MUDr. Marta Špániková

MUDr. Marta Špániková

Medicínu vyštudovala v rokoch 1975 až 1981 na Fakultě dětského lékařství Univerzity Karlovej v Prahe. Po ukončení štúdia pracovala ako sekundárny lekár na detskom oddelení nemocnice s poliklinikou v Snine a od roku 1984 ako obvodný lekár v Ubli a Uliči. Od roku 1986 pôsobí v Bratislave Petržalke. Má v starostlivosti už druhú, v ojedinelých prípadoch aj tretiu generáciu detí z jednej rodiny.

Práca lekára prvého kontaktu obsahuje celú pediatriu, pretože v ambulancii musí denne rozhodovať o závažnosti ochorenia, liečbe, následných potrebných laboratórnych aj konziliárnych vyšetreniach. 

Metódou práce pediatra prvého kontaktu je prevencia, je to pravidelná starostlivosť o deti v kľúčových bodoch vývinu, aby sa odhalili poruchy zdravia a mohlo sa preventívne zasiahnuť. 

V práci pediatra je dôležité viesť rodinu k správnej výchove detí, k správnej výžive. To sú aj oblasti najväčšieho záujmu MUDr. Špánikovej. Neoddeliteľnou súčasťou práce pediatra prvého kontaktu je očkovanie: podľa očkovacieho kalendára aj doplnkové očkovanie v záujme zachovania zdravia a života detí. Tejto oblasti pediatrie sa významne venuje.

MUDr. Marta Špániková je aktuálne viceprezident SSPPS, Slovenskej spoločnosti primárnej pediatrickej starostlivosti Slovenskej lekárskej spoločnosti. 

Vzdelanie

·       Fakulta dětského lékařství Univerzity Karlovy

Prax

·       Detské oddelenie nemocnice s poliklinikou v Snine

·       Obvodný lekár v Ubli a Uliči

·       Pediatrická prax v Bratislave Petržalke

Viac informácií o pôsobení MUDr. Marty Špánikovej nájdete na www.detskalekarka.sk