Svalový hypertonus u deti

MUDr. Monika Antošová | 1. január 1970
svalovy hypertonus, deti, neurologicke ochorenie

Zvýšený svalový tonus svalstva nemusí vždy znamenať ochorenie. V novorodeneckom veku ale aj vo včasnom dojčenskom veku sa s ním stretávame v ambulanciách často. Jemná odchýlka od normy môže byť len v dôsledku nerovnomerného vyzrievania dieťaťa a môže sa stať, že kým sa dieťa dostane na neurologické vyšetrenie, svalový tonus sa upraví.

Avšak, pretrvávanie zvýšeného svalového tonusu  spolu  s údajom pôrodných  alebo popôrodných komplikácií, môže byť prvou známkou narušeného neurologického vývoja u deti.

Je to napätie svalu, ktoré je potrebné k vykonaniu aj jednoduchého pohybu a udržaniu  vzpriameného postoja. Má veľký vplyv na koordináciu pohybov.

Stupeň svalového napätia reguluje centrum v mozgu. Svalový tonus môže byť normálny, zvýšený alebo znížený. Zvýšený svalový tónu nazývame hypertonus. Ak sa k tomu pridruží aj zvýšená dráždivosť dieťaťa, hovoríme o hypertonicko-hyperexcitačnom syndróme.

U novorodenca a dojčaťa je vždy potrebné posúdiť  svalový tonus v každej poradni.

Príčiny hypertonu (zvýšeného svalového napätia)

Ak je príčinou poškodenie mozgu, hovoríme  o centrálnom hypertonickom syndróme.

K najčastejším príčinám patrí:

  • Asfyxia – nedostatok kyslíka. U donosených novorodencov vzniká najčastejšie pri komplikovanom pôrode (viac asfyxia), pri infekciách.
  • Krvácanie do mozgu. Je častým príznakom u extrémne nedonosených detí, následkom čoho je aj porucha svalového napätia.
  • Vrodené chyby mozgu, metabolizmu, srdca, infekcie vrodené aj získané.
  • Vnútromaternicové príčiny- infekcie plodu, poruchy  vnútorného prostredia plodu.
  • Hypertonus častejšie nachádzame u deti hypotrofických- podvýživených,  u deti prenášaných, u deti rodených inštrumentálne (kliešťový pôrod, vakuum-extraktor).

Vyšetrovanie svalového tonusu

Je základným vyšetrením v každej poradni detského lekára. Sú manévre a polohy,  ktorými sa dá odlíšiť odchýlka od normálneho svalového napätia. Hodnotenie svalového tonusu v značnej miere závisí od skúseností lekára. Je potrebné vedieť, že svalové napätia sa mení počas dňa. Znižuje sa v spánku, zvyšuje sa pri nekľude dieťaťa.

Príznaky zvýšeného svalového tonusu

Novorodenec:

Normálne novorodenec v polohe na chrbátiku má hlavičku v strede, voľne dýcha, nožičky a ručičky sú jemne pokrčené.

Pri zvýšenom svalovom napätí sú ramienka vytiahnuté k hlave, dieťa zviera ruky v päsť, ruky sú napnuté do strán alebo skrčené k hrudníku, narovnať sa dajú len proti odporu, nožičky sú vyrovnané, napnuté, hlavičku stáča do záklonu. Dieťa sa vypína do polohy luku. Dieťa zle toleruje polohu na brušku, v tejto polohe prehlbuje záklon hlavy, ručičky dáva do strán, urobí tzv. lietadielko. Tieto deti sú často nekľudné,  dráždivé, majú rýchle nekoordinované pohyby rukami aj nohami, tras rúk a nôh, častejšie sú u nich novorodenecké koliky, deti zle spia, často sa budia.

Dojča:

V ďalšom vývoji sa otáčajú z chrbátika na bruško záklonom hlavy, majú problémy s lozením a plazením, stavajú sa na špičky a extrémne vytáčajú chodidla do strán.

Starostlivosť o hypertonické dieťa

Je potrebné zistiť zvýšený svalový tonus a zistiť príčinu.

Vhodné je neurologické vyšetrenie spolu s ultrazvukovým vyšetrením mozgu. Je potrebné riešiť dojčenské koliky, ak ich dieťa má, pretože tie zhoršujú hypertonus. Dôležité je, aby dieťa malo dostatok spánku, pravidelný režim.

Tieto deti sú častejšie drážidvejšie, je potrebné sa vyhýbať stresujúcim situáciam, dieťa skôr ukľudniť ako nechať vydráždiť.

Liečba

Vždy závisí od príčiny. Ak je príčina jasná a ovplyvniteľná, potom sa má riešiť práve príčina.

Rehabilitácia

Najčastejšou rehabilitačnou metódu je Bobathova metóda a Vojtova metóda. Základom rehabilitácie je skúsený rehabilitačný pracovník, ukľudnenie dieťaťa, zaškolenie rodiča do cvičenia a dobrá spolupráca rodič - rehabilitačný pracovník. Rodiča majú byť poučení, že hypertonus a nedá zvládnuť za týždeň, skôr za niekoľko mesiacov rehabilitácie.