Volám sa Marta Špániková, rodená Kamenická. Pochádzam z lekárskej rodiny, rodičia aj keď pochádzajú zo západného a stredného Slovenska, boli bývalým režimom po skončení vysokej školy umiestnení na východnom Slovensku.

V Snine som vychodila základnú školu aj absolvovala gymnázium v roku 1975. V rokoch 1975 až 1981 som študovala na Fakultě dětského lékařství Univerzity Karlovej v Prahe . Po ukončení štúdia som pracovala ako sekundárny lekár na detskom oddelení nemocnice s poliklinikou v Snine a od roku 1984  ako obvodný lekár v Ubli a Uliči.

V roku 1986 som začala pracovať ako obvodný detský lekár v Bratislave Petržalke, kde pracujem doposiaľ v tej istej lokalite, dnes už ako neštátny praktický lekár pre deti a dorast. V ambulancii sa venujem liečeniu akútnych aj chronických ochorení. Predmetom môjho odborného záujmu je hlavne vakcinológia, výživa  detí a v neposlednom rade racionálna liečba antibiotikami. 

Mám tri deti a dvoch vnukov.

Pridať otázku