15. mesiac života dieťaťa

V čase, keď dieťa dosiahne 1. rok, už sa veľa naučilo – je mobilné, rozpráva – stále svojím spôsobom a stále viac a diferencovanejšie reaguje na rôzne situácie.

Vývin dieťaťa v 15. mesiaci života

Učenie je však tvrdá práca, a hlavne keď je stále čo sa učiť. Výsledkom je, že od prvého roku sa u mnohých detí začína prejavovať veľmi silne frustrácia a záchvaty zlosti.

Druhý rok je kritickým obdobím v učení – a je pre rodiča aj dieťa súčasťou vývinu a osvojovania si nových zručností a schopností.

V druhom roku vývinu dieťaťa je toho toľko, čo dieťa musí zvládnuť a vývin je u detí tak rôznorodý a má svoje vlastné tempo.

Každé dieťa sa vyvíja individuálne - niektoré bábätká chodia už v 10. mesiacoch a niektoré nechodia ešte ani keď majú 18 mesiacov!

To je obrovský rozdiel, avšak ešte stále je v norme.
Cieľom zdravého rodičovstva je vedieť aká je postupnosť vývinu a podporovať dieťa v jeho vlastnom tempe.

Zmena, ktorú vývin prináša je úžasná a prináša mnoho zábavných a nečakaných situácií, ktoré rodičov prekvapia, zaskočia.

Chodúľka, áno či nie?
Prečítajte si tiež:

Chodúľka, áno či nie?

Správanie a prežívanie dieťatka v 15. mesiaci života

15-mesačné batoľa dáva otvorene najavo svoju radosť, prívetivosť. Má veľký záujem o všetko nové a rado objavuje svet okolo seba. Ale rovnako ako otvorene a búrlivo prejavuje pozitívne emócie prejavuje aj svoj hnev a nesúhlas.

Vo veku 15 mesiacov väčšina batoliat chodí samostatne aj keď ešte nestojí na príliš istých nožičkách. Má záujem neustále sa pohybovať a objavovať a využívať každú príležitosť získavať nové fyzické skúsenosti a testovať ich.

Rodičia môžu očakávať, že miesto dieťatka budú mať doma klbko nezvládnuteľnej energie s neobmedzenou zvedavosťou a bez akéhokoľvek vedomia nebezpečenstva a strachu.

Ako rastie povedomie dieťaťa o sebe samom začína premýšľať o tom, ako fungujú veci, ktoré ho obklopujú a s ktorými sa stretáva denne.

Začína si uvedomovať ich funkciu a precvičuje si tieto zručnosti prostredníctvom imaginárnych hier, rovnako ako preskúmava aj iné možnosti ich využívania.

V tomto veku sa väčšina hier týka známych tém a predmetov a odráža skutočné správanie – lyžicu používa na predstieranie jedla, hrebeň na česanie apod. Rovnako sa dieťa začína rado hrať na pomáhanie rodičom a rado asistuje pri varení, zametaní, umývaní a iných každodenných činnostiach.

Telesná blízkosť a dotyk rodiča mu často pomáhajú prekonávať aj pocity zúfalstva a frustrácie, ktoré sú v tomto období veľmi časté. Ešte stále sa môže vyskytovať separačná úzkosť, ktorá sa okrem plaču môže prejavovať aj cmúľaním si palcov, plačlivosťou apod.

Dieťa môže byť ešte plaché v prítomnosti ostatných a môže sa príležitostne schovávať za rodičmi alebo sa snažiť vyšplhať do náručia. U dieťaťa môžeme začať pozorovať vývin zmyslu pre humor – smeje sa na grimasách, alebo ich samo robí, rovnako sa smeje pri predstieraní, že keď je vyhadzované do vzduchu a padá na zem apod.

Uvedomujem si samého seba

Ak sa to ešte nestalo tak práve začína byť najobľúbenejším slovom vášho dieťaťa „nie“. Teraz si začalo uvedomovať, že je samostatnou osobou, a teda skúša a trvácnosť stanovených hraníc a až kam môže ísť.

Toto skúšanie môže často prejsť do bojov s rodičmi aj v tých najjednoduchších veciach – nechcem ísť spať, nechcem si obliecť modré tričko, nesadnem si apod.

V prípade, že sa dokážete vyhnúť každodenným konfrontáciám nad malými vecami ušetríte si energiu na veľké bitky, v ktorých je potrebné, aby ste dieťaťu vysvetlili, že jeho správanie je neakceptovateľné a naozaj sa tak správať nemôže – napr. ak niekoho uhryzne, buchne alebo inak ohrozuje iné dieťa. Rovnako je potrebné byť veľmi trpezlivý a vyvarovať sa násilných gest.

Najväčším nebezpečenstvom v tomto období sú úrazy – musíme si uvedomiť, že nemôžeme odstrániť všetky nebezpečenstvá – a preto musíme učiť dieťa ako im predchádzať a súčasne tiež odstrániť tie veci, ktoré sú životu nebezpečné – lieky, čistiace prostriedky, ostré predmety.

Rodičia sú pre mňa najdôležitejší

Dieťa vníma stále viac a viac. Častokrát omnoho viac ako si rodičia uvedomujú. Rodičia sú pre neho tými najdôležitejšími osobami na svete.

Pamätá si všetko, čo povedia a najmä ako sa vyjadrujú o ňom samom – ak rodičia hovoria o tom, že je šikovné, múdre apod. tak také aj bude. Ak budú hovoriť, že je zlé a nešikovné rovnako sa takým stane. Slová rodiča sú základom pre vytváranie si obrazu o sebe samom.

Dieťatko začína stále viac rozprávať a snaží sa vyjadrovať nielen to, čo chce, ale aj to čo zažilo, videlo apod. Pre rozvoj reči je potrebné, aby malo pozorného poslucháča. To však neznamená, že je potrebné počúvať dieťa stále a za každých okolností. Je potrebné si však vyhradiť čas, kedy sa venujete len jemu.

Fyzický vývin v 15. mesiaci života

Z hľadiska fyzického vývinu dieťatko už dokáže chodiť a len občas sa pridržiava nábytku alebo ruky. Chôdza prestáva vyzerať ako plavba. Dokáže si sadnúť a potom sa postaviť.

Rovnako sa vyvíja úchop a dokáže chytať malé predmety ako mince, pastelky, hrášok, ryžu – hovoríme o tzv. pinzetovom úchope.

Dokáže sa hrať viaceré jednoduché hry – kolo, kolo mlynské apod. Rovnako sa rado hrá na schovávanky – táto hra je v tomto období veľmi jednoduchá, pretože dieťa verí tomu, že keď niečo nevidí tak to neexistuje – to znamená, že ak si zakryje oči už ho nie je vidieť. 

Ďalšou zaujímavou hrou pre dieťa sú rytmické hry a vytlieskavačky, ktoré napomáhajú rozvíjaniu sluchového vnímania dieťaťa.

V niektorých prípadoch dieťa už dokáže samostatne vyliezať na stoličky, stôl, skrinky. Dokáže chodiť do schodov – smer dolu mu ešte robí problémy. Rovnako sa môže stať, že nájdete svoje batoľa ako obchádza v noci svoju postieľku dookola.

Všetko na zemi ho zaujíma a snaží sa to zdvihnúť, a pretože sa vie postaviť bez pomoci a už aj bez pádu tak na prechádzke sa často zastavuje a dvíha – odpadky, smeti apod.

Predmety začína používať rôznym spôsobom a najviac ho fascinujú tie, ktoré vydávajú najväčší hluk – hrnce, varechy apod. Obľubuje aj knihy a je schopné už otáčať strany, aj keď nie vždy sa mu darí otáčať len po jednej stránke.

Reč v 15. mesiaci života

Po kognitívnej stránke dieťa dokáže povedať niekoľko slov – najčastejšie sú „mama“ a „tata“ a „nie“. Z hľadiska pozdravov dieťa máva na pozdrav – „pá-pá“.

Rovnako vie ukázať na veci, s ktorými sa chce hrať a dokáže pochopiť a reagovať na verbálne pokyny – ako napr. „Poď ku mne, Daj mi to prosím. apod.“

Je natoľko šikovné, že dokáže používať primerane na svoj vek predmety v domácnosti – telefón, diaľkové ovládanie, vysávač. Často sa stane, že dieťa si prikladá telefón k uchu a „rozpráva“ do neho, ale keď sa ozve z telefónu hlas zmĺkne a len počúva.

So svojim okolím dieťa komunikuje najskôr rečou a keď vidí, že nerozumiete snaží sa to objasniť prostredníctvom gest. Pri spoločnom pozeraní obrázkov v knihách dieťa dokáže pomenovať určité objekty, ľudí alebo obrázky – využíva svoj špecifický jazyk – kombináciu slov a zvukov, ktoré môžu napr. zvieratá vydávať.

Začína tiež aktívne využívať neverbálnu komunikáciu – môže kývať hlavou „áno“ alebo „nie“ rovnako myknúť plecami – neviem apod. Stále častejšie rozpoznáva  a ukazuje na jednotlivé časti svojho tela ak sú pomenované.

Rado sa hráva úplne nahé – má tak slobodu pohybu a voľnosť, ktorú potrebuje. Rovnako obľubuje hry vo vani. Pre dieťa počas tohto obdobia je veľmi dôležitý dotyk blízkych osôb – pohladenie, objatia, pusinky apod. Dieťa týmto spôsobom získava istotu rodičovskej lásky a samo sa učí ju prejavovať.

Každé dieťa je iné

Pamätajte však, že každé dieťa je iné. Nikdy nie je dobré porovnávať svoje batoľa s ostatnými. Ako rodič sa snažte vytvoriť pre svoje dieťatko zdravé prostredie, poskytnite mu rozmanitosť podnetov a vychutnávajte si sledovanie vášho batoľaťa  pri jeho objavovaní  sveta okolo neho.

Pokračujte v každodennom čítaní s dieťaťom. Výhody spoločného čítania sú veľmi veľké a priamo súvisia so všetkými spôsobmi zdravého kognitívneho vývinu v nadchádzajúcich mesiacoch a rokoch.

Vaše dieťa vo veku 15 mesiacov by malo byť schopné:

 • samostatne a dobre chodiť;
 • vychádzať po schodoch s pomocou rúk;
 • vysloviť aspoň 5 slov – ale stačí aspoň jedno;
 • prezerať si knihy a otáčať stránky samostatne;
 • smiať sa na veciach, ktoré ho bavia;
 • hrať sa s hračkami, ktoré sa tlačia alebo ťahajú;
 • zohnúť sa po nejaký predmet a znovu sa postaviť.

Vaše dieťa vo veku 15 mesiacov môže byť schopné:

 • kráčať a aj bežať – aj keď ešte len tak kolísavo;
 • vychutnávať si spev;
 • hovoriť „nie“ a súčasne aj krútiť pri tom hlavou;
 • postupovať podľa jednoduchých pokynov;
 • používať lyžicu a vidličku;
 • piť z hrnčeka;
 • čmárať ceruzkou;
 • ukázať na časti tela, ktoré sú pomenované;
 • ukázať na hračky, s ktorými sa chce hrať;
 • ukázať na predmety, ktoré chce;
 • napodobňovať rôzne činnosti;
 • napodobňovať zvuky zvierat a vecí;
 • otáčať stránky v knihe;
 • vyliezať na stoličku;
 • postaviť na seba 2-3 kocky.

Vaše dieťa vo veku 15 mesiacov by mohlo byť schopné:

 • behať;
 • ťahať hračky za sebou na povrázku, prípadne ich tlačiť pred sebou;
 • zobliecť si časti oblečenia;
 • počúvnuť zložitejšiu inštrukciu – napr. zober hračku a zanes ju do izby;
 • kŕmiť bábiku.

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: