9. mesiac života dieťaťa

Osobnosť dieťaťa v 9. mesiaci

To, že vaše bábo je stále výraznejšia osobnosť, zisťujete každý deň čoraz viac. Vaše dieťa už vie dokonale (no stále primerane svojmu veku) vyjadriť svoje emócie a nálady. Niečo sa mi nepáči – plačem a kričím! Niečo sa mi páči – smejem sa a kričím! Niečo chcem – kričím!

Môžete byť prekvapení, keď napr. zistíte, že dieťatko začína prejavovať aj také vlastnosti, ktoré nemalo od koho odpozorovať, a predsa sa uňho objavujú, napr. žiarlivosť (ak mama vezme na ruky iné bábo, alebo sa tomu svojmu nevenuje dostatočne...). Je to prirodzené, pretože tak, ako sa vaše dieťa vyvíja fyzicky, dozrieva aj jeho psychika a emócie.

Čo dokáže dieťa v 9. mesiaci?

 • Dieťatku sa v dobe, kedy nespí, už vôbec nepáči  ležať na chrbátiku. Táto poloha ho obmedzuje pri hre a pri skúmaní okolitého sveta – a preto sa stále častejšie otáča na bruško a späť na chrbátik.
 • Otáčanie z chrbátika na bruško a naopak už zvláda bez problémov.
 • Pre mnohé detičky už nie je problémom pohojdávať sa na kolienkach a prískokmi sa dostávať smerom dopredu a dozadu.
 • Niektoré deti samostatne lezú po štyroch. Podliezaním, preliezaním, vyliezaním a zliezaním si veľmi výdatne precvičujú celé telo.
 • Niektoré deti dávajú pred lezením po štyroch prednosť plazeniu sa po brušku alebo prevaľovaniu sa.
 • Iné deti sa vyťahujú rovno do stoja a majú tendenciu „chodiť“.
 • Obvykle sa väčšine detí podarí v 8. – 9. mesiaci postaviť sa na obe nohy do vzpriameného stoja prichytením sa nábytku alebo ohrádky. Na začiatku stojí dieťa nepohnute a pevne sa drží.
 • Naučí sa dvíhať predmet zo zeme – ak sa udrží jednou rukou.
 • Dokáže tiež urobiť v stoji podrep a predklon a opäť sa vztýčiť a vzpriamiť.
 • Ku koncu mesiaca sa už občas hrá v stoji s oboma rukami a rovnováhu udržiava tým, že sa hrudníkom alebo bokom opiera o gauč.
 • V tomto období je potrebné dopriať dieťaťu čo najviac spontánneho pohybu vo voľnom priestore. Nie je vhodné umiestňovať deti na dlhšiu dobu do hopsadiel alebo chodúliek.

Motorika dieťaťa v 9. mesiaci

Práve pohyb je v tomto období asi najvýraznejšia aktivita. Dieťa sa najčastejšie objavuje v polohe na brušku, z ktorej sa dokáže obratne otočiť na chrbát.

Je rado na kolienkach, pohojdáva sa a nechýba aj samostatný sed a lozenie, či pokusy oň. Podliezaním, preliezaním, vyliezaním a zliezaním si dieťa precvičuje celé telo. Niektoré detičky dávajú pred lozením prednosť plazeniu sa po brušku alebo prevaľovaniu sa, iné sa vyťahujú rovno do stoja a majú tendenciu „chodiť“.

Obvykle sa 9-mesačnému dieťaťu darí občas sa postaviť na obe nohy do vzpriameného stoja prichytením sa nábytku alebo ohrádky. Rodičia by mali dieťa lákať k rôznym pohybovým hrám na zemi, aby sa samo postupne učilo pohybovať v priestore. No nie je správne dieťa do pohybu nútiť, ale ani mu stavať prekážky.

Začínam sa  pripravovať na chodenie

Chôdza sa začína vyvíjať, keď dieťa v stoji prenáša váhu tela z nohy na nohu. Na začiatku robí drobné úkroky vpravo a vľavo – takže prešľapuje takmer na mieste.

Ku koncu 9. a v 10. mesiaci dieťa robí opakovane úkrok jednou a prisúva druhú nohu súčasne s prehmatávaním. Takto začne zámerne robiť kroky bokom, aby sa dostalo k nejakému zaujímavému predmetu.

