Stačí IBA mama? Dieťa potrebuje rozmanité vzťahy

Stačí IBA mama? Dieťa potrebuje rozmanité vzťahy
28.4.2019 v kategórii Bábätko, autor Redakcia, foto: istockphoto.com

Vo veku 18 mesiacov by malo byť iba málo detí pripútaných len k jednej osobe. Ak tento jav pretrváva aj neskôr, môže mať dieťa problém veriť svojim najbližším.

Vzťahová väzba

Dieťa si toto špecifické puto vytvára medzi 6. – 8. mesiacom svojho života. Nejde však o puto len medzi ním a mamou. Dieťa si vytvára väzby so všetkými osobami, ktoré sa podieľajú na jeho starostlivosti a bolo by chybou ochudobňovať ho o túto rozmanitosť. 

Stačí IBA mama?

Na základe istej teórie prevládal názor, že by matky mali zostať s dieťaťom až do jeho 3. roku života, a to z dôvodu, aby sa dieťa po psychickej stránke vyvíjalo primerane. Nejde však o jednoznačne dokázanú skutočnosť.

Zamestnanosť matky poskytuje väčší priestor pre zapojenie otca do starostlivosti o dieťa a domácnosť, čo má pozitívny vplyv na celú rodinu.

Deti tak dostávajú možnosť nadväzovať blízke vzťahy aj s ďalšími príbuznými – starými rodičmi ap. –, a nie sú odkázané len na výhradnú starostlivosť a spoločnosť mamy. Táto starostlivosť je veľmi dôležitá, ale tým, ako sa dieťa vyvíja, má potrebu stretávať sa i s ďalšími ľuďmi a je zvedavé – preto je potrebné poskytnúť mu aj iné vzory správania a starostlivosti, ako len matku.

Ak ide o krátkodobú starostlivosť, dieťa nie je zneistené, ale berie to ako dobrodružstvo. Nie je však možné to robiť náhle a bez prípravy, pretože práve tým by sa mohlo dieťa zneistiť a neurotizovať.