18. mesiac života dieťaťa

Vaše dieťa Vás neprestane prekvapovať. Nielenže jeho fyzický vývin je úžasný - dokáže samostatne chodiť, snaží sa behať, chodiť po schodoch, cúvať a pod., ale súčasne nastáva ohromný vývin aj v kognitívnej oblasti. Dieťa sa učí nové slová, reaguje na jednoduché príkazy, je vnímavejšie, hravejšie a neustále Vás niečím prekvapuje.

Fyzický vývin  dieťaťa vo veku 18 mesiacov

Jeho zvyšujúca sa fyzická obratnosť znamená, že batoľa dokáže pravdepodobne držať pohár a piť z neho, bez toho, aby čokoľvek rozlialo, rovnako ho dokáže položiť na stôl bez rozliatia. Bude tiež schopné zdvihnúť malé predmety a umiestniť ich do inej väčšej nádoby a potom ich znova vytiahnuť.

Jemná motorika sa rozvíja prostredníctvom hier a hračiek – ako napr. triediče tvarov, drevné vkladačky, hanojské veže apod. Dieťa začne prejavovať svoj umelecký talent a začne vytvárať vzory s prstovými farbami.

Čo sa týka pasteliek bude prevažovať preferencia jednej príp. 2 farieb – výrazných – napr. čierna a červená.

Práve v oblasti jemnej motoriky a reči sa najvýraznejšie prejaví progres vo vývine v druhom roku života. Teraz, keď je nezávislejší a môže samostatne chodiť a získavať informácie a skúsenosti svojím vlastným spôsobom môže prejavovať väčší záujem o to, aby bolo s inými deťmi.

Sociálne a komunikačné zručnosti vo veku 18 mesiacov

Ale aj napriek tomu aktívne vytváranie vzťahov s inými deťmi je nepravdepodobné – dieťa sa dokáže hrať s ostatnými vtedy ak je dospelý človek prostredníkom v hre.

Z hľadiska rozvíjania sociálnych a komunikačných zručností pokračuje u dieťaťa obdobie oslovovania seba samého svojím menom a hovoriť o sebe v 3. osobe.

Detičky už vedia používať 15 a viac slov a dokážu ich vysloviť jasne. Rovnako ich spájajú do jednoduchých slovných spojení. Tiež dokáže počúvnuť jednoduché pokyny ako napr. dones svoj pohár, kde sú topánky apod.

Pre rozvíjanie slovnej zásoby je dôležité, aby ste podporovali reč dieťaťa – to znamená, ak dieťa povie niečo nesprávne vyhýbame sa slovu zle povedané a namiesto toho chválime jeho úsilie rozprávať a opakujeme po ňom vetu správnym spôsobom, aby si dieťa uvedomilo ako má melódia vety znieť. Pre dieťa totiž veta, ktorú vyslovujeme znie ako jeden zvuk – nedokáže v nej odlíšiť jednotlivé slová.

Typické pre dieťatko v tomto veku je jeho majetnícke správanie – často opakuje a vyslovuje slovo „moje“ a má problémy o niečo sa deliť. Často aj keď niekomu niečo dá ihneď mu to berie naspäť.

Dieťa si rado prezerá fotky členov rodiny – vytvorte mu album z fotiek aj s ním samým a často sa rozprávajte o týchto ľuďoch – tieto príbehy si dieťa bude samé vyžadovať a pochopí tak aj svoje miesto v rodine.

Dieťa si už uvedomuje seba samého a vyvíja sa jeho ego, ale aj napriek tomu sú rodičia jeho bezpečným prístavom a kontroluje ich prítomnosť a utieka sa k nim, aby ho ochránili.

Stimulácia a rozvoj pozornosti vo veku 18 mesiacov

Dieťa už dokáže pochopiť, že predmet, ktorý sme schovali pred ním existuje ďalej a ide ho zobrať. Ak niečo však schováme, keď to dieťa nevidí neuvedomuje si to. Takýmto spôsobom môžeme obmieňať zásobu hračiek dieťaťa – nadbytok hračiek vedie u dieťaťa skôr k tomu, že nevie s čím sa má hrať, preto rodičia môžu hračky odložiť a o mesiac vymeniť za iné hračky – tak stimulujú pozornosť a záujem dieťaťa.

Vyvarujeme sa však schovávaniu hračiek a predmetov, na ktoré je dieťa citovo viazané – napr. tie, ktoré mu pomáhajú zaspať. Ďalšou hrou, ktorá je typická pre tento vek je hra na ako – napr. kŕmi bábiky, opravuje dvere, reže pílkou ...

Dieťa zostáva stále veľmi zvedavé a všetko ho zaujíma. Rado sa chodí chváliť rodičom s tým, čo dokázalo a vyžaduje rodičovskú pozornosť pri hre a aby ho sledovali. Rodičia sú pre neho vzorom sociálneho správania.

Veľa svoje dieťa chváľte – za všetko, čo sa dá a hovorte mu, že ho máte radi.

Pozornosť dieťaťa je ešte veľmi rozptýlená – niekedy nevydrží pri činnostiach ani minútu a niekedy sa zdá byť niečím úplne fascinované a akoby „zamrzne“ na mieste. Dokáže už triediť hračky podľa určitého kritéria – farby, druhu – ale len podľa jedného. Predmety využíva aj na iný účel ako sú určené – napr. hrnček môže predstavovať loď, lyžica lietadlo apod.

Rado sa hráva s plastelínou, maľuje s prstovými farbami, bavia ho prechádzky, na ktorých sa často zastavuje a zohýba sa, aby si niečo prezrelo, často si sadá, aby predmety preskúmalo bližšie.

Berie všetko do rúk – a často do úst, pretože poznávanie dieťaťa je všetkými zmyslami. Prechádzky sú len tak bez cieľa a bez zámeru – nedokáže ešte poznať smer a orientovať sa.

Hra v živote najmenších
Prečítajte si tiež:

Hra v živote najmenších

Spánok dieťaťa vo veku 18 mesiacov

Cez deň spí jeden krát – väčšinou poobede. Často jeho prebúdzanie je postupné a potrebuje pokoj, aby sa prebudilo. Netreba sa ponáhľať a byť moc aktívny.

Večerné zaspávanie môže byť trochu problematické – dieťa môže začať vyžadovať, aby boli dvere pootvorené, aby bolo rozsvietené svetlo apod. toto mu dáva pocit bezpečia.

Režim spánku ma cca 10 -12 hodín. Niekedy sa môžu vyskytnúť problémy, že dieťa je večer viac hyperaktívne – má veľa energie, čo sa môže prejaviť tým, že poskakuje, vstáva v postieľke, kričí na mamu, chce piť, potom na wc, spieva si, hrá sa s vankúšom alebo perinou, plače apod.

Aj v tomto prípade pomáha dodržiavať vytvorený predspánkový rituál. Dieťa môže mať tiež pred spánkom veľa požiadaviek – napr. chce ešte jednu rozprávku, obľúbenú hračku, vankúšik, ruku.

Prežívanie a emócie vo veku 18 mesiacov

Veľmi otvorene vyjadruje svoju náklonnosť k ostatným a tiež aj svoj hnev. Často napodobňuje výrazy a správanie ostatných ľudí – nerozumie ešte tomu, čo je žiaduce a zdvorilé a čo nie – stále sa to učí. Ešte sa občas môže vyskytnúť nejaký príznak separačnej úzkosti, ale tá už pomaly ustupuje.

V tomto období je veľmi dôležité pamätať ešte na dôsledky stresu. Stres nie je len niečo čo postihuje rodičov dieťaťa, ale prenáša sa aj priamo na neho. Ak si uvedomíte ako pôsobí stres na Vás uvedomte si, čo dokáže urobiť s Vaším dieťaťom.

Súčasná doba núti dieťa veľmi rýchlo sa vyrovnávať s odlúčením od rodiča – matky idú do práce ešte skôr ako dieťa stačilo prekonať separačnú úzkosť – a s ďalšími znepokojujúcimi situáciami. Nakoľko dieťa nechápe kauzálne vzťahy, nerozumie tiež, prečo je potrebné sa ponáhľať, prečo mam kričí aj keď nič nerobilo.

Tento typ časového stresu dieťa môže pociťovať ako osobné odmietnutie. Dôsledkom stresu môže byť spomalenie vývinu dieťaťa – po fyzickej, psychickej aj emocionálnej stránke.

Malé dieťa nedokáže povedať, čo ho trápi a spolieha na rodiča, že na to príde. Rodič, ktorý je zaneprázdnený nemá priestor na to, aby sa týmto zaoberal. K najčastejším dôsledkom stresu býva utiahnutosť dieťaťa, nespavosť, problémové správanie, nesústredenosť, znížená imunita apod.

To neznamená, že rodič nemá robiť nič iné ako sa venovať dieťaťu. Čas, ktorý si rodič vyhradí pre dieťa má venovať len jemu – nemá popri tom smskovať, telefonovať, riešiť iné pracovné problémy. Ak chodíte do práce vychutnajte si čas so svojím dieťaťom a neberte ho len ako ďalšiu záťaž.

V tomto období je už dobre, aby dieťa malo svoj „pracovný kútik“ niekde, kde má svoje farbičky, pastelky, plastelínu apod. Malý stolík, na ktorom robí všetky tie veci, ktoré ho bavia. Tým sa tiež kladie základ pre ďalšiu prácu dieťaťa.

Dôležitý medzník neurologického vývinu

Ide o tzv. prekročenie stredovej čiary. Dieťa je schopné ak mu rodič podá hračku a ono už jednu drží preložiť si ju do druhej ruky a zobrať si aj tú ponúkanú.

Prípadne ak drží hračky v oboch rukách a niekto mu ponúka ďalší predmet jednu z hračiek je schopné odložiť na zem alebo na kolená – ak sedí – a zobrať si ho. Rovnako má tendenciu ukazovať predmety a svoje hračky druhým ľuďom, aby si ich pozreli – a potom si ich berie od nich späť.

18. mesačné dieťa by malo byť schopné:

 • povedať približne 15 slov
 • nakŕmiť sa lyžicou
 • dobre behať a kráčať
 • dobre čmárať
 • užívať si lezenie
 • vyliezť na nízku stoličku
 • ukázať na to, čo chce

18. mesačné dieťa by pravdepodobne malo dokázať:

 • spájať slová, ktoré pozná dohromady
 • neustále poskakovať
 • zobliekať si niektoré kusy oblečenia
 • vyberať si oblečenie
 • behať
 • postaviť vežu zo 4 kociek
 • ukázať na časti tela – svojho aj rodiča
 • jazdiť na odrážadle
 • ukázať na obrázku viac ako jeden predmet – väčšinou dva
 • chodiť naspäť – cúvať;kopnúť do lopty naspäť
 • hrať hry akože
 • chodiť po schodoch s pridržaním

18 mesačné dieťa by mohlo dokázať:

 • naučiť sa chodiť na nočník
 • kresliť kruhy
 • porozumieť komplikovanejším inštrukciám
 • pomenovať obrázky
 • hodiť loptu smerom k vám
 • spájať slová
 • používať 50 a viac slove

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: