Choré dieťa

Rastový hormón

Rastový hormón

Potrebuje moje dieťa rastový hormón? Je rastový hormón vhodný pre každé dieťa s oneskoreným rastom? Kto môže ordinovať rastový hormón? Je to bezpečný liek? Čítať viac..

Dieťa na dovolenke

Dieťa na dovolenke

Príprava dieťaťa na dovolenku vo veľkej miere závisí od jeho zdravotného stavu a dovolenkovej destinácie. Je rozdiel, či cestujem s dieťaťom v rámci Slovenska, kde je dostupná bežná … Čítať viac..

Obliekanie a pobyt vonku

Obliekanie a pobyt vonku

Neistota a nerozhodnosť sprevádza takmer každú matku pri obliekaní dieťaťa pred pobytom vonku, hlavne v chladnejších mesiacoch. Či je dieťa vhodne oblečené sa dá ľahšie posúdiť v lete ako v zime. Čítať viac..

Vývoj dieťaťa

Vývoj dieťaťa

Hlavným znakom detského obdobia života je rast a vývoj. Kým rast predstavuje kvantitatívnu zmenu organizmu ako celku a jednotlivých jeho časti, vývojom rozumieme zmeny kvalitatívne, to znamená… Čítať viac..

Rast dieťaťa

Rast dieťaťa

Rast dieťaťa je závislý predovšetkým od genetických predpokladov, od zdravotného stavu dieťať,a jeho výživy a aktivity. Čítať viac..

Úpal

Úpal

Úpal je stav, keď vplyvom tepla dochádza k celkovému prehriatiu organizmu, telo nedokáže odvádzať prebytočné teplo von. Čítať viac..

Choroby z pieskoviska

Choroby z pieskoviska

Pri dnešnom obrovskom premnožení psích miláčikov na sídliskách, nemusí byť pieskovisko, či trávnik vyhradený pre hru detí práve bezpečným miestom Čítať viac..

Článkov: 19