Je dôležité, aby detičky, pri týchto prvých krôčikoch nemali na nohách hneď topánky. Pre zdravý rozvoj klenby je dobré nechať ich behať bosé alebo v ponožkách, aby sa naučili správne našľapovať a došľapovať až na päty. Dbáme na bezpečnosť detí – to znamená, aby sa na dlážke neporanili alebo nepošmykli na dlažbe, či koberci.

Je vhodné dočasne odstrániť drobné koberčeky, o ktoré by dieťa mohlo zakopnúť a spadnúť. Ak máme v byte šmykľavú podlahu, možno využiť ponožky pre deti s protišmykovými zábranami na podošve.

Ak detičky vedia liezť po štyroch, nebýva pre ne už ťažké sadnúť si. Správny sed by mal byť s rovným chrbátikom. Niektoré deti rady sedia na pätách, kedy majú jednu nohu natiahnutú dopredu a druhú pokrčenú. V 9. mesiaci dieťa už vie sedieť a tak isto, že sa môže v sede predkláňať, ukláňať, otáčať a pod. bez toho, aby spadlo.

Vývin jemnej motoriky v 9. mesiaci života dieťaťa – pohyby ručičiek a prstov

 • Deti už dokážu uchopiť predmet väčšinou bez problémov a v rôznych polohách – na chrbátiku, brušku, v stoji, či v sede.
 • Pohyb rúk je dobre cielený a predmet dieťa uchopí špičkami prstov, kedy je palček v čiastočne opozícii oproti prstom.
 • Prevláda jednostranné dosahovanie – deti predmet uchopia najprv jednou rukou, pričom obvykle striedajú pravú aj ľavú rúčku.
 • Dieťa sa učí nesúmerným pohybom, pri ktorých každá ručička robí iný pohyb – napr. jedna predmet drží a druhá do neho búcha.
 • Dieťa je schopné postaviť predmet opatrne na stôl, vkladať predmety do krabíc a nádob, zastrkovať predmety do otvorov a pod.
 • Dieťa ešte väčšinou nepúšťa predmet zámerne – predmet mu skôr z nej vypadne. Túto schopnosť si cvičí pri prekladaní hračiek z ruky do ruky a pri iných manipuláciách.
 • Vedomé púšťanie uchopených predmetov pri určitom držaní ruky a v určitú chvíľu je pre deti veľmi dlho ťažké. Koncom 9. mesiaca nám dieťa podá hračku, ale nepustí ju. Neznamená to, ako sa rodičia často domnievajú, že dieťa nám ju nechce dať. Často krát ešte v 11. mesiaci niektoré dieťa podrží kocku nad nádobou, ale nepustí ju, aj napriek tomu, že mu vhadzovanie kocky do nádoby ukazujeme a aj slovne ho motivujeme.
 • Deti predmety nielen chytajú do rúk, ale priam zbožňujú nimi hádzať a sledovať kam letia. Rodičia tak musia neustále zbierať vec, ktorú deti vyhadzujú z kočiarika, či postieľky alebo zo stola.

Musíme mať na pamäti, že deti používajú na skúmanie vecí okolo nich nielen oči a ruky, ale aj ústa, preto dbáme, aby nezhltlo nič, čo by mu mohlo uškodiť.

Rozumový vývin v 9. mesiaci

Deti si už uvedomujú, že predmet existuje aj keď ho nevidia. Ak schováme nejakú hračku, dieťa najskôr len sleduje miesto, kde predmet zmizol a chvíľu čaká, či sa objaví. Neskôr sa pokúša predmet samo nájsť napr. odkrývaním plienky.

Dieťa si začína uvedomovať  tvar predmetov a to, že môže vyzerať inak v závislosti od uhla pohľadu.

Dieťa úmyselne a zámerne vyvoláva účinok, ktorý spočiatku bol náhodný alebo dodatočný. Začína používať predmety v ruke ako nástroje, aby nimi pôsobilo na iný predmet – napr. búcha alebo strká predmetom v ruke do predmetu na stole, aby sa začal pohybovať.

Po 9. mesiaci už začína používať predmety na to, aby sa zmocnilo iných – napr. pritiahne si hračku pomocou obrusu, na ktorom leží ....

