(Ne)povinné čítanie pre rodičov: 4 zistenia o rozdelení domácich prác

Mgr. Jana Caban | 12. máj 2020
Domáce práce

Budete prekvapení, ako na tom záleží.

Podľa ankety centra Pew Research je férové rozdelenie domácich prác považované za kľúčové pre úspešné manželstvo (medzi ďalšie najlepšie zdroje neustále patrí uspokojujúci sexuálny život).

Čo však presne znamená férové? A mení sa rozdelenie práce v priebehu času?
Tu sú štyri zistenia o rozdelení domácich prác zverejnené na portáli psychologytoday.com, ktoré naznačujú, že hlavnú úlohu tu zohrávajú vnímanie, porovnávanie sa a zmeny v rolách vo vzťahu.

1. Páry sa nie vždy zhodnú na tom, ako je to  s rozdelením práce. 

V jednej klasickej štúdii s 37 manželskými heterosexuálnymi pármi  vedci požiadali členov dvojíc, aby podali správu o domácich prácach v rámci svojho manželstva. Práce boli rozdelené na rôzne činnosti, ako je napríklad príprava raňajok alebo rozhodovanie o hospodárení s peniazmi.
Domnievali sa, že každý partner vykázal svoj podiel na domácich prácach a partnerov podiel. Zistili však, že priemerná suma bola vyššia ako 100%, čo naznačuje, že každý partner preceňuje svoj vlastný podiel. Ľudia tiež uviedli výrazne viac príkladov toho, ako oni sami prispievajú do  vzťahu, ako príkladov, ktorými prispievajú ich partneri.
Toto zistenie je príkladom egocentrickej zaujatosti - pre ľudí je oveľa ľahšie vidieť a spomenúť si na svoj vlastný podiel. Naopak, pravdepodobne zabudnú alebo opomenú veľa situácií a príkladov, ktorými do vzťahu prispieva ten druhý.

2. Vnímanie spravodlivosti nie je vždy založené na porovnaní sa so svojim vlastným partnerom. 

Vedci z Japonska, krajiny s konzervatívnymi rodovými hodnotami, zistili, že vnímanie spravodlivosti u japonských žien závisí od sociálnych porovnaní mimo páru. V štúdii 1 496 vydatých žien vnímanie spravodlivosti u žien záviselo od ich pozorovania ostatných s podobnými životnými okolnosťami.
Čím viac videli ostatných, ktorí robia viac domácich prác ako ony, tým viac sa cítili, že ich situácia je fér, a tým šťastnejšie boli, že je to tak. Platilo to aj pre ženy, ktoré neuznávali tradičné rodové hodnoty.

3. Zdá sa, že rodičovstvo mení rozdelenie práce vo vzťahu. 

Vedci sledovali 182 heterosexuálnych párov  (obaja v páre boli zamestnaní) v období pred  a po narodení prvého dieťaťa. V období pred narodením dieťaťa, muži a ženy v tejto štúdii trávili relatívne podobné množstvo času prácami v domácnosti.

Deväť mesiacov po narodení dieťaťa trávili ženy podstatne viac času prácou v domácnosti, ako aj viac času všetkými úlohami súvisiacimi so starostlivosťou o dieťa. Muži trávili viac času platenou prácou pred narodením dieťaťa, aj po ňom.
/Odhady pred pôrodom sa robili počas tretieho trimestra, takže je možné, že to neodráža typické rozdelenie práce, keď ženy nie sú tehotné ./

4. Ľudia môžu nadhodnotiť, koľko času trávia úlohami v domácnosti a starostlivosťou o deti. 

Ďalším zaujímavým nálezom z tejto štúdie bol rozdiel medzi tým, koľko času vnímali, že strávili úlohami, a časom, ktorý nimi skutočne strávili. Všetci účastníci odhadli počet hodín, ktoré strávili prácou v domácnosti a starostlivosťou o deti. Potom skutočne sledovali svoj čas za dve 24-hodinové obdobia (pracovný deň a deň voľna).
Výsledkom bolo, že ľudia mali tendenciu výrazne preceňovať, koľko času trávia prácou v domácnosti a starostlivosťou o deti. Napríklad pred narodením dieťaťa, muži aj ženy, strávili prácami v domácnosti asi 14,5 hodiny, odhadovali však, že strávili 21 až 22 hodín.

Po narodení dieťaťa ženy strávili okolo 13,5 hodiny prácou v domácnosti, ale podľa svojich odhadov strávili okolo 27 hodín. Muži prácami v domácnosti strávili asi 9,5 hodiny a odhadovali, že strávili asi 35 hodín. Pokiaľ ide o starostlivosť o deti, ženy odhadovali, že nimi strávili 21,8 hodiny, ale v skutočnosti strávili 8,4 hodiny. Muži odhadovali, že strávili starostlivosťou o deti asi 14 hodín a uviedli, že v skutočnosti strávia takto 7,7 hodiny.  

Väčšina výskumov v oblasti rozdelenia práce vo dvojiciach sa zamerala na rodové rozdiely v heterosexuálnych pároch, vzhľadom na to, ako to bolo s rozdelením prác v minulosti historicky. Vedci sa však čoraz viac zaoberajú rozdelením prác aj u párov osôb rovnakého pohlavia , kde rodové normy nehrajú rovnakú úlohu.

Tieto štúdie majú tendenciu poukazovať na to, že rozdelenie práce je spravodlivejšie medzi pármi osôb rovnakého pohlavia, ale nerovnosť sa stáva výraznejšou, keď jeden partner zarába viac, najmä u párov s deťmi.

Ako ovplyvňuje COVID-19 rozdelenie domácich prác?

Pandémia COVID-19 vytvorila pre mnoho párov zásadný prechod, pretože obaja partneri trávia viac času doma, niektorí bez práce, iní pracujú z domu. Ako táto zmena ovplyvnila rozdelenie práce medzi pármi? Očakávajú páry, keď sú obaja partneri doma, rovnomernejšie rozdelenie práce? A dosahujú to?

Toto sú niektoré z otázok, ktoré sa doktorka Amie M. Gordon a jej kolegovia pokúšajú odpovedať v štúdii, ktorá skúma, ako sa párové spolužitie mení počas epidémie COVID-19. Počiatočné výsledky naznačujú, že deľba práce sa môže zvyšovať, aspoň pokiaľ ide o páry v ich vzorke.

Ste spokojní s rozdelením prác vo vašej domácnosti? Zmenil príchod vašich detí rozdelenie prác? A zmenila pandémia COVID-19 podieľanie sa na vašom vzťahu? Ak áno, ako?

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: