14. mesiac života dieťaťa

Pokračuje obdobie osamostatňovania a individualizácie dieťaťa. Batoľa si precvičuje aké je to byť nezávislé a často začína presadzovať svoju vôľu veľmi dôrazne.

Správanie a prežívanie dieťatka v 14. mesiaci života

Ešte stále sa môžu vyskytovať prejavy separačnej úzkosti u dieťatka. Dokonca sa v niektorých prípadoch môžu ešte zosilniť, čo môže byť spôsobené najmä tým, že dieťa testuje svoje hranice a hranice svojich rodičov.

K najčastejším a najvýraznejším prejavom separačnej úzkosti patrí krik a plač dieťaťa. Iným prejavom môže byť napr. aj utiahnutosť a nekooperatívnosť dieťaťa – jeho utiahnutie sa do seba a odmietanie jedla, či hry.

Žiadny rodič nemá rád pomyslenie na to, že dieťa je doma smutné a plače, avšak je potrebné pamätať na to, že nemôžu prispôsobovať svoje životy a plány dieťaťu.

Potreba separácie rodičov od dieťaťa je dôležitým obdobím, ktorým dieťa aj rodičia musia prejsť a musia sa vedieť s ním vyrovnať. Je to čas emocionálneho vývinu dieťaťa.

Ako pomôcť dieťaťu vyrovnať sa s úzkosťou?

 • Dieťa môžeme utíšiť mäkkou hračkou alebo dekou, ktorá vytvára prepojenie medzi rodičom a dieťaťom.
 • Pokúste sa spojiť svoj odchod s časom, kedy je dieťa bdelé a čulé a v dobrej nálade. Ak odchádzate a dieťa je unavené alebo mrzuté lúčenie sa môže vymknúť spod kontroly a sťaží aj prácu babysittera.
 • Nacvičujte svoje odchody a zvykajte dieťa na prítomnosť priateľov a príbuzných, s ktorými ich nechávate – na začiatok na krátky čas – cca 15 minút.
 • Pri odchode nechávajte dieťa s jemu známymi osobami a v čo najznámejšom prostredí – znižujete tak stres a nepohodlie seba aj svojho dieťaťa.
 • Ak viete, kto Vám bude strážiť dieťa stretnite sa s tými osobami ešte pred tým, ako ich necháte samých, rovnako sa zúčastnite adaptačných stretnutí v jasličkách a až potom ich nechajte osamote. 
 • Vytvorte si rituál z odchodu, aby to bola zábava. Rovnako ako z vlastného príchodu a dodržiavajte ho.
 • Nikdy neodchádzajte, keď sa dieťa nepozerá.
 • Vždy dieťa ubezpečte, že sa vrátite. 
 • Ak je dostatočne zrelá na to, aby pochopilo  vysvetlite mu, že sa vrátite „po spánku" alebo "po jedle“ apod. Dajte mu náznaky na rozpoznanie času návratu. ALE len ak ste si istí, že to môžete dodržať! MUSÍTE TO DODRŽAŤ!!!!!
 • Ak ste sa rozlúčili, ODÍĎTE. Nevracajte sa, neobzerajte sa a nezakrádajte sa naspäť ak si nie ste úplne istí, že Vás nebude vidieť.


Začínam žiarliť

Rovnako sa môžeme stretnúť s počiatkami žiarlivosti zo strany dieťaťa. Mamina je osoba, ktorá patrí len jemu a nikomu inému. V prípade, že objíma niekoho iného, či sa rozpráva s niekým iným dieťa sa môže dožadovať jej pozornosti – snaží sa ju upútať rôznymi spôsobmi – vzdychá, plače, naťahuje ruky, dožaduje sa objatia apod.

V tomto období dokáže vytušiť vzťahy medzi matkou a inými osobami v jej okolí a trpieť ak nie je iba ono, koho mama miluje a venuje sa mu.

Dieťa je na matke veľmi citovo závislé a potrebuje ubezpečenie a záujem z jej strany, avšak musí sa naučiť, že iní ľudia nie sú prekážkou tejto lásky.

Veľmi pomáha ak je otec priamo zatiahnutý do starostlivosti o dieťa a zohráva aktívnu úlohu v živote dieťaťa a má vybudované vlastné rituály s dieťaťom. Tým sa kompenzuje pocit nenahraditeľnosti matky v živote dieťaťa a poskytuje sa mu vzor pre budúce správanie.

Čo už vie dieťatko v 14. mesiaci života povedať?

Aj napriek tomu, že reč vášho bábätka je stále veľmi obmedzená po 14  mesiacoch, dokáže pochopiť oveľa viac slov, než vie povedať a každý deň sa bude od Vás učiť nové a nové slová. S tým sú spojené aj ďalšie činnosti a aktivity, ktoré ešte môžete očakávať.

Keď raz dieťa pozná slovo a osvojí si ho snaží sa ho používať tak často ako je to len možné a pri každej príležitosti. Môže vás privádzať do zúfalstva opakovaním jedného slova len tak dookola bez zmyslu.

Teraz nadobúdajú význam rýmovačky, pesničky a básničky. Je to skvelý spôsob ako povzbudiť dieťa, aby používalo svoje nové jazykové zručnosti. vzbudiť vaše dieťa k používaniu nových jazykových zručností, najmä ak sa slová opakujú znova a znova.

Nie je výnimkou, že od tohto mesiaca dieťa vyžaduje jednu pieseň stále znovu, jednu rozprávku dookola – či už rozprávať alebo sledovať. Dôležitá pre dieťa je nemennosť.

Obľúbené hry a hračky dieťaťa v 14. mesiaci života

Hra sa stáva dôležitým nástrojom pre osvojovanie si nových zručností a schopností u dieťaťa. Hračky mu pomáhajú zistiť tvary, farby a textúry a zároveň rozvíjajú manipulačné zručnosti dieťaťa a učia ho a rozvíjajú jeho priestorové vnímanie. Prostredníctvom hry začína objavovať aj vzťahy s ostatnými deťmi.

V tomto veku vaše dieťa nevidí iné deti ako priateľov. Pre neho sú "veci", rovnako ako hračky, ktoré môžu byť tlačené a pokrčené a manipulované. Dve deti v tomto veku sa nebudú hrať spolu – ale paralelne – každé na svojej strane, kým sa nedostanú do sporu o hračku, s ktorou sa hrajú.

Táto paralelná hra je celkom prirodzená v tomto veku, pretože vaše batoľa sa zaujíma len o seba – nedokáže ešte vnímať potreby ostatných detí.

Všetko v jeho okolí je jeho, patrí jemu a je tu pre neho. Interakcia s ostatnými deťmi sa vyvíja neskôr a pomaly. Túto interakciu môžete podporiť tým, že svoje batoľa vystavíte v rôznych sociálnych situáciách styku s ďalšími malými deťmi – napr. na ihrisku, detských centrách apod.

Treba byť však pripravený na to, že môžu vznikať situácie plné plaču a napätia o rôzne hračky apod. Postupne sa však dieťa učí o hračky sa deliť a hrať sa s ostatnými.

Začíname s disciplínou

Dieťa už začína chodiť a rozširuje svoj priestor na skúmanie. Dieťa potrebuje veľa priestoru a slobody a preskúmava hranice, ktoré stanovujú rodičia.

Práve toto je obdobie, kedy rodičia začínajú s prvými zákazmi a príkazmi a tiež sa dieťa učí s nimi vyrovnávať. Najčastejšie slovo, ktoré rodičia začínajú používať je nie a ne- ..... (nerob, nechytaj, nelez ....).

Dieťa zo začiatku nerozumie prečo niečo nemôže a preto sa môže hnevať a zlostiť. Rovnako skúša, či ten zákaz platí len teraz alebo je trvalejší apod. Často sa môže zdať, že vás dieťa akoby provokuje svojim správaním, avšak dieťa len skúša a učí sa.

Pre rodiča je veľmi dôležité, aby svoje „nie“ myslel úplne vážne, aby sa dieťa naučilo, že to nie je len obyčajné slovo a môže si robiť čo chce. Radšej ako tresty pri zákazoch používajte spôsob odvedenia pozornosti na inú podobnú, ale bezpečnejšiu činnosť.

Svoje zákazy dieťaťu stručne a zrozumiteľne vysvetlite a dajte mu alternatívu ako to môže urobiť. Napr. keď z schádza z gauča hlavou dolu treba mu povedať:

„Nie takto by si si udrel hlavičku, urob to takto.“ A prakticky ho nasmerujte nožičkami dolu. Rovnaký postup platí napr. pri kreslení na steny apod.

Pamätajte na to, že najväčšie želanie a radosť dieťaťa v tomto období je urobiť radosť rodičom. Preto je pre rodičov dôležité ukázať deťom ako môžu objavovať nové veci tak, aby mali z toho radosť spoločne.

Spánok dieťaťa v 14. mesiaci života

S disciplínou úzko súvisí aj spánok dieťaťa. Predstava o tom, že je potrebné úplné ticho, aby sa dieťa dobre vyspalo býva často mylná.

Dieťa môže mať skôr strach, že rodičia odišli ak nepočuje žiadne zvuky a môže sa opakovane budiť a kontrolovať ich. Úplné ticho tiež môže vyvolať u dieťaťa zvýšenú citlivosť na hluk, čiže aj najmenší zvuk môže dieťa prebudiť, pretože nie je navyknuté a to nielen zvuky, ktoré môžu rodičia eliminovať, ale aj zvuky, ktoré prichádzajú zvonku.

Bežné domáce zvuky činnosti nie sú prekážkou pre dobrý spánok dieťaťa. Rovnako sa môže stať, že sa zmenia návyky dieťaťa – toto sa môže stať ešte viackrát.

Pri večernom spánku je dobré dodržiavať rituály, ktoré pomôžu dieťaťu pripraviť sa na oddych. Niektoré deti môžu byť večer nervóznejšie a neposlušnejšie – tak sa môže prejavovať stres z celého dňa, ktorý potrebujú odbúrať. Treba nájsť vhodné aktivity ktoré im pomôžu.

Vaše dieťa vo veku 14 mesiacov by malo byť schopné:

 • samostatne stáť bez padania a zachytávania sa;
 • urobiť pár krokov bez pomoci;
 • vyprázdniť a naplniť krabice a nádoby predmetmi;
 • povedať zopár nových slov;
 • zakývať na rozlúčku;
 • piť z pohára;
 • počúvnuť jednoslovný pokyn bez gesta.

Vaše dieťa vo veku 14 mesiacov by pravdepodobne malo vedieť:

 • kráčať samostatne;
 • hrať sa niektoré jednoduché hry spolu s rodičmi;
 • používať slová a gestá na získanie vecí, čo chce;
 • ukázať na časti svojho tela, keď sú pomenované;
 • kotúľať si loptu;
 • čmárať s ceruzkou – môže používať obe ruky;
 • napodobniť zvuky zvierat a vecí;
 • ukázať na predmety, čo chce.

Vaše dieťa vo veku 14 mesiacov môže vedieť:

 • samostatne jesť lyžicou;
 • vložiť správny tvar do správneho otvoru;
 • postaviť vežu z dvoch kociek;
 • zobliecť si časti oblečenia;
 • napodobňovať činnosti;
 • otáčať stránky v knihe;
 • požívať 6 a viac slov;
 • vyliezť na stoličku;
 • behať;
 • chodiť po schodoch;
 • počúvnuť zložitejší slovný pokyn.

Batoľa v tomto období má oveľa väčšiu schopnosť prejaviť vám city – a to jak pozitívne aj negatívne. Omnoho viac napodobňuje všetko, čo robíte a chce byť pri všetkom, čo robíte. Žije v presvedčení, že je centrom vesmíru a potrebuje tam byť.

Ak vaše dieťatko nereaguje na Vás, nesmeje sa, nevydáva žiadne alebo takmer žiadne zvuky, prípadne sa Vám zdá, že zle počuje, je neustále podráždené alebo vyžaduje vašu neustálu pozornosť poraďte sa so svojim pediatrom alebo detským poradcom.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: