Hrubá a jemná motorika: TOTO by malo dieťa zvládnuť do jedného roka

PhDr. Andrea Baranovská, PhD. | 10. apríl 2019
Hrubá a jemná motorika: TOTO by malo dieťa zvládnuť do jedného roka

Sú určité vývojové medzníky, v ktorých by dieťa malo zvládnuť určité pohyby a úchopy. Ale každé dieťa má aj svoje vlastné "vnútorné" medzníky, tak sa neľakajte, ak sa vymyká z priemeru.

Ako sa rozvíja HRUBÁ MOTORIKA počas prvého roka? 

  • 2. mesiac – ovládanie hlavičky – dôležité na orientáciu dieťaťa;
  • 4. mesiac – úchop – manipulácia s predmetmi;
  • 6. mesiac – prekladanie si predmetu z ruky do ruky;
  • 6. – 7. mesiac – sedenie bez opory;
  • 8. – 9. mesiac – lezenie po štyroch
  • 10. – 11. mesiac – chôdza

Tieto medzníky sú orientačné a veľmi individuálne – niektoré deti dozrejú skôr, iné neskôr. 

JEMNÁ MOTORIKA

Jemná motorika sa u dieťatka začína rozvíjať po zmiznutí úchopového reflexu a tiež po rozvinutí optického fixovania predmetu, ktoré sa objavuje okolo 2. – 3. mesiaca života dieťaťa. 

Z hľadiska vývinu jemnej motoriky rozlišujeme nasledujúce stupne:

1. dieťa po predmete siaha oboma rukami a nakláňa sa k nemu celým telom – môže sa tiež prevrátiť 

2. uchopovanie predmetov sa vyčleňuje z príklonu, ale stále je oboma rukami;

3. uchopovanie predmetu je jednou rukou, zrak sa upiera na predmet aj ruku, ktorá sa načahuje. Najskôr predmet uchopuje do celých rúk a prstov, neskôr prevláda uchopovanie plochou dlaňou – dlaňový úchop. Neskôr typické nožničkovité zovretie – medzi palcom a ostatnými prstami. V 9. mesiaci sa môže začať objavovať pinzetový úchop – medzi palec a ukazovák

Druhy úchopu

2. – 4. mesiac – náhodné uchopovanie predmetov

4. – 6. mesiac – dlaňový úchop 

9. – 13. mesiac – pinzetový úchop

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: