3. mesiac života dieťaťa

V prvých mesiacoch sa dieťa vyvíja veľmi rýchlo, a tak už v treťom mesiaci života sú veľké individuálne rozdiely medzi deťmi vo vývine i v správaní.

Nie je to však podstatné – pokiaľ bábätko vo vývoji stále napreduje a váš pediater je s jeho pokrokom spokojný, môžete byť spokojná aj vy.

Toľko zaujímavých vecí okolo…

Okolo tretieho mesiaca sa pozornosť dieťaťa začína prenášať častejšie von, do najbližšieho okolia. Čoraz viac sa zaujíma o všetko, čo ho obklopuje. So záujmom a potešením sleduje domáci život, konanie rodičov pri upratovaní, príprave jedla alebo hru starších súrodencov…, všetko mu stojí za pozornosť.

V tomto období sa objavuje spontánny smiech, ktorý dáva spoločnej komunikácii celkom iný rozmer. 

Dieťa v bdelom stave trávi stále viac času v polohe na brušku a v tejto polohe je veľmi rado. A ešte viac, ak je v spoločnosti, pretože rado prijíma podnety zo svojho okolia. Je otvorené všetkému, čo k nemu prichádza, ale nie všetko ho zaujme rovnakým spôsobom.

Je dôležité, ako prebieha jeho prvé stretnutie s novým podnetom, pretože na základe prvého kontaktu si vytvára svoj postoj k novým veciam. Pokiaľ prevažuje pozitívna stimulácia, podporuje to jeho otvorenosť a dôveru k svetu a podnecuje ho k ochotnému prijímaniu nových podnetov, a tým aj k učeniu sa nových vecí.

Čo dokáže dieťa v 3. mesiaci života?

 • Mizne ohnutie končatín – paže sú stále častejšie natiahnuté a ručičky sa stále viac otvárajú.
 • Pohyby dieťatka sa stávajú plynulejšie a vláčnejšie v porovnaní s trhavým pohybom novorodenca. A tiež sú stále viac a viac cielenejšie a zámernejšie.
 • Koncom 3. mesiaca sa dieťa naučí ovládať pohyby hlavy. Už prevláda v dobe bdenia poloha hlavy v strednej polohe. Dieťatko má hlavu otočenú na jednu stranu len v spánku.
 • V polohe na brušku dokáže zdvihnúť dieťa hlavu asi o 90° a udrží ju tak viac ako 10 minút. A tiež dokáže otáčať hlavičku zo strany na stranu v ktorejkoľvek polohe – na chrbte, na brušku.
 • Keď necháme dieťatko „pásť baránky“ v období troch mesiacov sa dokáže vzoprieť na ručičkách bez toho, aby sa dotýkalo lakťami podložky – paže má úplne alebo takmer úplne natiahnuté, takže sú ramená aj horná časť hrude nad podložkou a hlava je vztýčená.
 • Koncom tretieho mesiaca sa dieťa naučí ovládať i svalstvo hornej časti trupu a niektoré deti sa dokážu otočiť z ľahu na chrbte do ľahu na boku.
 • Dieťa fixuje predmet zrakom – oboma očami a dokáže sledovať aj rýchlo sa pohybujúci predmet vo všetkých smeroch. Pohyby očí sú sprevádzané pohybmi hlavy.
 • Tiež dokáže nájsť zdroj zvuku a otáča hlavu tam, odkiaľ zvuk prichádza.
 • Objavuje sa u neho reakcia, ktorou odpovedá na ľudskú reč – začína aktívne mrnkať.
 • Dieťa objavuje ruku rukou – to znamená, že jednou ručičkou často uchopuje tú druhú.

To je moja ruka?!

Ručičky si navzájom  chytá, ohmatáva, hrá sa s nimi. Je to veľmi dôležitý vývinový krok, pretože to znamená, že ruky sú aj aktívne – objavujú, vnímajú a manipulujú, ale  aj pasívne – sú objavované, vnímané a manipulované.

Veľmi skoro potom začne dieťa objavovať ruky aj očami. To je dôležitý krok k tomu, aby sa dieťa začalo objavovať samé seba. Tým, že dieťa objaví svoju ručičku jeho vývin „poskočí“, pretože následne na to sa naučí rýchlo viesť ruku k videným predmetom a uchopiť ich.

Bábätko pevne drží hrkálku, ak mu ju vložíte do ruky. Snaží sa dať si ju do úst, alebo ju chytiť druhou rukou, ale ešte sa mu to veľmi nedarí. Očami pozorne sleduje predmet, ktorý mu ukážete.

 V tomto období slabne pôvodný silný úchop. Dieťa sa už neudrží, keď ho ťaháme za ručičky do sedu (toto "netrénujeme").

Snaha o ovládanie pohybu vôľou

Pohyb dieťaťa v prvých troch mesiacoch je väčšinou nevedomý, založený na reflexoch, čiže automatických pohyboch, ktoré nie sú riadené vôľou.

Postupne sa pridávajú prvé vedomé pohyby ako zdvihnutie hlavičky v polohe na brušku, satie palca, obzeranie si a chytanie si ručičiek, otočenie sa za zvukom, pozorovanie pohybujúceho sa predmetu a pod. Prvý vedomý pohyb do priestoru − pretočenie na bok a na bruško sa objavuje väčšinou až po 3. mesiaci.

Koľko bábätko v 3. mesiaci spí?

V tomto období dieťa spáva približne štyrikrát po hodine až dvoch hodinách počas dňa a v noci asi 10 hodín, väčšinou s dvoma až troma krátkymi prestávkami na dojčenie. Samozrejme, potreby spánku sú u každého dieťatka individuálne.

Vedeli ste… Prečo dojča plače?

Dojčatá používajú plač ako metódu komunikácie so svojimi rodičmi či opatrovateľmi. Priscilla Dunstan (Dunstan Baby Language program, www.dunstanbaby.com) sa počas osemročného výskumu snažila o rozpoznanie rôznych zvukov, aby nám, rodičom, uľahčila život. Tvrdí, že keď bábo pri plači vydáva zvuky napríklad:

 • znejúce ako „neh“ alebo  „nah“, je hladné, -      
 • znejúce ako „eh, eh“, potrebuje si odgrgnúť,
 • zvuk „ou“ znamená, že je unavené,   
 • so slabikami „heh, heh, heh“  to znamená, že sa necíti pohodlne.

Tip MAMA a ja: Trochu režimu neuškodí

Toto obdobie môže byť vhodné na postupné zavádzanie určitého režimu či pravidiel, ktoré sa môžu týkať frekvencie jedenia, spania, bdenia a pod. Na druhej strane je tiež dôležité sledovať správanie dieťaťa a snažiť sa porozumieť tomu, čo prežíva. Aké veci mu spôsobujú potešenie, ktoré naopak nie a či nie je podnetmi veľmi prestimulované.                                                                                                                                                  

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: