Recept na šťastné manželstvo neexistuje, ale...

PhDr. Viola Zlámalová | 20. Nov 2016
Recept na šťastné manželstvo neexistuje, ale...

Iba jeden z partnerov nedokáže zmeniť vzťah na kvalitnejší. Na to sú potrební dvaja.

Partnerský vzťah je asi najzložitejší zo všetkých vzťahov

Každý z partnerov prichádza z iného prostredia, má zafixované iné hodnoty, iný životný štýl, spôsob komunikácie, a navyše občas partneri ani nevedia, čo by mali od vzťahu očakávať alebo čo od partnera vyžadovať.

Niektorí sa nad sebou zamýšľajú, iní žijú len akosi intuitívne. Tí, čo spolu dokážu komunikovať, vyriešia problémy tým, že si ich, "vydiskutujú". Tam, kde komunikácia zlyháva, je to horšie. Iní aj komunikovať dokážu, ale nedokážu slovami vyjadriť problém preto, lebo presne nevedia, v čom tkvie. Niektorí, skôr muži, odmietajú diskusie - už pri prvých náznakoch debatu zastavia. Je pravda, že tam, kde chýba citový vzťah, je každá debata márna.

Iba jeden z partnerov nedokáže zmeniť vzťah na kvalitnejší. Na to sú potrební dvaja.

Vo vzájomnom spolužití muža a ženy zohráva najväčšiu úlohu osobnosť týchto dvoch ľudí a schopnosť ich osobného rastu. Keď sa jeden z partnerov vyvíja, osobnostne a citovo rastie a ten druhý je stále tam, kde bol v čase, keď sa spoznali, skôr či neskôr to prinesie do ich vzťahu krízu.

Vytriezvenie príde, keď sa začne pozerať okolo seba a všímať si, ako žijú iné dvojice - tie šťastnejšie

Ten osobnostne zrelší sa cíti sám - nemá pri sebe rovnocenného partnera, ale "veľké dieťa", ktoré nechápe, čo od neho partner / partnerka vlastne chce. On je spokojný sám so sebou, nevidí v ničom problém, nezamýšľa sa nad sebou a neuvedomuje si svoje detinské správanie. Sám seba vidí úplne inak, než ho vidia ostatní. Často býva urážlivý, vzťahovačný, neprístupný aj tej najmenšej kritike, nedá sa s ním dohodnúť takmer na ničom. Zrelosť toho druhého je slabá na to, aby všetko dokázal stále "ťahať" sám. A potom, od vzťahu očakáva viac, nielen akési "živorenie", prípadne uhladzovanie situácie pred okolitým svetom.

S ohľadom na deti to napriek veľkej nespokojnosti ťahá ďalej. Niekedy upadne do stavu, kedy si myslí, že vlastne takto to má byť. Vytriezvenie príde, keď sa začne dívať okolo seba a všímať si, ako žijú iné dvojice - tie šťastnejšie. Lenže sám nedokáže zmeniť vzťah na kvalitnejší. Na to treba dvoch. A jedného dňa si uvedomí, že život je krátky, tak prečo by si ho mal nechať takto zničiť kvôli niekomu, kto nie je ochotný na sebe pracovať. A rozhodne sa pre rozchod. Ale sú aj takí, ktorí napriek všetkému zostanú, najčastejšie kvôli deťom, a vlastne im takto obetujú celý svoj život.

Prečítajte si aj: Existuje recept na šťastné manželstvo?

V mnohých manželstvách nejde o takú nezrovnalosť v osobnej zrelosti, ale skôr o psychický boj dvoch silných osobností. Vo všetkom spolu súperia, akoby ani neexistoval mužský a ženský princíp. Únavný je vzťah, v ktorom je jeden z manželov príliš závislý na druhom. Nedokáže sa bez neho rozhodnúť, je nesamostatný, vo všetkom sa spolieha na partnera, aj v zodpovednosti. Niet divu, že po niekoľkých rokoch takého spolužitia začne zlyhávať aj ten "silnejší". Je unavený, znechutený a nezvláda už ťahať ten voz, na ktorom sa ten druhý len vezie.

Sú aj také manželstvá, v ktorých si partneri ubližujú nie fyzicky, ale psychicky. Často sa to odrazí na ich zdraví, ale nikdy sa neodhodlajú k rozchodu. Niekedy to vzbudzuje dojem, akoby im také negatívne fungovanie vzťahu vyhovovalo.

Zlý je aj vzťah, v ktorom vládne úplný nezáujem a ľahostajnosť. Každý z partnerov si robí, čo chce, a vlastne ani nevie, či patria k sebe, alebo nie. Je medzi nimi veľká, chladná priepasť. Žijú len tak vedľa seba a obyčajne sa boja rozviesť.

Ani dobré manželstvá nemajú vždy ľahký, bezstarostný, či jednoduchý život, ale ich spolužitie je aj napriek tomu pekné. Ani medzi nimi nie je vždy všetko ideálne, ale dokážu sa naladiť na rovnakú vlnu.

Nie je možné ich vzťah kopírovať, pretože inej dvojici by ich,, štýl spolužitia "možno ani nevyhovoval. Nedá sa preto pripraviť recept na dobré manželstvo, možno len zhrnúť správanie partnerov žijúcich v peknom, dlhodobom vzťahu.

Ako sa správajú tí, ktorým manželstvo klape?

 • vzájomne sa obohacujú, pomáhajú si navzájom osobne rásť a tešia sa z úspechov toho druhého
 • nesúhlasia vždy s tým druhým, upozornia ho na nesprávny názor, či nevhodné správanie
 • pri neúspechu sa navzájom neobviňujú, snažia sa nájsť a odstrániť jeho príčinu
 • každý z partnerov sa zaujíma o život toho druhého, nie je len egoisticky zameraný na seba
 • dokážu sa spolu rozprávať
 • majú nejaký spoločný záujem
 • vzájomne sa rešpektujú - každý má právo na svoje súkromie, tolerujú si navzájom koníčky
 • dokážu sa spolu zasmiať
 • tešia sa jeden na druhého, radi trávia voľný čas spoločne
 • niektoré domáce práce vykonáva i muž, nenecháva všetko na manželke, keď je unavená - pomôže jej
 • v starostlivosti o deti sa dokážu navzájom zastúpiť
 • o spoločných peniazoch rozhodujú spoločne, predovšetkým pokiaľ ide o väčšie nákupy a investície
 • občasná mierna hádka je nevyhnutná, ale nemôže ublížiť
 • krátkodobé odlúčenie ich vzťah utuží
 • vzájomný vzťah stojí na báze priateľstva a schopnosti spolupracovať
 • každý sa dokáže v určitej situácii prispôsobiť tomu druhému, správne fungovanie vzťahu, to je každodenná snaha oboch partnerov
 • nevládne egoizmus, ani strach, ale láska

Dobré spolužitie partnerov prispieva k fyzickému i psychickému zdraviu oboch aj ku zdraviu ich detí.

Prečítajte si aj: Manželstvo po rokoch – oživí ho sex?

Aké je vaše manželstvo? Napíšte nám príbeh vašej lásky... zaujímavé príbehy uverejníme na www.mamaaja.sk! Píšte na twiggy@mamaaja.sk

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: