Ideme upratovať! Kedy je dieťa dostatočne veľké na to, aby pomáhalo?

PhDr. Andrea Baranovská PhD. | 6. január 2022
Ideme upratovať

Paradoxne, domáce práce sú často samotnými rodičmi považované za niečo zaťažujúce, otravné a na poslednom mieste rebríčka „zábavných“ činností. A tento postoj potom neverbálne (a často nevedome) prenášajú na svoje deti.

Prečo deti nechcú pomáhať?

1. Neznášajú domáce práce 

Preberajú postoj od svojich rodičov, ktorí domáce práce považujú za nudné. Ak sa to týka aj vás, uvedomte si, že aj domáce práce sú o spojení a uznaní, je to vzájomne strávený čas a zážitky, ktoré spolu máte. Upratovanie môže byť zábava rovnako ako výlet. 

2. Rodičia ich k tomu nepustia

Aj vy patríte k rodičom, ktorí odháňajú deti alebo ich nechajú sa hrať, kým upratujú, či tak robia, až keď už deti spia? Tento postoj je potrebné zmeniť hneď od začiatku – upratovanie je o naučení životným zručnostiach.   

3. Nedokončia prácu poriadne 

Neočakávajte, že dieťa bude perfektné v tom, čo robí, ani to, že to spraví tak dobre ako vy. Cvik robí majstra. Dieťa sa zlepšuje postupne, na začiatku nedostatok skúseností nahrádza nadšením a hlasným prejavom. Ale pokiaľ je odrádzané alebo opravované, postupne jeho motivácia pomáhať klesá. 

ideme upratovať

Ak chcete vychovať zo svojho dieťaťa zodpovedného človeka, práve pomoc pri domácich prácach je jednou z možností, ako sa to môže naučiť. Vyhýbajte sa však vyžadovaniu pomoci, vyjednávaniu, odmeňovaniu za pomoc ap., pretože to demotivuje a znižuje jeho vnútornú motiváciu. Vzájomné pomáhanie je časom, ktorý trávite so svojím dieťaťom a je to plnohodnotne strávený čas, v ktorom dieťa zlepšuje svoje zručnosti, získava pocit uspokojenia z dobre vykonanej práce a buduje sa v ňou pocit spolupatričnosti. 

Činnosti, ktoré zvládnu deti

2 – 3-ročné 

 • odkladanie hračiek
 • ukladanie kníh do poličky
 • odhodenie špinavého oblečenia do koša
 • triedenie vecí
 • utretie rozliatej tekutiny
 • odkladanie oblečenia, riadu, hračiek
 • miešanie ingrediencií v hrnci pri varení

4 – 5-ročné 

 • nakŕmiť zvieratko
 • ustlať si posteľ
 • poliať kvety
 • prestrieť a upratať stôl
 • pripraviť jednoduché občerstvenie
 • roztriediť ponožky
 • utrieť prach
 • vybrať si oblečenie
 • priniesť veci z auta
 • vymeniť toaletný papier
 • odpratať sneh
 • pomáhať s prípravou jedla – pod dohľadom

Ako naučiť deti doma pomáhať?

1. Vyberte činnosti, ktoré sú adekvátne veku a schopnostiam dieťaťa.

Príliš ťažké alebo nebezpečné úlohy môžu byť frustrujúce a odradia ho. Práce, ktoré sú príliš ľahké, môžu byť zasa nudné.

2. Začnite s jednoduchými domácimi prácami

– vy ich síce spravíte rýchlejšie a lepšie ako vaše dieťa, ale cieľom je zapojiť ho do chodu domácnosti a dať mu pocit, že tam patrí. Domáce práce by mali odrážať spoločnú činnosť – prestieranie stola, upratovanie ap.

3. Robte to spoločne, kým to dieťa nezvládne samo.

4. Prejavujte záujem aj počas vykonávania činnosti a pochváľte ho za konkrétne úkony. 

5. Využívajte skôr sociálne odmeny

– pohladenie, úsmev, objatie, pochvalu – ako materiálne. Nimi dávate najavo, že má dieťa vždy očakávať niečo za svoju pomoc. 

Čím skôr začnete deti zapájať do práce v domácnosti, tým lepšie pre vás aj pre ne. Malé úlohy im dávajú pocítiť, že sú súčasťou domácnosti a naučia sa rešpektovať a vážiť si svoj domov. Je to tiež príležitosť osvojiť si nové zručnosti. Niekedy je ťažké na to myslieť – veď drobček má len tri rôčky, ale nikdy nie je príliš skoro... 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: