Domáce práce a deti: Nemotivujte ich odmenou

PhDr. Andrea Baranovská PhD. | 10. január 2022
Domáce práce a deti

Jasné, že vy by ste to urobili rýchlejšie a lepšie, no cieľom je zapojiť dieťa a pomôcť mu rozvíjať jeho schopnosti a zručnosti.

V súčasnej výchove sa deti považujú skôr za ďalšiu prácu navyše ako za zdroj pomoci. Rodičia majú predstavu, že prinútiť dieťa, aby pomohlo v domácnosti, je možné len prostredníctvom trestov alebo úplatkov, čo ich spätne znovu odrádza.

Domáce práce sú často samotnými rodičmi považované za niečo zaťažujúce, otravné a na poslednom mieste rebríčka „zábavných“ činností. A tento postoj potom neverbálne (a často nevedome) prenášajú na svoje deti. 

Deti, ktoré doma pomáhajú, sú zodpovednejšie

Výskumy však potvrdili, že práve zapájanie detí do prác v domácnosti napomáha zvyšovať ich pocit vlastnej sebaúčinnosti a sebavedomia a tiež u nich buduje zodpovednosť a samostatnosť. Pri dlhodobých sledovaniach bolo dokázané, že deti, ktoré boli zapojené do vykonávania domácich prác od 3 do 4 rokov, nadväzovali lepšie vzťahy s priateľmi a rodinou, a neskôr boli úspešnejšie v škole a živote. 

Môže sa stať, že snaha prinútiť dieťa, aby pomáhalo v domácnosti, vedie k slzám, záchvatom zlosti, ubližovaniu sebe aj druhým... S týmito prejavmi sa stretávame najmä u starších detí, pre ktoré je pomáhanie nepríjemnou nutnosťou a nie sú naň zvyknuté.

Čím skôr začnete deti zapájať do práce v domácnosti, tým lepšie pre vás aj pre ne. Malé úlohy im dávajú pocítiť, že sú súčasťou domácnosti a naučia sa rešpektovať a vážiť si svoj domov. Je to tiež príležitosť osvojiť si nové zručnosti. Niekedy je ťažké na to myslieť – veď drobček má len tri rôčky, ale nikdy nie je príliš skoro... 

Jasné, že vy by ste to urobili rýchlejšie a lepšie, no cieľom je zapojiť dieťa a pomôcť mu rozvíjať jeho schopnosti a zručnosti. Keď mu neveríte, že to zvládne, vycíti to.

Spravte z domácich prác rutinu

Jedným z najjednoduchších spôsobov, ako zapojiť deti do domácich prác, je vytvoriť z toho rutinu – či už ide o každodenné alebo menej pravidelné činnosti. Ak si deti zvyknú, že určité veci je potrebné urobiť a až potom sa môžu hrať, vzdorovanie sa bude zmenšovať. Avšak aj v tomto prípade je dobré, ak budete domáce práce striedať, aby sa dieťa skoro nenudilo. Nepoužívajte domáce práce ako formu trestu alebo hrozby! Vytvárate tým spojenie s niečím negatívnym a tým, čomu je potrebné sa vyhnúť. 

Zároveň je veľmi dôležité uvedomiť si aj ďalšiu vec – ste rodič. Nepýtajte sa svojich detí, či vám s niečím pomôžu. Zadávajte im úlohy.

Ak sa pýtate dieťaťa, či vám pomôže upratať izbu, môže povedať áno, ale môže tiež povedať nie a odísť sa hrať. A v tomto prípade sa nemôžete naň hnevať, pretože ste mu dali na výber. Zadávanie úlohy by tiež nemalo byť príkazom. Deti – najmä mladšie vo veku od 18 mesiacov – sa naozaj chcú zapojiť do akejkoľvek činnosti a aj do upratovania.

domáce práce a deti

Vytvárajte dobré návyky

Je potrebné využiť ich motiváciu a vytvoriť im dobré návyky – spôsoby, kde môžu pomáhať, by mali byť primerané ich schopnostiach a veku – môže to byť triedenie ponožiek, utieranie prachu, stláčanie tlačidiel na práčke, zbieranie hračiek ap. 

Túžba dieťaťa pomáhať je bežná od cca 14. mesiaca – stačí, ak dospelý vhodne upozorní dieťa na to, že potrebuje pomoc a ono je ochotné a aktívne. Dieťa nepomáha, pretože musí alebo je odmenené. Nedávne výskumy práve dokázali, že odmena za pomoc znižuje následnú snahu o pomáhanie.

Dieťa pomáha, pretože chce, pretože je na túto činnosť vnútorne motivované. Naopak, odmeňovanie za pomoc je skôr demotivačné. Pre rodiča je veľmi dôležité využiť túto príležitosť a „nepodplácať“.  

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: