VÝCHOVOU môžete formovať osobnosť dieťaťa

PhDr. Andrea Baranovská PhD. | 5. jún 2019
VÝCHOVOU môžete formovať osobnosť dieťaťa

Nepochybujeme o tom, že vaše milované dieťa je osobnosť sama osebe. Ako ho podporiť, aby ste ho svojou výchovou formovali, a nie deformovali?

Diskusie o tom, či je dôležitejší vplyv dedičnosti alebo prostredia, neutíchajú ani dnes. V súčasnosti vieme, že vplyvy dedičnosti a výchovy sa vzájomne dopĺňajú – výchovou rozvíjame alebo potláčame vrodené danosti. Vrodeným je temperament dieťaťa – to znamená, že typ temperamentu sa mení len minimálne.

Aké je vaše dieťa?

Často vás prekvapí niečím, čo by ste od neho neočakávali. Niektoré vlastnosti detí sa prejavujú výraznejšie, iné zase menej. Rodičia sa často snažia niektoré vyzdvihnúť a iné utlmiť, najčastejšie vlastnosti, ktoré sú opačné ako tie ich. Napríklad ak sú pokojnejší, majú tendenciu viackrát denne upozorňovať svoje energické dieťa, aby sa uspokojilo – tým tlmia jeho temperament.

Na druhej strane, ak sú extroverti a ich dieťa je plaché, povzbudzujú ho, aby sa zapájalo do aktivít s druhými deťmi. Často môžu byť netrpezliví, ak dieťa príliš dlho otáľa, alebo sa ich úzkostlivo drží.
Dieťa však môže preukazovať svoje rôzne vlastnosti v závislosti od miesta a času. Niekedy môže byť odvážne a niekedy zasa opatrné.

Tu sa znovu dostávame k tomu, že temperament dieťaťa je daný a zreteľný od jeho narodenia, avšak jeho osobnostné vlastnosti sa vyvíjajú postupne a sú formované aj rodičovským vzorom a vedením.

Je vaše dieťa opatrné alebo smelé...? Rýchlo sa začlení do skupiny iných detí, zostane na okraji alebo len pri vás? Ak smelé dieťa so sklonom k dobrodružstvu dostane príležitosť skočiť do bazéna, okamžite tak urobí, niekedy ani nepočká na rukávniky či koleso. Opatrné alebo úzkostlivé dieťa najskôr vodu otestuje, prípadne potrebuje pomoc rodiča, skôr ako do bazénu vstúpi.

Čo ovplyvňuje osobnosť vášho dieťaťa

Najdôležitejších faktorov, ktoré ovplyvňujú vrodené črty dieťaťa, a tým sa výrazne podieľajú na rozvíjaní jeho osobnosti, je viac.

Vzťahy

Vzťah medzi rodičom a dieťaťom je tým najdôležitejším pre formovanie jeho osobnosti. To, aký vzťah si dieťa vybuduje so svojimi rodičmi, určí, aké vzťahy bude ďalej nadväzovať s ďalšími osobami vo svojom živote. Pozitívny vzťah medzi rodičmi a deťmi im pomáha dozvedieť sa o svete okolo nich – či je tento svet bezpečný, či sú milované, kto ich miluje, čo sa stane, keď plačú, smejú sa atď.
Ako si môžeme vytvoriť pozitívny vzťah s dieťaťom?

  • Prežívame s ním určité momenty – to neznamená, že musíme byť s ním každú minútu dňa – dôležité je vyčleniť mu čas, keď ste len s ním, a nie aj s mobilným telefónom, počítačom alebo televízorom.
  • Vytvorenie bezpečného prostredia plného dôvery a rešpektu – dieťa sa cíti byť milované a chcené nie vtedy, keď môže všetko, ale vtedy, keď môže veriť svojim rodičom a vie, že sa oň starajú. A to je dané rodičovskou istotou a hranicami, ktoré rodič stanoví.

Neexistuje jednotný návod na vybudovanie vzťahu s dieťaťom. Dôležité je rozvíjať ho, byť jednotní (obaja rodičia) v dôležitých veciach a vedieť tiež, kedy môžeme ustúpiť.

Spôsob výchovy

Rodičia si často myslia, že je potrebné, aby bola výchova rovnaká u nich aj u starých rodičov. Je to dôvod mnohých hádok medzi generáciami. Naozaj dôležité je však to, aby boli rodičia jednotní v zásadných veciach. Ak otec povie „nie“, mama to nemôže negovať a naopak. Starí rodičia nemusia úplne kopírovať výchovu rodičov. Ich funkcia je iná. Rozmanitosť vzťahov vnáša do života dieťaťa to, s čím sa bude musieť vyrovnávať počas celého svojho života.

Prostredie, v ktorom žije

Ako rodičia sa uistite, že prostredie, v ktorom dieťa žije, je bezpečné a bohaté na podnety. Nemyslí sa „materiálne bohaté“, ale skôr také, ktoré môže dieťa využívať bez strachu. Prestimulovanie dieťaťa môže zasa viesť k jeho útlmu, preto treba zachovávať zlatý stred.
 
Trauma v detstve
Silný traumatický zážitok môže viesť k zmene osobnostných charakteristík dieťaťa a vzniku porúch.

Efekt osobnosti dieťaťa na jeho prostredie

Najsilnejšie prejavujúce sa osobnostné črty budú ovplyvňovať:

  • ako sa dieťa správa k druhým ľuďom
  • ako s nimi nadväzuje vzťahy
  • ako rieši problémy
  • ako usporadúva svoje myšlienky a vykonáva zadané úlohy
  • čo ho zaujíma a motivuje

Čím lepšie pozná rodič svoje dieťa, tým lepšie dokáže pochopiť,
prečo koná tak, ako koná.

PhDr. Andrea Baranovská PhD. je odborníčkou Mama a ja. Jej články nájdete v printovom vydaní časopisu. Máte už predplatné? Objednávajte TU:

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: