornenie: Chránime hlavičku dieťaťa rukou zozadu pred pádom. A nenecháme dieťa sedieť – hneď ho opäť položíme.

Keď je úchop dieťaťa dostatočne silný – dokáže sa samé a spoľahlivo udržať ukazovákov rodiča pri vztýčení sa zo sedu aj do stoja, skúšame nasledovné cvičenie.

Položíme dieťa na chrbátik na mäkký vankúš, podáme mu dva prsty jednej ruky a keď ich chytí, chytíme druhou rukou dieťa za nohy a celé ho zdvihneme asi 5 – 10 cm nad podložku tak, aby trup s hlavou boli vo vodorovnej polohe. Tento cvik skúšame asi 1 – 2x za týždeň.

 • Cviky na chrbtové svaly

Lietadielko: Položíme dieťa na bruško a dáme pred neho, ale mimo jeho dosah hračku. Dieťa sa za ňou naťahuje a pri väčšom vzrušení často súčasne upaží, zanoží, prehne sa v chrbte a vysoko dvihne hlavu. Po 20 – 30 sekundách dáme dieťaťu hračku bližšie, aby si ju dokázalo vziať.

Nosenie na predlaktiach: Pripažíme a ohneme ruky predlaktiami vodorovne vpred, dlaňami hore, lakte sú pritisnuté k boku. Na takto nastavené predlaktie si položíme dieťa bruškom dole – napr. hrudník na pravom a stehná na ľavom. Ruky sú podpery, na ktorých dieťa leží. Prehýba sa v chrbte, dvíha vysoko hlavu a rozhliada sa. Takto chodíme s dieťaťom asi 2 – 3 minút po byte alebo po vonku, aby sa malo na čo pozerať.

 • Cviky bočných svalov

Samostatné prevaľovanie: Deti sa obvykle naučia v 4. – 5. mesiaci prevaľovať z chrbta na bruško a o niečo neskôr naspäť. Ak sa dieťa neprevalí samo z chrbátika na bruško, pomáhame mu skrížením nožičiek, potiahnutím preloženej nožičky, zatlačením za ritku, zatiahnutím za ručičku... Na motiváciu používame obľúbené hračky dieťaťa, ktoré mu ukazujeme z takej vzdialenosti, aby sa dieťa muselo prevaliť na bruško. Cvičíme prevaľovanie na obe strany.

Ako rozvíjať zmyslové vnímanie u bábätka v 5. mesiaci?

Dieťa sa má naučiť nájsť očami zdroj intenzívneho aj slabého zvuku. Má sa naučiť poznávať hlas blízkych osôb a rozlišovať rôzne zafarbenie hlasu.

 • Hľadanie zdroja zvuku

Riekanky a pesničky. Od narodenia spievame dieťaťu pesničky a hovoríme rytmické riekanky. Dieťaťu sa páči rytmus, intonácia aj keď slovám nerozumie. Rytmus zdôrazňujeme tým, že s dieťaťom vykonávame rytmické pohyby – rytmicky ho pohojdávame, hýbeme jeho ručičkami a nohami. Učíme ho rozlišovať ráz pesničky – pri veselej pesničke sa na dieťa smejeme, spievame hlasnejšie živo hýbeme jeho ručičkami, nožičkami a pri uspávanke spievame potichu.

Príklady riekaniek:

Hladkám, hladkám hlavičku, (jemne dieťa hladkáme)        
chrbát, nohy, ručičky,
vyhnetiem si jemné cesto,
vyhnetiem si buchtičky. (jemne masírujeme)
Z masla dáždik jemnučký
pokropí mi buchtičky, (poklopkávame)
pokropí mi hlávku, chrbát,
nožičky i ručičky. (poplieskávame)
Gúľame sa, gúľame, (jemne dieťa prevaľujeme zľava, doprava, tak ako je mu príjemné)
doľava a doprava,
gúľame sa, gúľame,
je to veľká zábava.
Každá rúčka má prstičky, (hladkáme pršteky)
zovrieme ich do pästičky. (jemne zovrieme)
Bum, bum na vrátka (poklopkávame po pästičke)
to je rozprávka krátka. (jemne pošteklíme)

Ručičky sa spolu hrajú, (jemne tlieskame)
roboty sa neľakajú. (jemne kýveme ručičkami)
Bum, bum na vrátka (poklopkávame)
to je rozprávka krátka. (pošteklíme)

Ďalšie tipy na činnosti s deťmi v 5. mesiaci:

 • Hry s predmetmi:

 1. Dieťatku dávame hrať sa s predmetmi rôznych tvarov, farieb a veľkostí. Môžu to byť predmety, ktoré máme bežne v domácnosti – do igelitového sáčku dáme rôzne farebné predmety, pevne sáčok zatvoríme a necháme dieťa, aby sa s ním hralo. Samozrejme, iba pod naším dohľadom.
 2. Podnecujeme ho k tomu, aby rôznym spôsobom manipulovalo s predmetmi – ak dlho robí nejakú činnosť, tak mu ukážeme aj iný spôsob a necháme ho a opäť znovu za chvíľu.
 3. Nechávame dieťa, aby skúšalo pôsobiť predmetom na predmet – búchať kockou o stôl alebo o druhú kocku.
 4. Dávame dieťaťu do rúk na hranie plienku, papier, igelit a nechávame ho hrať sa s tým – získava skúsenosti s rôznym materiálom.
 • Hry s rukami:

 1. tlieskame jednou rukou o druhú, tlieskame si spolu s dieťatkom 
 2. počítame pršteky, naťahujeme ich, hráme sa na hryzkanie, Varila myšička kašičku...
 • Hry na rozvíjanie reči, sociálnych vzťahov a emócií.

Veľa rozprávame. Dbáme na to, aby sme dieťa nepresýtili. Postupne môžeme zväčšovať vzdialenosť medzi sebou – vtedy je potrebné zvýšiť hlas a tak sa naučí dieťa s matkou na seba striedavo pokrikovať.

Okolo 5. mesiaca sa naučí napr. chrochtať, kvíkať, bručať, vrčať, mľaskať, prskať. Týmito zvukmi sa dieťa učí vyvolávať účinky vo svojom okolí zámerne. Veľmi skoro si všimne, že svet okolo neho je rozdelený na dve časti – ten, v ktorom nevyvoláva jeho mrnkanie žiadnu reakciu a ten druhý.

Tiež začíname hlasové prejavy dieťaťa diferencovať – hlásky, ktoré sú podobné hláskam materského jazyka po dieťati opakujeme, vyslovujeme ich tak ako sa vyslovujú v materskom jazyku. Iné zvuky už neopakujeme, len sa na dieťa usmejeme, aby sme ho podporili v jeho snahe.

Mohol by vás zaujímať aj: Vývoj vášho bábätka v 5. mesiaci
Ako sa hrať a stimulovať aktivitu dieťaťa v 6. mesiaci života?

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: