Dieťa potrebuje vo svojom živote niekoho, kto mu verí

Redakcia | 10. apríl 2024
Dieťa potrebuje vo svojom živote niekoho, kto im verí

Rozdiel medzi deťmi, ktoré to dokážu, a deťmi, ktoré nie, je najčastejšie jeden dospelý, ktorý im veril.

Väčšina mladých ľudí zápasí so zlým alebo nesprávnym sebaobrazom. "Hrajú" sa akúsi porovnávaciu hru a keď vidia, že je niekto múdrejší, krajší alebo bohatší ako oni, sú frustrovaní a cítia sa byť nedostatoční. 

A tých situácii, keď budú o sebe pochybovať, ich stretne v živote veľa. Vtedy je dôležité, aby sa kdesi z ich srdca vydral váš hlas a to, ako im hovoríte, že sú hodnotní takí, akí sú.

Deti potrebujú vo svojom živote niekoho, kto im verí, aj keď si samy neveria. 

Váš hlas a to, čo od vás počujú, deti podrží v ťažkých časoch 

Mark Twain kedysi povedal, že z jednej dobrej pochvaly môže vyžiť dva mesiace, čo nás vedie k otázke: Ako často povzbudzujete svoje deti pochvalou? Veriť vo svoje dieťa znamená viac, než len očakávať  dobré výsledky. Hovorte o jeho prirodzenej dobrote, (aj keď v to dieťa samo nemusí veriť), hovorte o jeho konaní, ktoré prinieslo niekomu radosť a neprenášajte na dieťa vlastné neistoty a obavy. ("Ty si taká maličká, ako si tam poradíš? Matika ti nejde, to bude pre teba ťažká škola. Jój, vysoko rúbeš..., " aj keď sme sa my sami napočúvali v detstve dosť takýchto viet, neposúvajme ich ďalej. Zlomme ten rodičovský skepticizmus a verme svojim deťom.)

Prvé roky života sú pre dieťa veľmi dôležité, pretože v tomto období si formuje svoj obraz o sebe na základe toho, čo počuje od rodičov a z okolia. Už vo veku troch rokov si deti uvedomujú mnoho vecí o sebe samých prostredníctvom komunikácie s blízkymi, a tieto "nálepky", ktoré im "prischnú", ich budú sprevádzať po celý život. Preto je dôležité, aby hlas rodičov bol ten, ktorému deti veria viac, než vonkajším vplyvom.

Tak do nich vložte slová, ktoré ich zdvihnú v ťažkých časoch. 
Tak im darujte pocit, že na nich záleží.
Že sú dôležití a ľúbení. 
Že stoja za to. 

Veriť vo svoje dieťa zahŕňa viaceré aspekty:

  • Očakávajte od svojho dieťaťa to najlepšie.
  • Zamerajte sa na jeho silné stránky, nie na slabosti.
  • Buďte pozitívnym vzorom, ktorý čelí problémom s optimizmom.
  • Prejavujte záujem o to, čo dieťa miluje, a buďte otvorení jeho emóciám.
  • Ponúkajte zmysluplné pochvaly, ale buďte pri tom konkrétni a neskĺznite do preháňania.
  • Naučte dieťa pozitívnej sebaúcte, či už v súvislosti s jeho úspechmi, vzhľadom alebo zručnosťami.
  • Poskytnite bezpečné rodinné prostredie.

Sebaúcta je základnou zložkou odolnosti, a preto využite každú príležitosť, ktorú máte a vtlačte do dieťaťa vieru vo vlastnú hodnotu a schopnosti. Je to neoceniteľný dar. 

Ako mu môže veriť svet, keď mu neveria jeho rodičia? 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: