Logopedické riekanky: Rozviažte jazýček hrou

MK | 18. Oct 2018
Logopedické riekanky: Rozviažte jazýček hrou

Rozviažte jazýček svojho dieťaťa hrou a riekankami. Sú rytmické a dieťa si ich vďaka melodickosti ľahšie zapamätá.

Rodičia robia pri učení správnej výslovnosti detí jednu chybu. Dieťaťu neustále opakujú slová s problematickými hláskami, vety a riekanky s hláskou, ktorú nevie vysloviť. Takýmto spôsobom sa však dieťa opakovaním naučí vyslovovať hlásku v slove kŕčovito a s prehnaným dôrazom.

Neustále napomínanie rodičov je prvým krokom k vytvoreniu neurózy, koktavosti až nechuti rozprávať. 

Grafomotorické cvičenia riekaniek 

Kreslenie kruhov s riekankou: „Čári-mári, nakreslím si krúžok malý.“ 

Kreslenie zvislých čiar s riekankou: „Prší, prší, to je vody, nebojme sa nepohody.“

Kreslenie vodorovných čiar s riekankou: „Tu je jedna cestička, ide po nej mamička.“

Kreslenie oblúkov: „Tu je jeden kopec, ide po ňom otec.“

Kreslenie vlniek:Žblnky, vlnky, žblnky, vlnky, plávame si ako člnky.“

Logopedické riekanky 

Hláska P

Popadali oblaky,
popadali do mláky.
Keby som mal veľkú sieť,
jeden by som chytil hneď.
(J.Navrátil)

Hláska B

Bubnujeme na bubon,
poďte deti, poďte von.
Bubnujeme bum, bum, bom,
budeme mať nový dom.
A kto s nami nepôjde,
ten v ňom bývať nebude.
(F.Kábele)

Hláska N

Eniki, beniki, kliki bé,
abo, fobo, domine.
Nono, nana, num,
aja baja bum.

Hláska K

Kujem, kujem podkovičku,
koníkovi na nožičku,
kujem, kujem vesele,
zo železa z ocele.

Hláska CH

Muchy sem, muchy tam,
všetky vás pochytám.
Čaká na vás lapka, pani mucholapka.
(J.Jakubovec-upravené)

Hláska S

Ide slimák po moste, bosý k svojej neveste.
Pýta sa ho pani osa:
„I nevesta chodí bosá?“
(K.Bendová-upravené)

Hláska Č

V čom to lienky cvičia?
v bodkovaných cvičkách.
Bodkované cvičky,
majú od mamičky.
(O Nagaj-upravené)

Hláska Š

Šuchta-buchta šušušu,
pošuškám ti do ušú:
Tu na tomto ušku,
chytil som ti blšku.
(J.Smrek)

Hláska R

Ryba ráta, neporáta,
vždy je jedna zvyšná.
Poď rybička von z rybníčka,
nebuď taká pyšná.
(M.R.Martáková)

Hláska J

Jojká zajko ojojoj,
zjedol som aj obed tvoj.
Keď si zjedol obed môj,
neplač potom ojojoj.

Zdroj: eduworld.sk

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: