Choré dieťa

Vývoj dieťaťa

Vývoj dieťaťa

Hlavným znakom detského obdobia života je rast a vývoj. Kým rast predstavuje kvantitatívnu zmenu organizmu ako celku a jednotlivých jeho časti,… Čítať viac..

Rast dieťaťa

Rast dieťaťa

Rast dieťaťa je závislý predovšetkým od genetických predpokladov, od zdravotného stavu dieťať,a jeho výživy a aktivity. Čítať viac..

Úpal

Úpal

Úpal je stav, keď vplyvom tepla dochádza k celkovému prehriatiu organizmu, telo nedokáže odvádzať prebytočné teplo von. Čítať viac..

Choroby z pieskoviska

Choroby z pieskoviska

Pri dnešnom obrovskom premnožení psích miláčikov na sídliskách, nemusí byť pieskovisko, či trávnik vyhradený pre hru detí práve bezpečným miestom Čítať viac..

Rastový hormón

Rastový hormón

Potrebuje moje dieťa rastový hormón? Je rastový hormón vhodný pre každé dieťa s oneskoreným rastom? Kto môže ordinovať rastový hormón? Je to bezpečný… Čítať viac..

Puberta

Puberta

Puberta je obdobím pohlavného dospievania. Puberta v súčasnosti začína skôr ako v minulosti. Je to spojené s lepšími zdravotnými a sociálno… Čítať viac..

Predčasna puberta

Predčasna puberta

Predčasná puberta je definovaná rozvojom niektorých znakov puberty pred 8. rokom života u dievčat a pred 9. rokom života u chlapcov. Prejavuje sa… Čítať viac..

Článkov: 19