Kúpanie v lete

Kúpanie v lete
20.3.2019 v kategórii Starostlivosť o dieťa, autor MUDr. Monika Antošová, foto: istockphoto.com

Leto je nerozlučné späté s pobytom vonku, pri vode. Kúpanie nemusí byť vždy bez následkov.

Dieťa môže byť ohrozené jednak  precenením svojich síl ale jednak infekciami, hlavne ak voda nezodpovedá hygienickým požiadavkám.

Kto a ako kontroluje čistotu kúpalísk

 • Kvalitu vody v bazénoch a celkový hygienicky stav kúpalísk kontroluje Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Kontroly začínajú 2 týždne pred otvorením sezóny a končia uzavretím letnej sezóny, ktorá je na Slovensku od 15. júna  do 15. septembra.
 • Voda sa kontroluje každé dva týždne.
 • Vykonáva sa kontrola biologická, mikrobiologická, fyzikálna a chemická.

Kto je zodpovedný za čistotu vody

Za čistotu vody je zodpovedný prevádzkovateľ.

 • Ak je to verejná plocha, bez prevádzkovateľa a je využívaná na kúpanie, v takomto prípade je kontrolovaná čistota vody regionálnym úradom verejného zdravotníctva.
 • V prípade, že voda nie je vhodná na kúpanie, je to vyznačené na viditeľnom mieste.

Čo si všímať pri návšteve kúpaliska

 • Prítomnosť a umiestnenie sociálneho zariadenia, jeho stav.
 • Teplotu vody. Najnižšia prípustná teplota je 18°C. Maximálna teplota vody v bazéne pre plavcov je 26°C, v neplaveckom bazéne 28°C. V oddychovom bazéne môže mať voda teplotu do 40.

Čím je dieťa ohrozené pri pobyte v kúpalisku

Vyššie riziko ohrozenia je pri preplnených kúpaliskách, pri nedodatočnej výmene a dezinfekcii vody.

 • Pri nedostatočnej hygiene sa vo vode môžu množiť baktérie, huby, plesne, kvasinky alebo aj črevné parazity.

 • Následkom môže byť infekčná hnačka, tzv. črevná chrípka, zápal očných spojiviek ale aj zápal prinosových dutín, zápal uší, kožné choroby, choroby močových ciest a pohlavných orgánov.
 • Čím menšie dieťa, tým je riziko infekcie väčšie.
 • Pozor na termálne kúpele, kde pri zníženej hygiene sa môžu nachádzať améby. Sú to mikroorganizmy, ktoré vyvolávajú závažné ochorenia napríklad zápal mozgu alebo zápal mozgových blán.
 • Amébové infekcie sú zvlásť nebezpečné pre deti a ľudí s kontaktnými šošovkami.

Čo hrozí v prírodných kúpaliskách

 • Prírodné jazerá môžu obsahovať sinice (vodný kvet), ktoré vyvolávajú alergie, vracanie, zápaly očných spojiviek.
 • Nekontrolované vodné zdroje môžu obsahovať ropné látky, oleje, ťažké kovy, pesticídy, detergenty.

Čo je potrebné dodržať pri návšteve kúpaliska

 • nenavštevujte kúpalisko ak máte hnisavé ochorenia kože, zápaly, hnačkové ochorenie
 • dbajte na hygienu po použití WC
 • pred vstupom do bazéne a po odchode z bazéna dieťa vždy osprchujte a prejdite brodiskom
 • pred vstupom si všimnite farbu vody, zápach, zákal, znečistenia vo vode
 • nekúpte dieťa vo vode, ktorá zapácha močom, chlórom, ak kachličky bazéna sú povlečené alebo poškodené
 • rešpektujte výstražné znamenia pri bazéne
 • dovoľte deťom skákať do bazéna, len tam, kde je to povolené
 • dbajte na pitný režím, pokrývku hlavy, dôkladne osprchovanie a osušenie pri odchode z bazéna

Čo je potrebné dodržať pri návšteve prírodného vodného zdroja

 • nedovoľte deťom vstupovať do neznámej vody, neriskujte vstup do vody, ktorá už na pohľad nie je čistá
 • ak je zákaz kúpania vo vodnom zdroji, rešpektujte ho
 • dieťa do 15 rokov by malo plávať v sprievode dospelej osoby
 • pred ponorením dieťa postupne ochlaďte
 • voda, kde sa zdržiava vodné vtáctvo, nie je vhodná na kúpanie, rovnako voda s premnoženými riasami či sinicami
 • ak sú v okolí uhynuté vtáky alebo iné živočíchy, voda nie je vhodná na kúpanie
 • nedovoľte deťom skákať hlavičky v neznámej vode, kým sa nepresvedčite o jej hĺbke
 • buďte pripravení na poštipanie hmyzom, myslite na pitný režím a prevenciu úpalu

Kam sa obrátiť pri zistení nedostatkov

 • na prevádzkovateľa
 • v prípade nespokojnosti na úrad verejného zdravotníctva

späť na začiatok