Vie sa obliecť, najesť sa, upratať si hračky? Trojročné dieťa je PRIPRAVENÉ byť samostatné

PhDr. Andrea Baranovská PhD. | 3. november 2020
Vychovať samostatné dieťa

Ako to máte doma?

Samostatnosť je potrebné budovať odmalička – s touto vlastnosťou sa dieťa nerodí. Podľa vývinových psychológov je 1. rok života obdobím plnej závislosti dieťaťa od svojho okolia. 

Dieťa je bezmocné a jeho najbližší  sa oň starajú, zabezpečujú všetky jeho potreby – nielen tie základné (jedlo, pitie, plienka) – ale napĺňajú aj dostatočný fyzický a sociálny kontakt, ktorý je nevyhnutný pre jeho ďalší vývin.  Postupne sa však dieťa stáva nezávislejším od svojho okolia, lepšie manipuluje s predmetmi a tiež sa zlepšuje jeho komunikačná schopnosť, čím sa čoraz lepšie dorozumieva s ostatnými. Toto všetko spôsobuje, že chce poznávať svet a s každým úspechom sa prehlbuje jeho viera vo vlastné schopnosti. Úlohou rodičov je povzbudzovať ho a zabezpečiť mu primerané bezpečie.

Pri nadmernej kontrole zo strany rodičov alebo pri ich nezáujme vzniká u dieťaťa pretrvávajúci sklon k neistote a hanblivosti. 

Najčastejšou prekážkou v samostatnosti bývajú rodičia 

V prvom rade sa musia sami rodičia vyrovnať s tým, že ich dieťa sa stáva samostatnejšie. Ak sa cítia previnilo, že dieťa upratuje, odkladá hračky, je potrebné, aby sa zamysleli. Frázy: „ešte je malé, nech si užije detstvo“ nie sú namieste. Pocit viny nepomáha dieťa naučiť nezávislosti a samostatnosti. 

Niekedy rodičia zabúdajú na to, že ich deti sú už dostatočne veľké. Akoby otcovia a mamy zabudli prejsť do „ďalšej“ fázy. Každé dieťa sa vyvíja svojím tempom, ale vychádzajte z reality, aby sa vaše dieťa vždy pokúsilo prekonať samo seba o kúsok viac. 

Nerobte všetko za dieťa

Ak budete zaň všetko robiť, myslieť, rozprávať... nikdy sa to nenaučí samo. Zrekapitulujte si s pohľadom na svojho 3-ročného potomka:

  • Môže sa obliecť samo?
  • Môže si vybrať oblečenie?
  • Môže sa samo najesť a napiť?
  • Môže si po sebe upratať?
  • Môže si uložiť hračky?
  • Môže pomôcť v domácnosti?
  • Dokáže vyriešiť nejaký problém?
  • Dokáže si vziať niečo na jedenie?

Ak  odpoviete áno, tak sa spýtajte, či to robí a ak nie, tak prečo. A potom mu to ukážte a vy mu len pomáhajte. Každá nová zručnosť, ktorú si dieťa osvojí, mu pomáha v tom, aby z neho vyrástol človek, na ktorého môžete byť hrdí. 

Samostatné obliekanie

Je jednou z oblastí, ktoré dieťa musí vyskúšať a zvládnuť samo. Vo veku 3 rokov by už malo byť schopné obliecť si niektoré časti oblečenia, obuť sa ap. Môže rozhodnúť, čo si oblečie, učí sa kombinovať veci a tiež získava pocit, že je úspešné, ak sa mu podarí obliecť si ponožku, či natiahnuť nohavice. Pocit úspechu  ho povzbudzuje. Rovnako sa učí kauzalite – pretože, keď si vyberie oblečenie na zimu v lete a bude mu teplo, učí sa zodpovednosti a dôsledkom, ktoré rozhodnutia prinášajú. 

Ako na to? Ponúknite mu 2 – 3 možnosti, aby sa mohlo rozhodnúť, čo si oblečie. Pomôžte mu, až keď o pomoc požiada, alebo keď vidíte, že sa začína príliš hnevať. Inak ho len povzbudzujte. Na túto činnosť si vyhraďte dostatok času, aby sa oblieklo samo, hoci vy to dokáže urobiť rýchlejšie. Nejde však o to, urobiť to rýchlo, ale aby sa to dieťa naučilo. 

Samostatné jedenie

Malo by už vedieť používať lyžicu a piť z pohára. Umožnite mu, aby sa najedlo samo – nebude to ani rýchlo, ani čisto. Ale pri jedle trénuje svoju jemnú motoriku a senzomotoriku. Rovnako sa rozvíjajú jeho chuťové bunky. Je možné, že nechce jesť alebo je veľmi vyberavé. Podávajte mu rôzne druhy jedla, aby si privykalo na rôzne chute. Majte pri sebe ovocie a zeleninu aj vonku a núkajte ho – aj jeho kamarátov – často v spoločnosti iných detí zje aj to, čo by inak nejedlo. 

Je dôležité, aby jedlo bolo spoločným zážitkom – keď je dieťa, mali by jesť i rodičia – dieťa sa učí príkladom. Obed alebo večera by mali byť spoločným jedlom, dieťa vidí, že rodičia jedia tú istú alebo podobnú stravu ako ono. 

Toaleta

V tomto veku by už batoľa malo byť  pripravené chodiť samo na nočník, umyť si a usušiť ruky. Je to čas zavádzania rutiny chodenia na nočník – občasné „nehody“ sú normálne. Zo začiatku môžete dieťa odmeniť za to, že sa vypýtalo alebo vycikalo. Aj keď to však zvládne cez deň, ešte nemusí byť schopné toho v noci. Komentujte, veľa chváľte – okamžite potom, ako urobí niečo dobre. 

Pomoc v domácnosti

Trojročné dieťa už chce pomáhať – chce ukázať, koľko toho dokáže. Nechajte ho robiť činnosti, ktoré zvládne – odložiť veci do zásuvky, upratať hračky, pomôcť pri varení alebo pečení, umyť niečo ap. Nebude to urobené tak dobre, ako keby ste to urobili sami, ale zase to podporí jeho samostatnosť a pomôže mu to zlepšovať sa v činnostiach – nezabúdajte cvik robí majstra. 

Všetky činnosti je potrebné komentovať, pretože tým sa rozvíja slovná zásoba dieťaťa a súčasne ho treba nechať, aby si o veci samo žiadalo. 

Nezávislosť je najlepší dar, ktorý mu môžete do jeho budúcnosti dať.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: