Chaos v DUŠI dieťaťa: LÁSKA nie je za odmenu

Marika Koscelníková | 1. Oct 2019
Chaos v DUŠI dieťaťa: LÁSKA nie je za odmenu

Občas ako rodičia hazardujeme s detskou dôverou. Nevedomky vkladáme do dieťaťa obavy: Mama ma bude mať rada len ak...

Potrebujeme byť milovaní bezvýhradnou láskou

Láska je cit, ktorý sa neudeľuje za odmenu. Dôvodom lásky nie je to, že má dieťa modré oči, je krásne, alebo má skvelé výsledky. Máme ho radi, lebo je to jednoducho naše dieťa - jedinečná, neopakovateľná ľudská bytosť. V psychológii sa tejto láske vraví nepodmienečná. 

Potrebujeme, aby nás druhí prijímali takých, aký sme. Máme potrebu, aby sme milovali a boli milovaní tými, na ktorých nám záleží. Máme potrebu patriť niekam a niekomu. 

Najmä malé dieťa pociťuje túto potrebu veľmi silno vzhľadom ku svojej bezmocnosti a závislosti. V rannom detstve je to väzba na matku, alebo materskú osobu - dieťa sa učí, ako svojim správaním pôsobí na niekoho, kto má bezprostredný vzťah k uspokojovaniu jeho fyziologických a emocionálnych potrieb. Postupne si na základe tohto, vytvára vzťah k ostatným ľuďom. 

Zo života

Pri psychologických vyšetreniach "problémových" detí narážajú často psychológovia na ten istý jav. Na otázku -  Kto ťa má podľa teba na celom svete najradšej? - deti odpovedajú: Kamarát Peťo, lebo sa s ním hrám, babka, lebo som u nej cez víkendy...

Ak sa ich opýtajú: A čo mama? Mnohí odpovedia: Mama asi nie, som neposlušný a robím len problémy. Vývoj týchto detí je ohrozený základným prvkom, na ktorom by malo každé dieťa stavať. Láskou a istotu lásky. Neistá vzťahová väzba spôsobuje zmätok. 

laska nie je za odmenu

Nepodmieňujte svoju lásku jeho správaním

Dieťa si často naše výčitky a hrozby môže preložiť po svojom: Som nemožné, mama ma neľúbi, robím len problémy, je zo mňa chorá...nemá ma rada. Malé dieťa nevie, že rôzne vyhrážky, ktoré z nás vypadnú v hneve a amoku ( ak nebudeš poslúchať kúpime si iné dieťa, pošleme ťa do polepšovne...) nemyslíme vážne. Ale pre ne vážne sú.

Je to hazardné zahrávanie sa s ich dôverou. Dieťa naozaj môže pochybovať o láske rodičov - a to je spúšťacím momentom pre mnohé problémy aj v správaní.

Môže dôjsť k paradoxnej situácii - dieťa začne viac hnevať, aby otestovalo, ako veľká je láska rodičov a a aby pritiahlo ich pozornosť. Vlastne chce, aby ho rodičia aspoň potrestali, aby tým uistilo, že si ho všímajú a majú aspoň takto "radi".

Je na nás, aby sme svoje city neprejavovali len vo chvíľach, keď sa dieťa správa "dobre", keď sme s ním spokojní. Je na nás, aby od nás nepočulo: Teraz ťa neľúbim, lebo... Dieťa má vedieť, že naša láska sa nemení, nie je väčšia, alebo menšia, keď nás neposlúcha.

Naša láska je rovnaká, aj keď sa nám nepáči čo robí a hneváme sa na neho za jeho správanie. Koľkokrát sme vypustili z úst niečo, na čo sme neboli ako rodičia hrdí? Stane sa. Detská duša je veľmi citlivá, aj keď sa vám to nezdá. Máme ešte veľa príležitostí prejaviť mu NEPODMIENEČNÚ lásku. Pamätajte na to každý deň.    

Spracované podľa knihy: Rešpektovať a byť rešpektovaný

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: