Ako vychovať mentálne silné deti

Marika Koscelníková | 4. január 2023
Ako vychovať mentálne silné deti

Vychovávať mentálne silné deti neznamená, že nebudú plakať, keď sú smutné, alebo nikdy emocionálne nezlyhajú. Duševná sila nezabezpečí, že vaše dieťa bude imúnne voči ťažkostiam. Mentálna sila je to, čo pomáha deťom odraziť sa od neúspechov.

Dáva im silu ísť ďalej, aj keď o sebe budú pochybovať. Odolnosť je kľúčom k tomu, aby sme deťom pomohli prežiť spokojný život. Výchova mentálne silného dieťaťa vyžaduje, aby sa rodičia vyhýbali bežným, no nezdravým výchovným praktikám, ktoré deti oberajú o duševnú silu.

1. Nie si obeť 

Nevydarený zápas alebo zlá známka z matematiky nerobí z dieťaťa obeť. Odmietnutie, zlyhanie a neférovosť sú súčasťou života. Frustrácia je tiež jeho bežnou súčasťou. Ak s nimi budete hrať hru "všetci mi ubližujú", "môžu za to tí druhí", toto presvedčenie v nich zostane. Naučte ich, že bez ohľadu na to, aké ťažké, alebo nespravodlivé sú okolnosti, vždy môžu konať pozitívne. Pozícia obete je veľmi alibistická a zbavuje nás zodpovednosti. Rodičia sami často do tejto pozície dávajú svoje dieťa. 

2. Nie si stred vesmíru 

Ak sa celý váš život bude točiť okolo vašich detí, vyrastú v domnení, že by sa im rovnakým spôsobom a intenzitou mal venovať každý. Nenechajte svoje deti, aby diktovali celý režim v rodine, to im dáva viac sily, než sú vývinovo pripravené zvládnuť. Správanie sa k deťom ako k seberovným ich v skutočnosti oberá o duševnú silu. Dieťa sa dokáže prispôsobiť okolnostiam, nemusíte prispôsobovať okolnosti jemu. 

Naučte svoje deti sústrediť sa na to, čo môžu svetu ponúknuť, a nie na to, čo z neho môžu získať. Nedržte deti v ochrannej bubline, nehrajte všetko na istotu. Dovoľte dieťaťu postaviť sa čelom nepríjemným veciam, aj tým, z ktorých majú strach. Vychováte tak odvážnych ľudí, ktorí sú ochotní vyjsť zo svojej zóny pohodlia. 

3. Nemusíš byť dokonalý 

Očakávať, že vaše deti budú podávať dobré výkony, je zdravé, ale očakávanie, že budú dokonalé, pôsobí opačne. Naučte svoje deti, že je v poriadku zlyhať. Je v poriadku a normálne, nebyť skvelý vo všetkom, čo robia. Deti, ktoré sa snažia stať sa tou najlepšou verziou seba samých, a nie najlepšími vo všetkom, neučinia svoju sebahodnotu závislou od toho, ako sa vyrovnajú ostatným.

4. Podieľaj sa

Majú vaše deti povinnosti v domácnosti? Možno chcete, aby mali  bezstarostné detstvo, ale deti, ktoré vykonávajú povinnosti primerané veku, nie sú preťažené. Pomáha im to manažovať svoj čas, prebrať zodpovednosť a byť prospešný okoliu.     

Ako vychovať mentálne silné dieťa 

5. Naprav svoju chybu 

Opravovanie domácich úloh z matematiky, dvojitá kontrola, či si zabalili desiatu a neustále pripomínanie, aby si urobili svoje povinnosti, im neprinesie žiadnu službu. Nechajte svoje deti, aby sa občas potkli  a ukážte im, ako sa poučiť zo svojich chýb. Skratky sú lákavé a "ututlať" problém je ľahké, ale dieťa sa musí naučiť, že je dosť silné na to, aby vydržalo, aj keď sa chce vzdať. Aby prijalo svoj omyl, lebo každý sa občas mýli, a hľadalo spôsob, ako ho napraviť. Môžete byť poradcom, ale nie riešiteľom. Dieťa by malo vedieť, že mu dôverujete v tom, že zvládne svoj problém vyriešiť.   

6. Správne nastavené hodnoty

Mnohí rodičia sú tak zamotaní do každodenného chaosu života, že zabúdajú na to, čo odovzdávajú. Uistite sa, že vaše priority presne odrážajú veci, ktoré si v živote ceníte najviac, lebo ich odovzdávate svojim deťom. Ako rozprávajú, čo preferujú, čo čítajú, o čo sa zaujímajú, čo obdivujú - viete odpovedať na tieto otázky? Ako dobre poznáte svoje dieťa? Stretáva sa vo vašej rodine s tými hodnotami, ktoré by ste chceli, aby si osvojilo?  

Hodnoty, ktoré rešpektujeme a uznávame, sú hybnou silou pri našich rozhodnutiach. Pri našich reakciách na udalosti. Mentálne silný človek zvládne nástrahy života aj vtedy, ak okolnosti nie sú "fér". Neprijme rolu obete, ale pokúsi sa pohnúť aspoň malým kúskom k zlepšeniu. 

Zdroj: www.mother.ly

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: