Prečo je dieťa tak často choré? Pediatrička upozorňuje, že aj stres hrá svoju rolu

MUDr. Katarína Legrand | 12. december 2022
prečo je dieťa tak často choré

V tomto období, keď sú naše deti viac i menej, pravidelne i nepravidelne choré, si asi každý rodič kladie otázku, ako im môžeme pomôcť.

Psychické zdravie a choroba

Asi poslednou a možno aj najťažšie udržateľnou zložkou odolného organizmu je psychické zdravie. U detí môžeme užšie hovoriť o zvládaní emócií, ktoré do veku 6 – 7 rokov prevažujú nad ráciom.

Detský mozog ešte nevie dobre racionálne uvažovať a veľakrát deti reagujú skôr pocitovo, podvedome, emotívne. Nevedia to povedať, nevedia pomenovať, čo cítia. No ak sa necítia dobre, ak sú v dlhodobom ale aj krátkodobom strese, pociťujú úzkosť, smútok, nepohodu, aj ich fyzické zdravie môže byť oslabené. 

Škôlkarske choroby a stres

Škôlkarske choroby nie sú len o tom, že deti sú kontaktné a zrazu sa stretávajú v škôlke s desiatkami iných detí, a tým pádom stovkami iných mikroorganizmov. Deti sú aj smutné, že nie sú s rodičmi. Sú v strese, lebo musia poslúchať pani učiteľky. Sú vyčerpané, lebo sa musia sústrediť na pedagogickú činnosť. Sú nahnevané, lebo im niekto berie hračky.

Sú zrazu celý deň zmietané množstvom emócií, ktoré nemôžu len tak vypustiť na pani učiteľku. Zároveň nie vždy vedia, čo sa s nimi vlastne deje, a potom to popoludní vybuchne pri nás.  A vtedy potrebujú našu pomoc.

Choré dieťa potrebuje našu opateru

Aby sme im pomenovali, čo cítia. Aby sme im porozumeli a prijali ich neistotu či hnev. Aby sme im dovolili vypustiť emočný tlak von (na nás). Lebo aj práca s emóciami, s ich vypúšťaním a nezadržiavaním je súčasťou starostlivosti o fyzické zdravie. Lenže tu sa dostávame k tomu, že často sa to musíme naučiť najprv my.

My sa potrebujeme naučiť pracovať s našimi emóciami, aby sme vedeli byť nápomocní našim deťom. No kým sa to naučíme, veľmi im pomôžeme aj tým, že pri nich jednoducho budeme – už od bábätka, ktoré plače a nevie prestať. A my mu nevieme pomôcť, lebo niekedy to nejde.

Dôležité je však to, aby dieťa vedelo, že v tom nie je samo. Že sme pri ňom, a hoci možno nevieme riešiť jeho problém, sme tu s našou podporou, prijatím a láskou. Lebo aj tie sú nutnou súčasťou starostlivosti o detské zdravie.

MUDr. Katarína Legrand, Pediatrička

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: