Marta Špániková, odborník Mama a ja Štúdium lekárstva ukončila v roku 1981 na Fakulte detského lekárstva Univerzity Karlovej v Prahe.

Roky lekárskej  praxe získala na detskom oddelení v Snine, neskôr pracovala ako obvodná detská lekárka v Ubli a Uliči. Od roku 1986 pracuje ako detská lekárka v Petržalke, v súčasnosti v neštátnej ambulancii pre deti a dorast.  

Pridať otázku