6. mesiac života dieťaťa

Už je to pol roka, čo vám bábätko zmenilo život. Ale kdeže bábätko, už je to malá osobnosť, ktorú zaujíma všetko okolo. Byť na jednom mieste? Ležať iba v postieľke a pozerať sa do stropu? Hrať sa iba s hračkami, ktoré mi dáte vy? Zabudnite! Začína sa obdobie: „Ja sám!“ a obdobie: „Rýchlo a rýchlejšie!“ Takže, milý rodič, maj sa na pozore... Tvoje dieťa objavilo čaro pohybu a otvoril sa mu celý svet – hoci, našťastie, zatiaľ len obmedzene.

Vývin v 6. mesiaci

Kúsky, ktoré dieťa v tomto období dokáže, vedia nejednému rodičovi nielen vyčariť úsmev na tvári, ale tiež zatajiť dych... Jednoducho, treba sa mať stále na pozore a nikdy sa nespoliehať na to, že dieťa „len“ leží v postieľke – o ponechaní dieťatka SAMÉHO BEZ DOZORU na prebaľovacom pulte či na gauči alebo posteli ani neuvažujte! Dieťa sa rozvíja doslova pred očami...

Ak mu podáte prsty, dokáže sa už pritiahnuť do stoja tým, že sa prehne a prechádza rovno z ľahu do stoja na nohách. Jeho úchop je natoľko silný, že sa chvíľu udrží voľne visieť alebo v stoji na rebríku. Niektoré deti sa naučia koncom 6. mesiaca aj plaziť, najmä za pomoci rúk. Tiež sa môžu zdvihnúť do sedu a chvíľku sa pokúsiť sedieť bez opory.

Väčšina detí v tomto mesiaci sa už vie pretáčať z chrbátika na bruško a naopak. Ak dieťa uchopíte za ruky a zastane v stoji, začne si narovnávať nôžky a radostne kričať. Tento čas je pre dieťatko veľmi dôležitý, pretože zakúša nové možnosti svojho pohybového vývoja. Zároveň je to aj čas na úpravu priestoru  v byte tak, aby si neublížilo.

Čo všetko už dieťa v 6. mesiaci dokáže?

  • Väčšina detí sa dokáže sama pritiahnuť nielen do sedu, ale aj do stoja.
  • Ak podáme dieťaťu prsty, dokáže sa pritiahnuť do stoja tým, že sa prehne a prechádza rovno z ľahu do stoja na nohách.
  • Jeho úchop je natoľko silný, že sa chvíľu udrží voľne visiac alebo v stoji na rebríku.
  • Niektoré deti sa naučia koncom 6. mesiaca aj plaziť najmä za pomoci rúk.
  • Objavuje sa už aj zámerné prekladanie predmetov z ruky do ruky, ktoré umožňuje dieťaťu lepšie spoznať predmet tým, že ho prevracia, otáča, uchopuje v rôznych polohách, mení sa jeho tvar.

Aké sú emocionálne prejavy bábätka v 6. mesiaci?

Ak je dieťa v 2. štvrťroku zdravé a spokojné, často sa usmieva a pri stretnutí so známym človekom sa hlasno smeje a mrnká si a neustále sa niečím zaoberá.

V tomto období takmer vôbec neplače.

Zrakové vnemy

V tomto mesiaci už dieťa dokáže pohybovať oboma očami jedným smerom a sústrediť svoju pozornosť i zrak tam, kde ho niečo zaujme. Dotýka sa zrkadla, keď v ňom vidí svoj obraz. Obzerá si obrázky v knižkách, pričom sa už profiluje jeho záujem a už môže mať „svoje“ obľúbené knihy, obrázky a podobne.

To je čas na to, aby si rodičia s dieťaťom sadli a ukazovaním prstom mu pomenúvali jednotlivé obrázky a tiež vyzývali dieťa, aby zdieľalo svoj záujem a prštekom ukazovalo.

Tento jav je dôležitým znakom správneho psychomotorického vývinu. Šiesty mesiac je dôležitý ešte z jedného aspektu. Ak vaše dieťatko doposiaľ občas zaškúlilo, v tomto období, v dôsledku vývoja svalov oka, by tento jav mal ustúpiť. Ak však máte pochybnosti o kvalite zraku dieťatka, alebo ak sa uňho objavuje alebo pretrváva škuľavosť, je to čas na oftalmologické vyšetrenie.

Vývin reči v 6. mesiaci

Aj reč dieťaťa sa rozvíja. Pokúša sa napodobňovať jednoduché zvuky, džavotať slabiky, ako ma-ma, ba-ba... Už to nie je tiché bábätko, ale výskajúci drobec, ktorý dokáže nahlas prejaviť svoju radosť smiechom, ale i nespokojnosť či únavu krikom, hnevom alebo plačom.

Dieťa už môže reagovať na svoje meno a nadväzovať  očný kontakt s osobami, ktoré sú mu blízke. Pred rozvíjaním aktívnej reči – rozprávaním a používaním slov – sa u dieťaťa rozvíja pasívna slovná zásoba.

Dieťa sa učí rozumieť slovám. Predtým, ako začne nejaké slovo aktívne používať, musí si vytvoriť zásobu pasívnych slov. Reakcia na „slovo“ – nie na zvuk hlasu – sa začína objavovať práve v 6. mesiaci života dieťaťa, za určitých podmienok. Ak pozoruje dieťa napr. hodiny, sprevádzajte toto pozorovanie slovami „hodiny tik-tak“.

Ak neskôr vyslovíte „hodiny tik-tak“ na obvyklom mieste a obvyklým spôsobom vtedy, keď hodinám dieťa nevenuje pozornosť, a ono otočí hlavu i zrak k slovom naznačenému predmetu, je to dôkaz, že si vytvorilo spojenie medzi slovom a objektom a rozumie mu.

Separačná úzkosť

Možno ste si aj vy všimli, že vaše dieťa začína uprednostňovať mamu, resp. rodičov pred inými ľuďmi. Prejavuje sa to rôzne, napr. i tak, že odmieta ísť k iným ľuďom, plače a naťahuje sa za mamou.

Tento stav trvá približne od 6. – 12. mesiaca, nazýva sa separačná úzkosť a jeho výskyt je individuálny. Sú deti, ktoré odlúčením od mamy trpia niekoľko týždňov či mesiacov (alebo aj v neskoršom veku) a sú deti, ktoré, naopak, nemajú problém ani v cudzom prostredí, ani s cudzími ľuďmi.

Strach opustiť blízku osobu netreba u dieťaťa podceňovať, a už vôbec ho netreba nechať plakať v náručí inej osoby, alebo v postieľke, ak to odmieta. Tento stav je súčasťou normálneho vývinu a vytvárania citových väzieb dieťaťa. Obyčajne táto úzkosť zmizne tak, ako sa objavila. Počas jej trvania však dieťatku poskytujte toľko prejavov lásky, koľko len môžete.  

Čo 6-mesačné bábätko papá?

V 6. mesiaci sa u dojčených detí začína s podávaním príkrmov, u nedojčených detí sa tak deje v 4. alebo  5. mesiaci. Tento prechod z čisto mliečnej stravy na tuhú, ktorej podstatnú zložku tvorí zelenina, mäso, sacharidy a ovocie, je postupný a má svoje zákonitosti.

Pre dieťa znamená tento štýl výživy a stravovania obrovský krok vpred v jeho vývoji. Ak tento medzník prežíva aj vaše dieťatko, dbajte na to, aby všetko prebiehalo nenásilne a k spokojnosti drobčeka.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: