Disciplína nie je trest: Zásady a hranice dieťa potrebuje

MK | 3. január 2024
Disciplína nie je trest: Zásady a hranice dieťa potrebuje

Dovoliť dieťaťu robiť čokoľvek a kedykoľvek nie je krokom k jeho slobodnému rastu. Ešte nedokáže vyhodnotiť nebezpečenstvo a regulovať svoje správanie.

Najmä v období batoľaťa, keď je dieťa pohyblivejšie a viac interaguje, je dôležité ukázať mu, čo je správne a čo nie. Už chodí, sedí, dokáže sa premiestňovať? Začína sa dobrodružstvo skúšania, chytania, štverania sa a ochutnávania. 

Áno a nie  - kedy začne dieťa chápať význam týchto slov?

Jednoducho dieťa nachádza nové spôsoby a nové príležitosti na preskúmanie svojho prostredia, čo je  znakom inteligencie a je to v poriadku. Ale sme tu my, rodičia, aby sme mali na mysli aj jeho bezpečnosť a nastavenie hraníc.  

Deti sú prirodzene zvedavé – koniec koncov, všetko okolo nich je nové. Túžia preskúmať svoje okolie – čo je dobrá vec! — ale keď sa priblíži čas prvých narodenín, môžete ich začať učiť, čo áno a čo nie. 

Kedy deti pochopia „nie, nemôžeš“?

Približne v 9 až 10 mesiacoch sa pamäť dieťaťa zlepšuje, vďaka čomu je vnímavejšie k novému učeniu. Pokojne dookola omieľajte „Nie!“ a "Horúce!" a "Nebezpečné!" Kým doteraz išli vaše pokyny malým uchom a druhým von, teraz si začne zo dňa na deň uvedomovať vaše slová a tón hlasu.

Zavedenie disciplíny a hraníc v tejto fáze vám pomôže začať učiť o dobrom a zlom, o starostlivosti a rešpekte k druhým, sebakontrole a bezpečnosti. Je pravda, že sú to dosť veľké koncepty a dieťaťu naučiť sa ich bude trvať roky, ale to všetko je súčasťou ich rastu v dobrého a múdreho človeka. Vy ste jeho sprievodcom. 

Ako nastaviť pravidlá a zásady

1. Nehovorte vždy „nie“.
Deti chápu, že „nie“ znamená „nie“ okolo 9 mesiacov, ak sa toto slovo používa dôsledne. Ale pozor! Dôsledné používanie nie je to isté ako nadmerné používanie. Nechajte si „nie“ pre nebezpečné správanie, ako je dotýkanie sa sporáka alebo približovanie sa k elektrickým zásuvkám.

2. Presmerujte pozornosť.
Zobrať dieťa a umiestniť ho na iné miesto, dať mu hračku alebo zobrať hračku, to všetko sú dobré spôsoby, ako naznačiť, že je čas na zmenu. Keď chcete, aby vaše dieťa prestalo robiť niečo nežiaduce, použite slovo ako „stačí“ alebo „nerob to“, po ktorom nasleduje presmerovanie.

3. Povedzte a ukážte svojmu dieťaťu, ako veľmi ho milujete.
Pamätajte, že opravujete jeho správanie, nie jeho. Ukážte zdvorilosť a rešpekt.

4. Nebuďte príliš ani málo prísni.
Ak si nastavíte príliš vysoké štandardy, je pre dieťa ťažké rozvíjať sebakontrolu, ktorú potrebuje, aby sa správalo, aj keď je mimo vášho dohľadu. Ale... Buďte dostatočne prísni. Stanovenie spravodlivých limitov mu pomáha cítiť sa milovaný a chránený – hranice učia bezpečnosti. Ak ste príliš tolerantní, môže mať pocit, že vás nezaujíma, čo robí.

5. Nespustite dieťa z očí.
Možno učíte  dieťa, že sporák je horúci alebo schody sú strmé, ale nespoliehajte sa na to, že sa vyhne pokušeniu.

6. Berte do úvahy osobnosť dieťaťa.
Niektoré deti vyžadujú pevný tón hlasu, iné reagujú lepšie na jemnejšie upozornenie. 

7. Nezahanbujte dieťa.
Nastavovanie hraníc a pravidiel je pre rodičov niekedy rovnako ťažké, ako pre deti, ktoré ho prijímajú, ale je dôležité zvládať svoje emócie. Reakcia na neprimerané správanie dieťaťa  výpraskom, zahanbovaním alebo kritizovaním môže neskôr v živote viesť k problémom s agresiou alebo nedostatkom sebadôvery.

8. Buďte dôslední.
Povedať dieťaťu, aby jeden deň nevyliezlo na stoličku, a potom mu to na druhý deň dovoliť , je mätúce. 

9. Vyzdvihnite správne konanie.
Pochváľte dieťa za to, že ponúklo hračku malému kamarátovi alebo že vám „pomohlo“ s varením. Zdôrazniť to pozitívne, má silný efekt na jeho ďalšie správanie. 

Zdroj: www.whattoexpect.com

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: