Škúlenie (strabizmus)

MUDr. Monika Antošová | 25. marec 2019
Škúlenie (strabizmus)

Škúlenie (zabiehanie oka) alebo strabizmus je porucha koordinácie pohybov očí. Obe oči by mali byť v tom istom postavení, kdežto pri škúlení je ich pozícia rozdielna.

Táto porucha sa prejaví tak, že dieťa sa na predmet pozerá iba jedným okom (fixuje predmet jedným okom, kým druhé oko ,,voľne zabieha"). Je to stav bežný u novorodencov a dojčiat. Ak pretrváva po 1. roku života, je potrebné očné vyšetrenie. U deti do 6 rokov života sa vyskytuje asi v 5%. U niektorých detí prebieha nepozorovane, vidíme ho len pri veľkej únave alebo pri zápale dýchacích ciest.  

Pri škúlení môže oko zabiehať ku vnútornému očnému kútiku, ale aj k vonkajšiemu, môže škúliť vždy len jedno oko alebo obe,  oko môže zabiehať aj nadol, čo nahor.

Čím je škúlenie nebezpečné

Oko, ktoré zabieha, sa nezúčastňuje na videní, časom zlenivie, stráca svoju zrakovú schopnosť a stáva sa tupozraké, to znamená menej vidiace.  

Príčiny škúlenia

Neexistuje jednoznačná príčina vzniku škúlenia.

Škúlenie je výsledkom pôsobenia niekoľkých faktorov.

 • Porucha svalovej koordinácie, ktorá je výsledkom nerovnakého videnia oboch oči. To znamená, že ak jedno oko vidí horšie, nezúčastňuje sa na videní. Tento stav je prítomný pri vrodenom šedom zákale, pri krátkozrakosti, astigmatizme.

 • Vrodená porucha alebo nehybnosť okohybných svalov.

 • Zvýšený výskyt u deti, ktoré mali v novorodeneckom veku ochorenie retinopatia novorodencov.

 • V neskoršom veku môže škúlenie vzniknúť napr. pri úraze, ak je zakrvácanie do okohybného svalu, tým jeho pohyblivosť sa mení, pri nádoroch, svalových ochoreniach ale aj pri poruche štítnej žľazy.

 • Je pravdepodobné, že existujú aj iné, zatiaľ neznáme faktory.

Príznaky škúlenia

 • Pri pozeraní hlavne na blízko je zrenička jedého oka v inej polohe ako zrenička druhého oka. Oko zabieha buď vždy, alebo  príležitostne pri únave a chorobe.
 • Dieťa má nezvyčajnú polohu hlavy, napr. vytáča hlavu do boku s cieľom zaostriť na pozeraný predmet. Pri počítači alebo sledovaní televízie  dieťa ma pootočenú hlavu na stranu od stredu.
 • Zjavné škúlenie pozorný rodič zbadá.

Diagnóza škúlenia

Podozrenie na škúlenie vychádza od rodiča alebo obvodného pediatra. Očný lekár diagnózu potvrdí alebo vyvráti. Pri vyšetrení a následnom sledovaní sa určuje odchýlka od normy. 

Liečba škúlenia

Poznám dva druhy liečby a to konzervatívnu a chirurgickú. 

Konzervatívna liečba

Cieľom liečby je:

 • upraviť svalovú koordináciu

 • upevniť pohyblivosť svalu postihnutého oka

 • zabrániť ,,lenivosti“ škúliaceho oka

Pri tejto liečba sú dôležité okuliare, cvičenia okohybných svalov, zakrývanie zdravého oka a tým nútenie škúliaceho oka pracovať. 

Chirurgická liečba

Chirurgickú liečbu nie je možné urobiť laserom.

Pri operácii sa používa klasická metóda.  Dieťa musí byť v celkovej anestézii a musí byť krátko hospitalizované. Ide o jednoduchý zákrok, avšak častokrát je potrebné  zákrok opakovať.

Vystihnúť presnú úpravu svalu tak, aby sa  dosiahlo stredové postavenie zreničky je niekedy na prvýkrát ťažké. Robí sa vždy menšia úprava, aby sa nevyrobilo škúlenie opačným smerom.

Operáciu je vhodné urobiť až po 18. roku života, kedy je odchýlka istá a je s istota, že postavenie oka sa už nebude vekom meniť. Do 18. roku života je ešte stále nádej, že sa odchýlka môže zmenšiť. 

Dôležité pri škúlení

 • Ak máte podozrenie na škúlenie, vždy vyhľadajte očného lekára.

 • Každú zrakovú chybu je potrebné odhaliť čo najskôr. Liečba je úspešná, ak sa začne včas. Začiatok liečby po 6.  roku života neprináša výrazné výsledky.

 • Ak má dieťa stanovenú diagnózu škúlenie, dodržiavajte rady očného lekára.

 • Zakrývať zdravé oko je nevyhnutné aspoň na dve hodiny denne, oko musí byť zakryté dôsledne, aby škúliace oko bolo nútené pozerať všetkými smermi.

 • Pri písaní, kreslení dodržiavajte primeranú vzdialenosť od podložky, najmenej 30cm.

Cvičenie pri škúlení

 • Cvičte s dieťaťom.  Ak dieťa škúli smerom k nosu, potom pri cvičení je potrebné dostať oko do vonkajšieho kútika maximálne ako je to možné.

 • Ak dieťa škúli smerom vonku, potom pri cvičení je potrebné dostať oko ku vnútornému kútiku.

 • Hračku držte vpredu pred nim v stredovej polohe na úrovni nosa a pomaly ju posúvajte oblúkom k vonkajšiemu kútiku až dozadu tak, aby zrenička bola v požadovanom kútiku. Hlava musí byť fixovaná v stredovej polohe, nesmie sa otáčať. Dieťa pracuje iba očami. Toto cvičenie je vhodné pri zakrytom aj odkrytom oku. Lepší efekt má pri zakrytom oku.

 • Cvičenia a zakrytie oka je efektívnejšie pri hre s drobným predmetmi (lego, kreslenie, navliekanie koraliek). Škúlenie je viac pozorované a viac sa uplatňuje pri práci na blízko.