Pri hre dieťaťa môžeme vidieť, že rieši jednoduché problémy okľukou – ako rébus. Príkladom môže byť, ak dáme dieťaťu za plôtik z ohrádky hračku, ktorú chce, bude sa najskôr snažiť hračku dočiahnuť cez mriežku, ale potom plôtik oblezie a hračku si vezme.

Rozvoj reči v 9. mesiaci

Vo veku 9 mesiacov už môže „vypadnúť“ z ústočiek aj prvé slovo. Najčastejšie to býva „mama“, „tata“, či citoslovce, ktoré dieťa správne spojí s danou vecou, činnosťou, napr. „ham“ pri kŕmení, „bác“ – keď niečo spadne a pod.

Postupne bude takýchto slovíčok pribúdať, no u niektorých detičiek si rodičia musia na prvé slovko počkať dlhšie. Je to individuálne. Často vývoj prebieha v skokoch, napr. dieťa výraznejšie napreduje pohybovo a rečovo sa prejavuje menej, no po čase sa to môže otočiť.

Napriek tomu by rodičia nemali ustávať v komunikácii, neustále drobca slovne motivovať, chváliť a rozprávať v krátkych, jednoduchých vetách, vyhýbať sa zdrobneninám a nárečovým výrazom.

Mali by motivovať dieťa ku hre, k naťahovaniu sa za hračkami, k pokusom o státie i lozenie. Slovná motivácia, pochvala, pohladenie dieťa ubezpečujú, že to, čo robí, je správne a podporujú ho v pokračovaní v činnosti.

Deti majú rady riekanky a rytmické básničky, ktoré sú spojené s ukazovaním, tancovaním a rady opakujú. Takže, ak ste doposiaľ svojmu dieťatku nespievali, je najvyšší čas začať – a výhovorka, že neviete spievať, je málo platná.

Dieťatko milujem knihy a čítanie

Ak ste doposiaľ knihy obchádzali, je najvyšší čas nájsť si k nim cestu. Detské knižky, leporelá, zvukové (interaktívne) knihy by nemali chýbať v žiadnej detskej izbičke. Vezmite si dieťa do lona a spoločne vyberajte. Spočiatku by mali byť knihy maximálne tri, adekvátne veku dieťaťa. Tých najmenších zaujmú zvukové a farebné leporelá.

Komentujte, čo je na obrázkoch, ukazujte prstom a motivujte dieťa, aby tiež ukazovalo prštekom, čo sa mu páči. Napodobňujte zvieratká, ktoré na obrázkoch vidíte. Postupne tak uvidíte, ako sa pravidelným čítaním dieťaťu rozširuje pasívna slovná zásoba (slová, ktoré pozná, ale ešte ich nemusí vedieť vysloviť), čo bude mať vplyv aj na to, že sa postupne rozrozpráva.

Preventívna prehliadka u pediatra v 9. mesiaci

V rozpätí 9. – 10. mesiaca je opäť čas na kontrolu u pediatričky, ktorá zhodnotí zdravotný stav dieťatka od minulej prehliadky. Okrem fyzického vývoja ju určite bude zaujímať aj psychický – či sa dieťaťu vyvíja správny úchop prstov, ako sa rozvíja jeho reč...Mamičky sa môžu s pani doktorkou poradiť o dojčení či podávaní umelej formuly (ak dojčenie už nie je možné) a tiež o tom, ako dieťatko reaguje na príkrmy.

Čo papá dieťatko v 9. mesiacoch?

V tomto veku už dokáže hrýzť menšie kúsky tuhej stravy, a dokonca si ich aj samo dávať do úst (čo je znak ďalšieho rozvoja jemnej motoriky). V 9. – 10. mesiaci života dieťaťa by sa jedálniček mal stále viac rozširovať o ďalšie druhy zeleniny, ovocia i mäsa a pozostávať z 5 jedál – raňajky, desiata, obed, olovrant a večera.

Netreba však zabúdať na to, že dieťa sa učí jesť postupne. Netreba ho do jedla nútiť, rodičia by mu mali dovoliť jedlo ochutnať, obliznúť. Spočiatku deti konzumujú iba pár lyžičiek, aj tie môžu čochvíľa bojkotovať.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: