17. mesiac života dieťaťa

Medzi 16. a 19. mesiacom sa deti zdokonaľujú v zručnostiach, ktoré začali získavať – chôdzi, behu, dvíhaní predmetov, lezení na stoličky a cez prekážky.

Psychomotorický vývin dieťaťa vo veku 17 mesiacov

Niektoré detičky sú obratnejšie, iné sú lepšie v sociálnych zručnostiach apod. Mobilita vášho batoľaťa sa za posledné mesiace dramaticky zvýšila.

Teraz dokáže chodiť bez pomoci a pravdepodobne si ľahne, sadne, aby preskúmalo niečo na podlahe, a opäť sa postaví a bude stáť bez pomoci. Je neustále v pohybe.

Niekedy sa zdá akoby ešte aj v spánku sa hýbalo a nemalo pokoj. Už teraz zbožňuje vyliezať na veci, prekonávať prekážky, schody budú výzvou, ktorú je potrebné zdolávať stále znovu a znovu – aj keď sa ešte stále bude musieť pridržiavať buď zábradlia, ruky alebo samotných schodov. Nábytok sa stane ďalšou príležitosťou a výzvou.

Dieťa sa začne pokúšať vyliezať z detskej postieľky, preto ak je polohovateľná bude potrebné dať matrac nižšie prípadne umiestniť postieľku k posteli, aby vzdialenosť od zeme bola nižšia ak sa dieťatku podarí preliezť ohrádku.

Už sa vám môže zdať, že sa u dieťaťa vyhranila lateralita – že viac chytá predmety do pravej alebo ľavej ručičky, ale tento proces ešte nie je ustálený.

Mozog sa stále vyvíja a preto potrvá ešte niekoľko rokov, kým voľba strany bude jasná. Preto dieťa bude používať obe ruky striedavo alebo súčasne na všetko – na hru, stolovanie, ukladanie apod.

 

 

Menia sa moje chute

Rovnako nastala zmena aj v preferenciách jedla. Donedávna vaše dieťa s radosťou jedlo, čo ste mu dali. Teraz môže vykazovať silnú nechuť k niektorým jedlám, ktoré mu ešte nedávno chutili.

Podľa určitých výskumov bolo dokázané, že u malých detí rozhoduje textúra jedla pred vôňou alebo chuťou. Preto môžu deti niektoré zo skôr obľúbených jedál odmietať. Dieťatko oveľa výraznejšie vyjadruje svoje sympatie a antipatie k veciam aj ľuďom.

Prežívanie a emócie vo veku 17 mesiacov

V niektorých prípadoch to môže vyústiť do záchvatov zlosti, ktoré môžu byť namierené voči veciam, ale aj voči rodičovi. Nemusí byť výnimkou, že dieťa nedokáže svoju zlosť zvládnuť a fyzicky napadne a bije mamu. Nie je to preto, že by ju nemalo rado, jedná sa o neschopnosť zvládnuť emócie.

V takýchto prípadoch je najlepšie dieťa buď pevne objať – tak aby neublížilo ani sebe ani nikomu inému a len ho ticho upokojovať. Rozhovor o tom má prísť až neskôr. V afekte dieťa nepočúva, nerozmýšľa len koná.

Agresívne správanie zo strany rodiča ako odpoveď môže vyvolať ešte agresívnejšiu reakciu zo strany dieťaťa. Rovnako sa pri záchvatoch zlosti môže vyskytnúť stav, že sa dieťa nedokáže nadýchnuť.

V tom prípade je potrebné urobiť niečo nečakané, aby sa dieťa z afektu vytrhlo a zase rozhovor nasleduje až potom. Rovnako sa môže už stať to, že dieťa úplne zámerne odmietne poslúchnuť, čo ste povedali. Takýmto spôsobom skúša hranice, ktoré ste ako rodič postavili.

Stanovenie hraníc je pre vývoj dôležité

Preto je veľmi dôležité, aby ste ako rodič stanovili hranice tak, aby ich dodržiavanie bolo nevyhnutné. To znamená, že Vaše nie musí byť premyslené a nie len tak bezmyšlienkovito povedané. Ak ide o neposlúchnutie niečoho, čo nie je dôležité zvážte, či stojí za to, aby to bolo zdrojom konfliktu medzi vami – napr. ak si dieťa nechce obliecť zelený sveter, ale červený.

Existujú len tri nevyhnutné situácie, kedy je potrebné povedať nie a dodržiavať ho:

 • Ak dieťa chce urobiť niečo, čím si môže ublížiť – chce sa dotknúť horúceho hrnca, siaha na plameň ....
 • Ak správanie dieťaťa vedie k ublíženiu druhému – dieťa hádže hračky na pieskovisku, bije niekoho ...
 • Ak správanie dieťaťa môže spôsobiť skutočnú škodu – kreslenie voskovkou po stene, rozbitie elektrospotrebiča...V týchto prípadoch je konfrontácia potrebná a je potrebné dodržať „nie“.

Dieťa sa naučí, že niektoré správanie nie je tolerované a niektoré hranice nie je možné prekročiť. Ďalším dôležitým pravidlom, ktoré si rodič musí osvojiť je „opakovať, opakovať, opakovať“.

Niekedy si budete pripadať ako gramofónová platňa, ale bez toho sa to nezaobíde.

Čo najradšej robím alebo Obľúbené činnosti dieťaťa v 17. mesiaci

Najčastejšie a najobľúbenejšie činnosti dieťatka v tomto mesiaci sú hry so zvukom a slovné činnosti. Dieťa obľubuje jednoduché melódie a riekanky, ktoré stimulujú rozvíjanie reči.

Tieto môže počúvať stále dookola. Dieťatko obľubuje rozprávať sa s Vami – preto je veľmi dôležité používať pri tom dospelú reč a nie opakovať detské slová. Ďalšou činnosťou, ktorú dieťatko obľubuje sú pohybové hry.

Tie zabezpečia, že prebytočná energia dieťaťa sa vybije pri činnosti. Takéto sú hry na schovávačku – tu je dôležité, aby ste zabezpečili všetky aj najmenšie otvory pretože sa dieťa môže ľahko niekde zaseknúť. Rovnako obľúbenou je naháňačka.

Tiež môžete vytvoriť doma prekážkovú dráhu, ktorú musí dieťa prekonávať, čím sa rozvíja jeho koordinácia a svaly. Ďalšia vec na ktorú je potrebné dávať pozor je nedostatok koordinácie u dieťaťa – často sa môže stať, že dieťa vlezie pod stôl a postaví sa skôr ako vylezie von, čím si opakovane buchne hlavičku – nedokáže odhadovať vzdialenosti.

Začína obdobie, kedy dieťa začína rado vyrábať veci, preto môžete spoločne začať vyrábať rôzne ozdoby, lepiť, vytrhávať, farbiť apod. Jasným favoritom stále zostávajú nádoby a formičky na pieskovisko a do vody, ktoré môže opakovane napĺňať a vyprázdňovať.

Čoho je potrebné sa vyvarovať?

Tým, že je dieťa takéto pohyblivé rodičia sa často utiekajú k alternatívnym výchovným prostriedkom, ktoré aj keď môžu zvýšiť informovanosť dieťaťa o svete paradoxne ho izolujú od jeho sociálneho prostredia.

Týmito výchovnými prostriedkami sú televízia, počítač, tablet, telefón. K týmto prostriedkom sa rodičia uchyľujú najmä vtedy, keď už nemajú energiu na hru.

Dieťa pri sledovaní rozprávok a detských programov často stíchne, ale oveľa viac býva zaujaté reklamami. Média pôsobia na deti utlmujúce a znecitlivujúco a izolujú ich od získavania skúsenosti s okolitým svetom. Znižujú tiež čas, ktorý trávia a môžu tráviť rodičia spolu deťmi.

Ak teda necháte dieťa sledovať nejakú rozprávku je potrebné, aby ste ju sledovali s dieťaťom a potom sa o nej rozprávali. Znovu veľmi dôležitým činiteľom je tu telesná blízkosť medzi vami.

Média ponúkajú hotové informácie a tým zabraňujú dieťaťu aktívne ich analyzovať a aplikovať, čím sa rozvíja inteligencia dieťaťa. Rovnako dieťa pre svoj vývin potrebuje využívať všetky zmysly – nielen zrak a sluch.

Neposkytujú príležitosť pre riešenie problémov a rozvíjanie fantázie a predstavivosti. Formou médií sa nerozvinie sociálna interakcia a reč a dieťa sa nenaučí nadväzovať medziľudské vzťahy.

A práve v 17. mesiaci nastáva čas, kedy je potrebné posilniť sociálny a emocionálny vývin dieťaťa a poskytnúť príležitosť stretávať sa s inými deťmi a spoločne sa hrať s nimi. Dieťa sa učí začleňovať sa do kolektívu ostatných detí.

Ako rastiem v 17. mesiaci života?

Počas druhého roku života dieťaťa sa jeho rast spomaľujú – za celý rok vyrastie približne o 5 – 7,5 cm. Priemerná výška je asi 81 – 89 cm. Dieťa váži asi 10 -13 kg a mesačne by malo pribrať asi štvrť kila. Pulz dieťatka je rýchlejší ako pulz dospelého človeka – približne 80 – 110 tepov za minútu.

Rovnako sa mu rýchlo prerezávajú nové zúbky. Mení sa tvar tela – a proporcie začínajú pripomínať dospelého človeka, avšak vzhľadom na vyššie posadené ťažisko je bruško stále vypuklé a chrbátik ohnutý.

Reč dieťatka v 17. mesiaci života

Reč dieťaťa v 17. mesiaci je ešte tzv. holofrastická – to znamená, že jedným slovom vyjadruje celú myšlienku a záleží na modulácii slova a môžu už spájať aj dve slová súčasne – ham môže znamenať, že je hladný, že chce jesť sám apod.).

Chápe už reciprocitu konverzácie – to znamená, že potrebuje partnera v komunikácii – vedie dialóg. O sebe ešte hovorí v 3. osobe.

Teší ho spoločnosť dospelých ľudí – dáva im prednosť pred deťmi. Vzhľadom na osamostatňovanie sa a ako prejav nezávislosti sa pokúša samé sa umývať, rovnako sa snaží pomáhať pri obliekaní – dvíha ruky, nohy apod.

Nezabúdajte, že vaše dieťa je jedinečné a originál. Jeho jedinečnosť sa prejavuje v jeho správaní a v jeho osobnosti. Nedovoľte, aby niekto porovnával Vaše dieťa s inými, prípadne ho kritizoval pred ním. Vaše dieťa potrebuje cítiť, že je milované také aké je, že je bezvýhradne prijímané.

Dieťa vo veku 17. mesiacov by malo vedieť:

 • spájať 2 slová – ešte ham, tata poď ...
 • chodiť a skúmať
 • vychutnávať si jazdu na hračkách – autíčka, odrážadlá apod.
 • reagovať na jednoduché požiadavky zo strany rodičov
 • vychutnávať si hru
 • piť z hrnčeka bez rozliatia

Dieťa vo veku 17. mesiacov by pravdepodobne malo byť schopné:

 • používať pravidelne určité slová
 • preferovať určité jedlá pred inými
 • zoradiť hračky podľa farby – vyberá rovnakú farbu
 • postaviť vežu z 2 – 3 kociek
 • behať
 • vyliezať na stoličku a ešte vyššie
 • chodiť po schodoch
 • ukázať časti tela – na sebe ale aj na rodičovi
 • ťahať hračky za sebou alebo ich tlačiť
 • zobliekať sa
 • pomáhať pri obliekaní

Dieťa vo veku 17 mesiacov by mohlo dokázať:

 • hovoriť zreteľne
 • spájať viac slov dohromady
 • umývať si s pomocou zúbky
 • ukázať prstom na dva predmety (kde je mačička a psíček?)
 • postaviť vežu zo 4 kociek
 • chodiť dozadu
 • jazdiť na odrážadle samostatne
 • spájať slová
 • hádzať balón
 • kopnúť do balóna smerom k rodičovi

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: