Rozvoj reči: HRY, ktoré pomôžu dieťaťu so správnou výslovnosťou

Rozvoj reči: HRY, ktoré pomôžu dieťaťu so správnou výslovnosťou
6.6.2019 v kategórii Dieťa, autor Marika Koscelníková, foto: istockphoto.com

Začína vaše dieťa rozprávať? Pomocou jednoduchých cvičení formou hry rozcvičte jeho jazyk a pery.

Artikulačné cvičenia a hry na rozvíjanie motoriky rečových orgánov

Pre normálnu rečovú činnosť sú najdôležitejšie najmä: pery, jazyk, zuby, dolná a horná čeľusť, mäkké podnebie a čapík. (Dvončová, Nádvorníková, 1983)

Deti, ktoré neovládajú svoje rečové orgány, majú neobratný jazyk, nesprávne postavenie jazyka a pier
pri reči, nerovnomerný zhryz zubov. Spravidla majú problém s výslovnosťou.

Jazyk a pery je možné rozcvičiť tak, aby dieťa artikulovalo hlásky správne.

Napodobňovanie  prirodzených zvukov

SYKAVKY:

Pri precvičovaní výslovnosti sykaviek (s, c, z, š, č, ž) pomôže precvičovať zvuky. Môžete pridať aj obrázky zvierat.

HRA meníme sa na zvieratká 

 • Voláme na cvrčka: Ccccccc
 • Voláme na mačku: Cicíc,cicíc
 • Vtáčik spieva: Cívit, cívit
 • Syčíme ako hus: Sssssss
 • Had syčí: Sss,sss
 • Sýkorka spieva: Sik, sik, sik
 • Bzučíme ako mucha: Zzzzzz
 • Bzučíme ako včela: Bzzzzz
 • Voláme na kačky: Kač, kač, kač
 • Vrabec spieva: Čim, čim, čim, čvirik, čvirik
 • Čmeliak bzučí: Žžžžž, žžžž

Napodobňovanie rôznych zvukov (opäť môžeme podporiť dieťa aj obrázkom)

 • Električka zvoní: cin, cin, cin
 • Bicykel zvoní: ciling, ciling
 • Zvonec zvoní: cingi-lingi
 • Kvapky padajú: cup, cup
 • Dieťa sa čľapká: čľap, čľap
 • Vlak ide: ši, ši, ši
 • Šumienka šumí: ššššššš
 • Dieťa spí: pst, pst
 • Voda žblnká: žblnk, žblnk
 • Tíšime plač dieťaťa: ččč, ččč
 • Plašíme vtákov: kšššš, kššš

Cvičenia na rozvíjanie motoriky jazyka a pier, sa osvedčili pri oprave sykaviek – hlások C, S, Z, Č, Š, Ž, DZ, DŽ):

 • Striedavo špúlime pery a usmievame sa.
 • Dolnú peru prekrývame hornou a naopak.
 • Mľaskáme perami.
 • Oblizujeme jazykom pery hore, dolu, vpravo, vľavo (mačička sa oblizuje).
 • Pohybujeme jazykom spredu dozadu a späť, jazyk vysunieme z úst a pred perami robíme jazykom krúživé pohyby.
 • Končekom jazyka sa snažíme dosiahnuť nos, líca a bradu (zvedavý jazyk).
 • Vysunúť a zaostriť jazyk – pohybovať špičkou jazyka od jedného kútika úst k druhému (čertík saobzerá, jašterička pohybuje chvostíkom).
 • Konček jazyka presúvať striedavo do pravého a ľavého líca (kreslíme v lícach loptičky).
 • Špičkou jazyka pochodujeme po tvrdom podnebí (prerušovane pohybujeme jazykom).
 • Špičkou jazyka olizovať tvrdé podnebie od predných horných rezákov dozadu a späť.
 • Cválať jazykom po podnebí – napodobniť jazykom viackrát za sebou cval koňa.
 • Pri spustenej sánke pohybujeme jazykom striedavo – raz k horným a potom k dolným ďasnám (je to prípravné cvičenie na výslovnosť hlások L, R).
 • Končekom jazyka oblizujeme zuby a vonkajšiu stranu ďasien vpravo i vľavo, počítame zúbkyz pravej strany do ľavej a opačne.

Na správnu artikuláciu hlások P, B, M a F, V :

 • Pri zatvorených perách nafukujeme líca.
 • Striedavo nafukujeme pravé, potom ľavé líce (prelievame vzduch – hra „Šašo“).
 • Nafukujeme líca, zadržíme vzduch v ústnej dutine 4 – 5 sek. S následným výdychom cez nos, pery sú zatvorené, napodobňujeme vlak, ktorý sa začína pohybovať a pomaly zvyšuje rýchlosť (PB, PB), napodobníme, ako dedo fajčí fajku (PPP).
 • Voľne cmuknúť perami, napodobniť bozk.
 • Vibrácia voľných, k sebe priblížených pier pri výdychu – napodobniť prskanie koníka.
 • Držať horné zuby oproti dolnej pere – fúkať ako vietor – FÍ…

Zdroj: www.mpc-edu.sk/ Hry a cvičenia na rozvíjanie komunikačných schopností