HRA môže byť útočisko pred ťažkosťami

PhDr. Andrea Baranovská, PhD. | 8. december 2020
Hra ako terapia

Veľmi dôležitým „vedľajším“ produktom hry je radosť. Dieťa ju k svojmu životu potrebuje.

Hračky sú  dôležitou súčasťou života dieťaťa a jeho rodičov. Dieťa sa veľmi rýchlo vyvíja – mení sa jeho stavba tela, získava nové a potrebné zručnosti, učí sa rozprávať. Práve hry a hračky pomáhajú rozvíjať jeho jemnú aj hrubú motoriku, poznávacie i mimopoznávacie schopnosti. 

Mnohé štúdie dokázali, že hra posilňuje a rozvíja centrálnu nervovú sústavu. Bez hry by žiadna zmena v živote dieťaťa nebola možná a neuskutočnila by sa. 

Dieťa sa potrebuje hrať

Väčšinu dňa trávi práve hraním. Prostredníctvom toho objavuje svet, ktorý ho obklopuje. S každou hračkou, ktorú vyskúša, získava nové skúsenosti. Je to učenie štýlom „pokus a omyl“, rovnako aj učenie posilňovaním – pretože odmena vo forme zvuku hračky, zablikania je posilnením pre jeho ďalšiu snahu.

Úspechy a neúspechy z hrania  pomáhajú tiež deťom budovať si vzorce správania do budúcnosti – ako sa budú vyrovnávať s úspechmi a neúspechmi v pracovnom i osobnom živote. 

Hormóny šťastia

Veľmi dôležitým „vedľajším“ produktom hry je radosť. Väčšina hier, ktoré sa deti v tomto veku hrajú, má charakter fyzickej aktivity, pri ktorej stúpa v tele hladina hormónov. Rovnako sa dvíha vtedy, ak sa dieťa nachádza v príjemnom a priateľskom prostredí.

Sú to veľmi špecifické hormóny, ktoré sú zodpovedné za koordináciu funkcie buniek a tiež ich činnosť kontrolujú. Medzi najvýznamnejšie patria:

  • serotonín – spôsobuje dobrú náladu, optimizmus a vyvoláva v dieťati, ale i rodičovi pocit šťastia a spokojnosti.
  • dopamín – sa uvoľňuje a motivuje dieťa k ďalším aktivitám. Vylučuje sa pri fyzickej aktivite, ale aj pri jedle.
  • endorfíny – rovnako ako serotonín – spôsobujú dobrú náladu a pocit šťastia. Blokujú zlú náladu a ovplyvňujú spánok, vnímanie bolesti. Preto ak sa dieťaťu niečo stane, či počuje krik a plač matky, jej zvýšený stres prejavovaný navonok, to všetko znemožňuje produkciu endorfínov, a dieťa tým bolesť či strach silnejšie prežíva.
  • oxytocín – je hormónom lásky a bezpečia. Ten je zodpovedný za vytvorenie vzťahovej väzby pri pôrode a tvorí sa v matke i dieťati aj pri dojčení. 

Aký súvis majú teda hormóny s hrou?
Ak si dieťa hru užíva a zabáva sa pri nej, dosahuje lepšiu psychickú rovnováhu. 

HRA môže byť útočisko pred ťažkosťami

K hre sa dieťa často uchýli aj vtedy, keď prežíva niečo ťažké, pretože mu to umožní spracovať stres. Tým sa hra stáva dôležitým aspektom pre jeho emocionálny vývin.

Napĺňajú sa v nej citové potreby – dieťa zažíva pocit lásky, prijatia, uznania a zároveň aj ochrany – pretože ešte stále je v období, keď sa hráva najmä s dospelými alebo potrebuje ich dohľad. Tým sa vytvárajú vzájomné citové väzby. 

Hra sa pre dieťa môže stať aj útočiskom, uchýli sa k nej aj vtedy, keď je v strese.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: