Odborníčka radí: Vkladačky, kocky, plyšáky? HRAČKY vyberajte správne

Odborníčka radí: Vkladačky, kocky, plyšáky? HRAČKY vyberajte správne
5.1.2020 v kategórii Batoľa, autor PhDr. Andrea Baranovská, PhD , foto: istockphoto.com

Hračka je pomocníkom, ako rozvíjať osobnosť, schopnosti a zručnosti dieťaťa. Pri jej výbere je potrebné dbať na bezpečnosť drobca, jeho vývinovú úroveň, záľuby a záujmy.

Od 2. roka života dieťa rozvíja najmä svoju predstavivosť

aké hračky vyberať deťomOdborník Mama a ja: PhDr. Andrea Baranovská, PhD

Pre svoje bábiky, autíčka a ďalšie hračky vymýšľa dobrodružstvá, ktoré môžu, ale aj nemusia napodobňovať svet dospelých. Tým, že sa rozvíja obrazotvornosť, vďaka vymysleným hrám začína batoľa rozumieť správaniu dospelých  a sociálnym interakciám, rovnako začína rozlišovať medzi dobrým a zlým. 

V sociálnom vývine dieťa postupuje od reflexívnej reaktivity k zámernému napodobňovaniu. To je proces učenia, ktorý pomáha rozvíjať sociálne zručnosti a empatiu. V tomto veku sa chlapci a dievčatá radi hrajú s hračkami s viacerými postavami. Manipulujú s hračkami – preto by mali byť pevné a dobre uchopiteľné. Nemali by byť až príliš farebné. Výborné sú rôzne skladačky, garáž s autíčkami a ľuďmi, alebo iné tematické hračky. 

Vkladačky a kocky

S rozvojom hrubej a jemnej motoriky a osvojeným úchopom dieťa obľubuje hračky, do ktorých sa dá niečo vkladať – vkladačky, drevené puzzle. Je dôležité, aby boli v základných farbách – červené, žlté, modré, zelené. Puzzle by malo byť s jednoduchým obrázkom – zvieratko, postava človeka ap. Rozvíja sa presnejšie zacielenie úchopu a jeho uvoľnenie. Zlepšuje sa tým aj vizuomotorická koordinácia dieťaťa a koordinácia oboch rúk.

Pomáha to zlepšovaniu koordinácie – aby bolo možné prekonať tzv. koordinovaný trojuholník – dieťa si preloží predmet z jednej ruky do druhej, aby si vzalo nový. V hre dvoj- až trojročného dieťaťa už mechanická manipulácia s predmetmi sleduje určitý cieľ a stáva sa zmysluplná. 

Ďalšou veľmi dobrou hračkou v tomto veku sú kocky – odporúčam drevené, napomáhajú rozvíjaniu jemnej motoriky a úchopu. Prírodný materiál spôsobuje príjemný dotyk, ktorý dieťa vyhľadáva. Dokáže už postaviť komín z takmer z 10 kociek. Hra s kockami je tiež socializačnou hrou. Pretože dieťa veľmi rado opakuje určitú činnosť – rado necháva rodiča, aby postavil vežu z kociek a ono ju búra. Pri tejto činnosti je schopné zotrvať veľmi dlho. 

Sú vhodné plyšáky pre deti?

Keďže dieťa je v tomto období citlivé na zmeny, veľmi dobrou hračkou je medvedík, alebo iná plyšová, látková, mäkká hračka. Dieťa si ju stotožňuje – ak ju používa každý deň – s bezpečím a istotou, a pomáha mu byť samostatnejším. Plyšové hračky a bábiky spĺňajú aj predpoklady na tzv. imitačnú a symbolickú hru. Zaobchádza s nimi ako s reálnymi predmetmi – hovorí s nimi, stará sa o ne (bábiky, plyšové zvieratká), vydáva za ne zvuky a dostáva ich do situácie, ktoré odpozorovalo v reálnom živote. 

Veľmi dobrými hračkami sú aj predmety, ktoré sa nachádzajú priamo v domácnosti – hrnce, varešky, lopárik, utierky ap. Dieťa dokáže využiť čokoľvek. Tým, že je omnoho pohyblivejšie, stúpa aj nebezpečenstvo úrazu, preto ho treba učiť zodpovednému konaniu a hraniciam. 

Chcem kresliť!

Veľmi dobrou aktivitou pre dieťa medzi 2. – 3. rokom života sú pastelky, farbičky a kriedy. Kvôli úchopu je lepšie, ak sú hrubšie, kvôli správnemu zrakovému vývinu je vhodné, aby mali mäkké tuhy, ktoré zanechávajú výraznú farebnú stopu. Dieťa zvykne preferovať jednu farbu – najčastejšie je to čierna – najmä preto, že je výrazná a dobre viditeľná.

Už prisudzuje svojej čmáranici symbolický význam a časté kreslenie mu pomáha čiary na papieri zámerne organizovať. Práve vďaka tejto činnosti prechádza do fázy kontrolovaného zámerného čmárania. Učí sa chápať horizontálny aj vertikálny smer. Obľubuje spoločné kreslenie s rodičmi – spojené s riekankami a pesničkami. 

Rovnako môžeme začať kupovať prvé maľovanky – nemôžeme čakať, že dieťa bude vymaľovávať podľa predlohy, alebo sa bude držať čiar, no napriek tomu ho to bude baviť. Výborné sú vodové maľovanky, na ktoré dieťa maľuje prstom namočeným do vody, alebo štetcom, a to tiež napomáha rozvoju jemnomotorickej a vizuomotorickej koordinácii. 

Batoľa už prisudzuje svojej čmáranici symbolický význam a časté kreslenie mu pomáha čiary na papieri zosúladiť.

Knihy pre batoľatá

S rozvíjaním reči a obohacovaním slovnej zásoby dieťa začína obľubovať knihy. Tie napomáhajú vytváraniu vlastných slov. Spoločne strávené chvíle pri čítaní upevňujú vzťah medzi rodičom a dieťaťom. Najlepšie je, ak dieťa sedí rodičovi na kolenách, alebo ležia spolu v posteli, aby uhol pozerania na knihu bol rovnaký.

Dieťaťu odporúčame leporelá – s jednoduchými obrázkami a príbehom. Rovnako sú dobré knihy, kde sú zobrazené zvieratká, predmety dennej potreby ap. Dieťa má tendenciu ukazovať na predmety a opakovať slovo, prípadne zvuk, ktorý zviera vydáva. 

Tiež sa treba pripraviť na to, že rovnaký príbeh sa bude čítať opakovane stále a stále, až kým ho dieťa nebude vedieť naspamäť a ak sa rodič pomýli, tak ho opraví. Veľmi dobré sú aj knihy so skrytými okienkami a vysúvacími záložkami, stimulujú a upevňujú záujem a predlžujú čas aktívneho venovania pozornosti nejakému predmetu alebo činnosti.

Hra podporuje reč

Veľa hier, ktoré sa s deťmi dajú hrať, by mali byť v kooperácii medzi rodičom a dieťaťom. Takými sú hry na schovávačky, na divadlo – pri tom sa dajú využiť farebné ponožky, nafarbené prsty, bábiky, autíčka... – tým rodič môže prepožičať život a rozprávať za ne. To dieťa podporuje a stimuluje jeho jazykové zručnosti. 

aké hračky vyberať deťom

Veľmi dobrými hračkami sú zvukové hračky – bubienok, trúbka, klavír ap. Bubnovaním si dieťa vybije energiu a melódie rozvíjajú sluch a pohybové zručnosti. Pri hudbe dieťa objavuje svoje telo a pri pohybe si ho uvedomuje omnoho viac. 

Všetky hry a hračky by mali byť také, s ktorými by dieťa malo možnosť manipulovať – dotýkať sa ich, obracať, otáčať, vkladať. Pre dieťa nie sú vhodné hračky, ktoré samy rozprávajú rozprávku – dieťa sa učí z ľudskej reči – od živého človeka, nie od stroja. 

Mnohé štúdie dokázali, že hra posilňuje a rozvíja centrálnu nervovú sústavu. Bez hry by žiadna zmena v živote dieťaťa nebola možná a neuskutočnila by sa. 

Dieťa sa potrebuje hrať. Prostredníctvom toho objavuje svet, ktorý ho obklopuje.